Tải Tin học 10 bài 8: Những ứng dụng của tin học – Lý thuyết và bài tập trắc – Tài liệu text

Tải Tin học 10 bài 8: Những ứng dụng của tin học – Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm môn Tin học lớp 10

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (70.8 KB, 4 trang )

( 1 )

Lý thuyết Tin học 10 bài

8:

Những ứng dụng của tin

học

A. Lý thuyết Tin học 10 bài 8

1/ Giải các bài toán khoa học kỹ thuật

– Các bài toán phát sinh từ các lĩnh vực kỹ thuật: xử lý các số liệu thực nghiệm.
– Không dùng máy tính thì khơng thể thực hiện phép tốn trong thời gian cho phép.

– Sử dụng máy tính có thể tính được nhiều phương án và mơ tả trực quan trên màn hình
hoặc in ra giấy.

2/ Giải các bài tốn quản lý

– Đặc điểm chung là phải xử lý một lượng lớn thơng tin đa dạng.
– Ví dụ các phần mềm chuyên dụng: word, Excel,…

– Quy trình quản lý tin học:

+ Lưu trữ, sắp xếp một cách hợp lý.
+ Cập nhật hồ sơ.

Xem thêm  Phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng là gì, xem ví dụ chi tiết | https://bem2.vn - Tin tức công nghệ thông tin mới nhất

+ Tìm kiếm, thơng kê,…

3/ Tự động hóa và điều khiển

– Giúp con người có được quy trình cơng nghệ tự động hóa linh hoạt, chính xác, chi phí
thấp, hiệu quả.

4/ Truyền thơng

– Xu hướng tất yếu là sự liên kết giữa các mạng truyền thông và các mạng máy tính
– Các cơng nghệ truyền thơng hiện đại:

+ Mạng máy tính tồn cầu Internet
+ E – commerce (thương mại điện tử).
+ E – learning (đào tạo điện tử).
+ E – government (chính phủ điện tử)

5/ Cơng tác văn phịng

( 2 )

– Lập dự án cho cơng ty

– Việc biên soạn các văn bản hành chính, lập kế hoạch cơng tác,… tiện lợi, nhanh chóng
và hiệu quả hơn.

6/ Trí tuệ nhân tạo

– Giúp con người tính đến các yếu tố, tình huống liên quan đến 1 việc nào đó, đưa ra một
số lựa chọn tương đối tốt với những lý giải kèm theo.

– Mục tiêu của hướng nghiên cứu này là thiết kế các máy thuộc các lĩnh vực trí tuệ con
người (đọc được văn bản, hiểu được tiếng nói)

– Máy tính đưa ra phương án có thể lựa chọn phương án tốt.
– Phiên dịch, chuẩn đoán bệnh, nhận dạng chữ viết, tiếng nói,…
– Chế tạo robot

7/ Giáo dục

– Thiết kế các thiết bị hỗ trợ cho việc học tập, làm cho dạy học sinh động hơn => Học
sinh có cảm giác hứng thú học hơn.

– Việc học cịn thực hiện qua Internet

Xem thêm  [Tổng hợp] Ứng dụng hay cho iphone – ihuongdan

8/ Giải trí

– Sử dụng phần mềm máy tính tạo cho con người có nhiều phương tiện giải trí mới phong
phú: Các phần mềm nghe nhạc, xem phim, game,…

B. Trắc nghiệm Tin học 10 bài 8

Câu 1. Việc phóng các vệ tinh nhân tạo hay bay lên vũ trụ là ứng dụng của Tin học trong

A. Giải trí

B. Hỗ trợ việc quản lý
C. Giáo dục

D. Tự động hóa và điều khiển

Câu 2. Việc chế tạo rơ bốt được chế tạo nhằm hỗ trợ con người trong nhiều lĩnh vực sản

xuất và nghiên cứu khoa học là ứng dụng của Tin học trong….
A. Văn phòng

( 3 )

D. Giải các bài toán khoa học kỹ thuật

Câu 3. Học qua mạng Internet, học bằng giáo án điện tử là ứng dụng của Tin học trong

A. Giải trí
B. Giáo dục

C. Trí tuệ nhân tạo

D. Truyền thơng

Câu 4. Việc thiết kế ôtô hay dự báo thời tiết là ứng dụng của Tin học trong

A. Trí tuệ nhân tạo

B. Giải các bài tốn khoa học kỹ thuật
C. Văn phịng

D. Giải trí

Câu 5. Phần mềm trị chơi, xem phim, nghe nhạc,… là ứng dụng của Tin học trong

A. Giải trí

B. Tự động hóa và điều khiển
C. Văn phịng

D. Hỗ trợ việc quản lý

Câu 6. Máy tính là một cơng cụ dùng để

Xem thêm  Tự học lập trình ios trong 24h

A. Xử lý thơng tin
B. Học tập

C. Chơi trị chơi
D. Tất cả đều đúng

Câu 7. E-commerce, E-learning, E-government,… là ứng dụng của Tin học trong

A. Truyền thông
B. Tự động hóa
C. Văn phịng
D. Giải trí

( 4 )

A. Tham gia một lớp học trên mạng về ngoại ngữ
B. Đặt mật khẩu cho máy tính của mình

C. Tự ý thay đổi cấu hình máy tính khơng được sự cho phép của người phụ trách phòng
máy

D. Tất cả đều cần phê phán

Câu 9. Việc nào dưới đây được khuyến khích thực hiện?

A. Tham gia một lớp học trên mạng về ngoại ngữ
B. Tự ý đặt mật khẩu trên máy tính dùng chung
C. Quá ham mê các trò chơi điện tử

D. Cố ý làm nhiễm virus vào máy tính của trường

Câu 10. Một vài ứng dụng chính của Tin học là

A. Trí tuệ nhân tạo

B. Tự động hóa và điều khiển
C. Giải trí

D. Tất cả đều đúng

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Đáp án D B B B A D A C A D

Source: https://bem2.vn
Category: Ứng dụng hay

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.