Hướng dẫn thủ tục đăng ký tạm trú từ 01/7/2021

Luật Cư trú số 68/2020 đã sửa nhiều lao lý tương quan tới tạm trú như hoàn toàn có thể bị xóa tạm trú, thêm những nhu yếu mới về điều kiện kèm theo đăng ký tạm trú. Thủ tục đăng ký tạm trú từ 01/7/2021 cũng có nhiều đổi khác so với trước đây .2. Có tới 5 khu vực không được đăng ký tạm trú mới1. Sinh sống từ 30 ngày trở lên mới phải đăng ký tạm trú

Mục lục bài viết

1. Sinh sống từ 30 ngày trở lên mới phải đăng ký tạm trú

Nếu như Luật Cư trú năm 2006 yêu cầu trong vòng 30 ngày, người đang sinh sống, làm việc, lao động, học tập tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn nhưng không thuộc trường hợp được đăng ký thường trú tại địa phường đó phải đăng ký tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn thì Luật Cư trú 2020 đã “thoáng” hơn về điều kiện này.

Đó là khi công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú.

Như vậy, nếu như Luật cũ nhu yếu cứ đến sinh sống, thao tác, lao động, học tập thì ngay khi đến phải triển khai đăng ký tạm trú thì Luật mới pháp luật đến sinh sống trên 30 ngày mới phải đăng ký tạm trú .
Ngoài ra, nếu như trước đây cứ có phát sinh sự kiện đang sinh sống, thao tác, lao động, học tập sẽ được đăng ký tạm trú, thì khi Luật Cư trú 2020 có hiệu lực thực thi hiện hành, có tới 05 khu vực cơ quan công an buộc phải khước từ đăng ký tạm trú mới .

thu tuc dang ky tam tru
Hướng dẫn thủ tục đăng ký tạm trú từ 01/7/2021 (Ảnh minh họa)
 

2. Có tới 5 địa điểm không được đăng ký tạm trú mới

Theo lao lý tại khoản 3 Điều 27 Luật 68/2020 / QH14 :

3. Công dân không được đăng ký tạm trú mới tại chỗ ở pháp luật tại Điều 23 của Luật này .

Đối chiếu với Điều 23, khi sinh sống ở 05 khu vực sau, công dân không được đăng ký tạm trú mới :
– Chỗ ở nằm trong khu vực cấm, khu vực cấm thiết kế xây dựng hoặc lấn, chiếm hiên chạy dọc bảo vệ quốc phòng, bảo mật an ninh, giao thông vận tải, thủy lợi, đê điều, nguồn năng lượng, mốc giới bảo vệ khu công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử lịch sử vẻ vang – văn hóa truyền thống đã được xếp hạng, khu vực đã được cảnh báo nhắc nhở về rủi ro tiềm ẩn lở đất, lũ quét, lũ ống và khu vực bảo vệ khu công trình khác theo pháp luật của pháp lý ;
– Chỗ ở mà hàng loạt diện tích quy hoạnh nhà ở nằm trên đất lấn, chiếm trái phép hoặc chỗ ở kiến thiết xây dựng trên diện tích quy hoạnh đất không đủ điều kiện kèm theo thiết kế xây dựng theo lao lý của pháp lý ;
– Chỗ ở đã có quyết định hành động tịch thu đất và quyết định hành động phê duyệt giải pháp bồi thường, tương hỗ và tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ; chỗ ở là nhà ở mà một phần hoặc hàng loạt diện tích quy hoạnh nhà ở đang có tranh chấp, khiếu nại tương quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng nhưng chưa được xử lý theo pháp luật của pháp lý ;
– Chỗ ở bị tịch thu theo quyết định hành động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ; phương tiện đi lại được dùng làm nơi đăng ký thường trú đã bị xóa đăng ký phương tiện đi lại hoặc không có giấy ghi nhận bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tự nhiên theo pháp luật của pháp lý ;

Xem thêm  Dejavu là hiện tượng gì? Giấc mơ gặp lại trong tương lai

– Chỗ ở là nhà ở đã có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 

3. Hướng dẫn thủ tục đăng ký tạm trú từ 01/7/2021

3.1 Thủ tục đăng ký tạm trú trực tiếp

 

Hồ sơ đăng ký tạm trú

Theo Điều 28 Luật Cư trú năm 2020, hồ sơ đăng ký tạm trú gồm có :
– Tờ khai đổi khác thông tin cư trú ;
Đối với người đăng ký tạm trú là người chưa thành niên thì trong tờ khai phải ghi rõ quan điểm chấp thuận đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ, trừ trường hợp đã có quan điểm chấp thuận đồng ý bằng văn bản ;
– Giấy tờ, tài liệu chứng tỏ chỗ ở hợp pháp .

* Đăng ký tạm trú tại nơi đơn vị đóng quân trong Công an nhân dân, hồ sơ gồm:

– Tờ khai biến hóa thông tin cư trú ( Mẫu CT01 phát hành kèm theo Thông tư 56/2021 / TT-BCA ) ;
– Giấy ra mắt của Thủ trưởng đơn vị chức năng quản trị trực tiếp ghi rõ nội dung để làm thủ tục đăng ký tạm trú và đơn vị chức năng có chỗ ở cho cán bộ chiến sỹ ( ký tên, đóng dấu ) .
* Đăng ký tạm trú theo list, hồ sơ gồm ( ví dụ điển hình đăng ký tạm trú ở ký túc xã sinh viên ) :
– Tờ khai đổi khác thông tin cư trú ( của từng người ) ( Mẫu CT01 phát hành kèm theo Thông tư 56/2021 / TT-BCA ) ;
– Văn bản đề xuất đăng ký tạm trú trong đó ghi rõ thông tin về chỗ ở hợp pháp kèm list người tạm trú. Danh sách gồm có những thông tin cơ bản của từng người : họ, chữ đệm và tên ; ngày, tháng, năm sinh ; giới tính ; số định danh cá thể và thời hạn tạm trú .
 

Xem thêm  đăng nhập skype trên điện thoại bằng tài khoản facebook - https://bem2.vn

Thủ tục đăng ký tạm trú

Bước 1: Người đăng ký tạm trú nộp hồ sơ đăng ký tạm trú đến Công an cấp xã nơi mình dự kiến tạm trú. Ngoài ra, người dân cũng có thể thực hiện thủ tục này qua Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

Khi tiếp đón hồ sơ đăng ký tạm trú, cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra và cấp phiếu tiếp đón hồ sơ cho người đăng ký ; trường hợp hồ sơ chưa khá đầy đủ thì hướng dẫn người đăng ký bổ trợ hồ sơ .
Bước 2: Nộp lệ phí đăng ký cư trú căn cứ theo quy định của từng địa phương.

: Nộp lệ phí đăng ký cư trú địa thế căn cứ theo pháp luật của từng địa phương .

Bước 3: Nhận kết quả

Trong thời hạn 03 ngày thao tác kể từ ngày nhận được hồ sơ vừa đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có nghĩa vụ và trách nhiệm đánh giá và thẩm định, update thông tin về nơi tạm trú mới, thời hạn tạm trú của người đăng ký vào Cơ sở tài liệu về cư trú và thông tin cho người đăng ký về việc đã update thông tin đăng ký tạm trú ; trường hợp phủ nhận đăng ký thì phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .
Thời hạn tạm trú tối đa là 02 năm. Trong thời hạn 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn tạm trú đã đăng ký, công dân phải làm thủ tục gia hạn tạm trú .

Xem thêm  Ví điện tử VNPT epay là gì? Ví VNPT epay Có Những Lợi Ích Gì?

Lưu ý: Theo khoản 3 Điều 6 Thông tư 55/2021/TT-BCA, công dân đến sinh sống tại chỗ ở khác trong cùng phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú thì không phải đăng ký tạm trú. Họ có trách nhiệm đến cơ quan đăng ký cư trú để cập nhật thông tin về nơi ở hiện tại trong Cơ sở dữ liệu về cư trú nếu chỗ ở đó không đủ điều kiện đăng ký thường trú.

Mặc dù đã đăng ký tạm trú nhưng công dân vẫn có thể bị xóa đăng ký tạm trú.

3.2 Thủ tục đăng ký tạm trú online

Để tiến hành đăng ký tạm trú online, bạn cần đăng nhập Cổng Dịch vụ công quản lý cư trú tại địa chỉ https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn/, sau đó chọn Tạm trú để tiến hành thực hiện thủ tục.

Khi mạng lưới hệ thống chuyển sang trang khai thông tin thì kê khai khá đầy đủ theo nhu yếu, đặc biệt quan trọng những mục dấu * màu đỏ .
Tải lên hồ sơ đính kèm theo yêu cầu gồm: Tải lên hồ sơ đính kèm theo nhu yếu gồm : Tờ khai biến hóa thông tin cư trú và Giấy tờ, tài liệu chứng tỏ chỗ ở hợp pháp

Cuối cùng, chọn Tôi xin chịu trách nhiệm về lời khai trên và ấn Lưu và gửi hồ sơ.

Xem chi tiết tai bài viết: Thủ tục đăng ký tạm trú online

Trên đây là hướng dẫn thủ tục đăng ký tạm trú mới nhất. Nếu có thắc mắc gì về đăng ký thường trú, tạm trú cũng như những quy định về cư trú từ 01/7/2021, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài trực tuyến của LuatVietnam: 1900.6192.

>> Thủ tục đăng ký thường trú từ 01/7/2021: Hướng dẫn từ A – Z

Source: https://bem2.vn
Category: TỔNG HỢP

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *