Tìm trợ giúp khác dành cho iPhone trên PC

iTunes 12.11 Windows

iTunes 12.10 Windows

[external_link_head]

iTunes 12.9 Windows

Sửa đổi điều khiển này sẽ tải lại trang này

Bảng mục lục

Có ích?

Giới hạn ký tự: 250

Giới hạn tối đa là 250 ký tự.

Cảm ơn phản hồi của bạn.

[external_footer]

Rate this post
Xem thêm  Nên mua iPhone Lock hay Quốc tế? hai phiên bản có điểm gì khác biệt?

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.