Thực trạng và giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Công Thương của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương

TCCTTHS. TRẦN THÀNH VŨ (Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương)

TÓM TẮT:

Công nghệ thông tin (CNTT) đã và đang tạo ra sự thay đổi có tính đột phá trong đời sống kinh tế – xã hội, góp phần quan trọng trong việc tạo ra những nhân tố mới cho quá trình hình thành nền kinh tế tri thức và xã hội thông tin. CNTT tin cũng mở ra triển vọng trong việc đổi mới các phương pháp và hình thức dạy học. Bài viết tập trung nghiên cứu thực trạng ứng dụng CNTT của Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương, từ đó xác định những khó khăn, thuận lợi và đề xuất giải pháp để ứng dụng CNTT trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Công Thương.

Từ khóa: công nghệ thông tin, đào tạo, công chức ngành Công Thương.

1. Đặt vấn đề

Những năm gần đây, cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, đặc biệt là sự bùng nổ như vũ bão của CNTT đã tác động tích cực đến mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của loài người, tạo ra sự phát triển vượt bậc chưa từng có trong lịch sử. Tại Việt Nam, quá trình thúc đẩy ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước đang được sự chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát chặt chẽ thông qua các chương trình, dự án của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ, Ngành liên quan. Có thể nhận thấy để phát triển CNTT cần phải có một môi trường phù hợp. Nhận thấy vai trò to lớn của việc ứng dụng CNTT trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương đã sớm đưa ứng dụng CNTT vào công tác đào tạo, bồi dưỡng. Việc ứng dụng CNTT bước đầu đạt được những kết quả khả quan. Tuy nhiên, những kết quả đạt được còn khiêm tốn; các khó khăn, thách thức vẫn ở phía trước bởi những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn. Bài viết đã tập trung nghiên cứu thực trạng ứng dụng CNTT của Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương, từ đó xác định những khó khăn, thuận lợi và đề xuất giải pháp để ứng dụng CNTT trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Công Thương.

2. Thực trạng ứng dụng CNTT trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Công Thương

Thời gian qua, Trường Đào tạo, tu dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương đã rất chăm sóc đưa ứng dụng CNTT vào công tác làm việc huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng, do vậy đã đạt được một số ít thành tựu nhất định, tuy còn có một số ít bật cập
a, Kết quả đạt được
Một là, chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, giảng viên khá đồng đềuvới 41 giảng viên cơ hữu ( chiếm 37 % tổng số cán bộ, công chức, viên chức của Nhà trường ) ; 21 giảng viên thỉnh giảng, giảng viên kiêm chức tiếp tục tham gia công tác làm việc giảng dạy tu dưỡng ( ĐTBD ) cho Nhà trường. Phần lớn đội ngũ giảng viên của Nhà trường đã ý thức được việc ứng dụng CNTT và trong bước đầu đã vận dụng được việc phong cách thiết kế bài giảng điện tử, tích lũy và xử lý tài liệu để kiến thiết xây dựng cơ sở tài liệu bài giảng .
Hai là mạng lưới hệ thống hạ tầng CNTT văn minh. Nhà trường hiện có 9 bộ máy chủ ; 108 máy tính được đặt tại những phòng, ban, khoa, TT và tổ bộ môn ; 45 máy in ; 15 máy chiếu … Giao hàng công tác làm việc soạn thảo văn bản, soạn giáo án, trình chiếu bài giảng … và một Trung tâm thực hành thực tế thương mại điện tử ( TMĐT ) với 152 bộ máy tính ; 4 phòng học có mạng lưới hệ thống dạy học đa phương tiện ; những sàn TMĐT cho học viên, sinh viên thực hành thực tế .
Ba là mạng lưới hệ thống ứng dụng. Trang tin điện tử ; ứng dụng TMĐT ; thư viện điện tử ( TVĐT ) ; cổng thông tin điện tử ; ứng dụng quản trị giảng dạy, … và những ứng dụng trình độ khác … trong bước đầu đã được Nhà trường chú trọng đưa vào khai thác, sử dụng nhằm mục đích nâng cao hiệu suất cao công tác làm việc ĐTBD cán bộ, công chức ngành Công Thương .
Bốn là, công tác làm việc truyền thông qua trang tin điện tử và công thông tin điện tử đã được chú trọng hơn. Đặc biệt là tận dụng trang mạng xã hội để tiếp thị hình ảnh, kiến thiết xây dựng tên thương hiệu, tạo uy tín và niềm tin với những đối tác chiến lược, những cục, vụ, viện và những sở, ban, ngành .
Năm là, hợp tác, link với những trường, những đơn vị chức năng trong Bộ Công Thương nhằm mục đích đa dạng hóa những mô hình ĐTBD, san sẻ hạ tầng CNTT, bảo vệ việc ứng dụng CNTT của Nhà trường được thông suốt với những đơn vị chức năng tương quan. Bên cạnh đó, ký kết hợp tác với một số ít đơn vị chức năng quốc tế về đào tạo và giảng dạy nguồn nhân lực chất lượng cao .
Những hiệu quả đạt được trong thời hạn qua, đã góp thêm phần nâng cao chất lượng ĐTBD, nâng cao năng lượng giảng viên, nâng cao uy tín của Nhà trường trong mạng lưới hệ thống những trường thuộc Bộ và ngoài Bộ ; triển khai tốt trách nhiệm, góp thêm phần vào việc kiến thiết xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Công Thương .
b, Những hạn chế và nguyên do
* Hạn chế
Một là, còn có sự chênh lệch giữa trình độ CNTT với năng lực ứng dụng CNTT giữa những cá thể và những bộ phận đơn vị chức năng trong Nhà trường. Đội ngũ giảng viên làm công tác làm việc ĐTBD cán bộ, công chức còn yếu và thiếu. Do vậy, giảng viên tham gia công tác làm việc tu dưỡng công chức, viên chức lúc bấy giờ đa phần là mời giảng viên thỉnh giảng, gồm có cả kiêm chức và chuyên nghiệp .
Hai là, tuy hạ tầng Giao hàng cho ứng dụng CNTT được góp vốn đầu tư khá cơ bản, nhưng khai thác chưa hiệu suất cao. Hạ tầng kỹ thuật được góp vốn đầu tư từ tiến trình đầu của dự án Bất Động Sản, đến naycần được thay thế sửa chữa và thay thế sửa chữa .
Ba là, mạng lưới hệ thống ứng dụng khai thác chưa hiệu suất cao : Trang tin điện tử trong suốt quy trình tiến độ 2010 – năm ngoái mới chỉ dừng lại ở công dụng update thời khóa biểu, lịch công tác làm việc và 1 số ít tin tức hoạt động giải trí của Nhà trường ; TVĐT hoạt động giải trí được 2 năm nhưng kho tài nguyên số còn “ nghèo nàn ” ; Phầm mềm TMĐT tuy có không thiếu những tính năng của những sàn TMĐT nhưng thiếu sinh viên, học viên để khai thác những tính năng này ; Phần mềm quản trị huấn luyện và đào tạo mới chỉ thiết kế xây dựng được Cổng thông tin sinh viên và còn lúng túng trong quản lý và vận hành .
Bốn là, công tác làm việc truyền thông online chưa hiệu suất cao, tính lan tỏa thấp ; lực lượng cán bộ đảm nhiệm còn mỏng mảnh chưa cung ứng được nhu yếu, yên cầu của tiếp thị quảng cáo lúc bấy giờ. Công tác phối phối hợp giữa những đơn vị chức năng, phòng, ban, khoa, TT chưa ngặt nghèo, thiếu tính mạng lưới hệ thống chuyên nghiệp .
Năm là, việc ký kết hợp tác với một số ít đơn vị chức năng quốc tế mới chỉ dừng lại ở việc thăm dò năng lượng, chưa thực thi hiệu suất cao. Hợp tác với những đơn vị chức năng, sở, ban, ngành chưa tận dụng được việc ứng dụng CNTT, vẫn còn làm bằng tay thủ công, mất nhiều thời hạn, gây tiêu tốn lãng phí nguồn tài nguyên sẵn có .
* Nguyên nhân của những hạn chế, sống sót
Một là, cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên của Nhà trường tham gia những khóa ĐTBD về CNTT một cách thụ động, chưa thực sự xuất phát từ nhu yếu, mong ước thực thi trách nhiệm, công vụ được tốt hơn. Do đó, đội ngũ giảng viên làm công tác làm việc ĐTBD tính trình độ chưa sâu, tính chuyên nghiệp thấp. Đây là những yếu tố làm giảm năng lực ứng dụng CNTT trong công tác làm việc ĐTBD. Do điều kiện kèm theo huấn luyện và đào tạo trước đây còn lỗi thời nên đội ngũ thỉnh giảng còn thiếu kiến thức và kỹ năng ứng dụng CNTT trong giảng dạy tân tiến, ít sử dụng những thiết bị CNTT nên còn nhiều hạn chế trong ĐTBD .
Hai là, do vị trí Nhà trường ở vùng đất trũng thấp, hay bị ngập úng, nhiệt độ cao nên dẫn đến việc hạ tầng nhanh hỏng mà nguồn tái đầu tư lại có hạn … Vì vậy, việc bổ trợ thay thế sửa chữa những thiết bị hư hỏng và update ứng dụng Giao hàng công tác làm việc đạo tạo, tu dưỡng đôi lúc còn chậm, gián đoạn, hiệu suất cao chưa cao .
Ba là, đội ngũ trình độ về CNTT còn mỏng mảnh, năng lực ứng dụng CNTT của cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên Nhà trường chưa cao. Trong khi đó, nguồn lực quản trị thư viện điện tử còn yếu và thiếu chuyên về môn, nhiệm vụ, dẫn đến việc khai thác và giải quyết và xử lý những thông tin để thiết kế xây dựng cơ sở tài liệu còn chậm ; đội ngũ làm công tác làm việc ĐTBD hoạt động giải trí đơn lẻ, thiếu tính link, san sẻ thông tin. Vì vậy, việc thiết kế xây dựng những kho tài liệu của riêng mỗi chuyên ngành vẫn còn hạn chế, chưa phát huy được công suất của một TVĐT văn minh .
Bốn là, tính đồng nhất CNTT giữa Nhà trường và những đơn vị chức năng còn chênh lệnh nhau ; yếu tố thích hợp giữa công nghệ và hạ tầng ; thích hợp giữa công nghệ, thiết bị mới với công nghệ, thiết bị cũ, do đó, khai thác chưa hiệu suất cao, gây tiêu tốn lãng phí kinh phí đầu tư góp vốn đầu tư .

Xem thêm  Tải Ứng Dụng K+ Xem K+ Trên Android Tv Box 2020, Phần Mềm Xem K+ Trên Android Tv

3. Giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Công Thương

Nhìn chung, có rất nhiều những nguyên do gây nên sự hạn chế và sống sót trong việc ứng dụng CNTT, nhưng tựu chung lại thì những nguyên do được nêu trên đây vẫn là đa phần, cần có những giải pháp để khắc phục những yếu kém trên, phân phối được nhu yếu trong tình hình mới của hội nhập ngành Công Thương. Trong đó, cần tập trung chuyên sâu vào 4 giải pháp hầu hết gồm :
– Hoàn thiện cơ sở pháp lý .

– Pháp phát triển hạ tầng CNTT.

– Phát triển nguồn nhân lực .
– Tăng cường hợp tác giảng dạy, tu dưỡng .

4. Kiến nghị

Từ 4 nhóm giải pháp nêu trên, Nhà trường cần có một chiêu thức tương thích. Để xử lý được những yếu tố còn sống sót trong phần thực trạng, quy mô ứng dụng CNTT trong công tác làm việc đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng cán bộ, công chức ngành Công Thương của Nhà trường quy mô hóa ở Hình 1 :

Từ Hình 1 cho thấy, bên cạnh những tác nhân tác động ảnh hưởng trực tiếp đến việc ứng dụng CNTT của Nhà trường như : chủ trương tăng trưởng CNTT ; hạ tầng CNTT ; nguồn nhân lực ( hình tròn trụ phía bên trong ) …, việc ứng dụng CNTT còn bị ảnh hưởng tác động bởi những tác nhân bên ngoài như : nhận thức của người đứng đầu và mạng lưới hệ thống hạ tầng thích hợp của đơn vị chức năng hợp tác ứng dụng CNTT ( chúng tôi gọi chung là hợp tác ứng dụng CNTT ) ; khung pháp lý tương quan tới việc ứng dụng CNTT ; hạ tầng của Bộ chủ quản .
a, Các tác nhân bên trong :
– Chính sách tăng trưởng CNTT của Nhà trường : Việc ứng dụng, tăng trưởng CNTT của Nhà trường phụ thuộc vào nhiều vào người đứng đầu, người chỉ huy phải thực sự hành vi, phải quyết tâm, gương mẫu và đặc biệt quan trọng phải coi mình là một mắt xích quan trọng của quy trình quản lý và vận hành ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan. Khi đó, những cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên Nhà trường sẽ thấy rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của mình phải thực thi, từ đó tạo thành một trào lưu ứng dụng CNTT trong Nhà trường .
– Hạ tầng CNTT : đây được coi là nền tảng cho việc tiến hành ứng dụng CNTT trong công tác làm việc ĐTBD theo hướng thay đổi. Do đó, cần được tăng cấp mạng lưới hệ thống, bảo vệ tính tương tác về công nghệ và hạ tầng ; tăng trưởng những tính năng ưu việt của những ứng dụng, đặc biệt quan trọng là cổng thông tin điện tử nhằm mục đích đưa hình ảnh, dịch vụ, những khóa giảng dạy, tu dưỡng của Nhà trường tới những đối tượng người tiêu dùng tiềm năng trên công cụ tìm kiếm nhiều hơn ; tin học hóa tài liệu truyền thống cuội nguồn, tạo cơ sở tài liệu đa dạng và phong phú cung ứng nhu yếu đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng trong quy trình tiến độ tới và bảo vệ việc quản trị, quản lý và vận hành TVĐT theo đúng tiểu chuẩn của một thư viện tân tiến. Đặc biệt, Nhà trường cần tận dụng hạ tầng hiện có để tiến hành mạng lưới hệ thống huấn luyện và đào tạo trược tuyến trong quá trình tới .
– Nguồn nhân lực của Nhà trường là yếu tố then chốt, do đó, cần phải nâng cao nhận thức về ứng dụng CNTT cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Nhà trường, chú trọng đến tăng trưởng nguồn lực CNTT trình độ cao và trang bị cho đội ngũ giảng viên những kiến thức và kỹ năng ứng dụng CNTT trong công tác làm việc ĐTBD cán bộ, công chức ngành Công Thương ; Nâng cao năng lượng đội ngũ quản trị nội dung và quản trị kỹ thuật Cổng thông tin điện tử ; …
b, Các tác nhân bên ngoài :
– Khung pháp lý : cơ sở pháp lý có vai trò quyết định hành động việc ứng dụng CNTT trong giáo dục và đào tạo và giảng dạy nói chung và trong công tác làm việc ĐTBD cán bộ, công chức ngành Công Thương nói riêng. Do đó, để ứng dụng CNTT có hiệu suất cao vào công tác làm việc ĐTBD, cần triển khai thanh tra rà soát mạng lưới hệ thống văn bản pháp lý về tăng trưởng, ứng dụng CNTT và những văn bản có tương quan để xác lập rõ những chủ trương ưu tiên cho tăng trưởng, ứng dụng CNTT, những chủ trương còn thiếu, còn chưa ổn, lỗi thời. Từ đó, tiến hành kiến thiết xây dựng bổ trợ, sửa đổi, update, nhằm mục đích tạo ra môi trường tự nhiên pháp lý thuận tiện, thôi thúc việc ứng dụng, tăng trưởng CNTT trong công tác làm việc ĐTBD .
– Hạ tầng CNTT của Bộ được thống nhất hàng loạt Công Thương ; tiến hành mạng diện rộng liên kết đến những đơn vị chức năng từ địa phương đến Trung ương ; tăng cường công tác làm việc bảo đảm an toàn bảo mật an ninh mạng thống nhât trên toàn Bộ ; Đẩy mạnh kiến thiết xây dựng, tăng trưởng, triển khai xong cơ sở tài liệu chuyên ngành và những ứng dụng CNTT tương hỗ nhiệm vụ, Giao hàng công tác làm việc quản trị, quản lý và điều hành ; Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương bảo vệ là cầu nối thông tin giữa Bộ Công Thương với những đơn vị chức năng, doanh nghiệp …
– Hợp tác ứng dụng CNTT : vừa bảo vệ đa dạng hóa những mô hình đào tạo và giảng dạy vừa
san sẻ hạ tầng CNTT giữa những đơn vị chức năng trong và ngoài Bộ, bảo vệ việc ứng dụng CNTT giữa những đơn vị chức năng được thông suốt. Để việc hợp tác có hiệu suất cao, yếu tố nguồn lực ở mỗi đơn vị chức năng và năng lực ứng dụng CNTT của đội ngũ nhân lực tại mỗi đơn vị chức năng có đặc thù quyết định hành động. Bên cạnh đó, do góp vốn đầu tư hạ tầng CNTT của mỗi đơn vị chức năng là khác nhau, vì thế, khi hợp tác hoàn toàn có thể sẽ không thích hợp, đây cũng là yếu tố rào cản đến hiệu suất cao hợp tác .

Xem thêm  Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh (Saigon Innovation Hub)

5. Kết luận

Với sự tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ của CNTT và internet, việc ứng dụng những thành tựu nghiên cứu và điều tra của CNTT vào công tác làm việc ĐTBD đã đem lại không ít những thành công xuất sắc và hiệu suất cao to lớn, tuy nhiên vẫn còn những yếu tố phát sinh trong thực tiễn .
Trong thời hạn tới, để tăng nhanh và nâng cao hiệu suất cao ứng dụng CNTT trong công tác làm việc ĐTBD của Nhà trường cho cán bộ, công chức ngành Công Thương cần phải tiến hành rất nhiều giải pháp. Những giải pháp đưa ra trong chuyên đề này chưa phải là tổng thể những giải pháp cần phải thực thi, nhưng đó là những giải pháp cơ bản, rất thiết yếu vì xuất phát từ nhu yếu thực tiễn công tác làm việc ĐTBD cán bộ, công chức ngành Công Thương mà Bộ Công Thương đã giao cho Nhà trường, theo Quyết định số 2788 / QĐ-BCT [ 1 ]

TÀI LIỆU TRÍCH DẪN:

[ 1 ] Quyết định số 2788 / QĐ-BCT, ngày 03 tháng 05 năm 2013 Quy định tính năng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Trường Đào tạo, tu dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương .

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

 1. Báo cáo hội nghị viên chức năm 2015 Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương;
 2. Bộ Nội vụ (2011), Tổng kết 5 năm (2006-2010) thực hiện Quyết định số 40/2006/QĐ-TTg và triển khai Quyết định 1374/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011-2015;
 3. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2005), Điều lệ Trường Cao đẳng;
 4. Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội (2007), Điều lệ Trường Cao đẳng nghề;
 5. Ban Chỉ đạo Quốc gia về CNTT, Bộ Thông tin & Truyền thông đồng chủ trì (2014), “Sách trắng CNTT-TT Việt Nam 2014”, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông.
 6. Nguyễn Mạnh Cường (2003), Đổi mới phương pháp giảng dạy với sự hỗ
  trợ của máy tính, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.
 7. Phan Đình Diệu (2001), Chuyên đề 1, Tổng quan về CNTT và tác động của nó tới sự phát triển kinh tế – xã hội, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.
 8. Nguyễn Văn Dững (2011), Báo chí truyền thông hiện đại, từ hàn lâm đến đời thường, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
 9. TS. Nguyễn Kim Dung (2008), Ứng dụng công nghệ thông tin trong chương trình đào tạo, Viện Nghiên cứu Giáo dục – Trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh.
 10. Nguyễn Thanh Huyền (2015), Hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Công Thương giai đoạn 2015-2020, Luận văn thạc sĩ,Trường Đại học Mở Hà Nội.
 11. Nguyễn Văn Hùng (2011), Biện pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Diáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội.
 12. Nguyễn Thanh Tâm (2015), Biện pháp quản lý chất lượng đào tạo nghề tại
  Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương, Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Mở Hà Nội.
 13. Trần Hữu Quang (2009), Xã hội học về truyền thông đại chúng, Nhà xuất bản, Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh;
 14. Nguyễn Ngọc Quân và Nguyễn Tấn Thịnh (2009, 2012), Giáo trình Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.
 15. TS. Phạm Văn Thành. Bài giảng Tổng quan về máy tính và thiết bị ngoại vi. Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội.

Current situation and solutions to apply information technology at Vietnam Institute for Trade and Industry Studying to train civil servants of the Industry and Trade sector

 Master. Tran Thanh Vu

Vietnam Institute for Trade and Industry Studying

ABSTRACT:

Information technology has created breakthroughs in socio-economic fields, significantly contributing to the development of a knowledge economy and an information society. Information technology has also facilitated the innovation of teaching and learning methods. This paper studies the current application of information technology at the Vietnam Institute for Trade and Industry Studying, and points out the advantages and also difficulties in the school’s implementation of information technology. Based on the paper’s findings, some solutions are proposed to help the school effectively apply information technology in its teaching and learning activities.

Keywords: information technology, training, civil servants of the Industry and Trade sector.

[Tạp chí Công Thương – Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, Số 14, tháng 6 năm 2021]

Xem thêm  Top 5 phần mềm hack wifi tốt nhất 2021

Source: https://bem2.vn
Category: Ứng dụng hay

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.