“thrust bearing” là gì? Nghĩa của từ thrust bearing trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

"thrust bearing" là gì? Nghĩa của từ thrust bearing trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt "thrust bearing" là gì? Nghĩa của từ thrust bearing trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt "thrust bearing" là gì? Nghĩa của từ thrust bearing trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

Tìm

[external_link_head]

thrust bearing"thrust bearing" là gì? Nghĩa của từ thrust bearing trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

"thrust bearing" là gì? Nghĩa của từ thrust bearing trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt bạc lót
"thrust bearing" là gì? Nghĩa của từ thrust bearing trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt gối chặn ống lót
"thrust bearing" là gì? Nghĩa của từ thrust bearing trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt ổ chặn
 • clutch thrust bearing: ổ chặn khuỷu nối
 • multicollar thrust bearing: ổ chặn nhiều giờ
 • plain thrust bearing: ổ chặn đơn giản
 • radial thrust bearing: ổ chặn hướng tâm
 • "thrust bearing" là gì? Nghĩa của từ thrust bearing trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt ổ đứng
 • antifriction thrust bearing: ổ đứng chống ma sát
 • Lĩnh vực: ô tô
  "thrust bearing" là gì? Nghĩa của từ thrust bearing trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt bạc (vòng bi) chặn
  Lĩnh vực: xây dựng
  "thrust bearing" là gì? Nghĩa của từ thrust bearing trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt bạc đạn có gờ
  Lĩnh vực: cơ khí & công trình
  "thrust bearing" là gì? Nghĩa của từ thrust bearing trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt bạc đạn dọc trục

  Kingsbury thrust bearing

  "thrust bearing" là gì? Nghĩa của từ thrust bearing trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt ổ dựa kiểu Kingsbury

  axial thrust bearing

  "thrust bearing" là gì? Nghĩa của từ thrust bearing trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt ổ chặn

  axial thrust bearing

  "thrust bearing" là gì? Nghĩa của từ thrust bearing trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt ổ đứng

  axial thrust bearing

  "thrust bearing" là gì? Nghĩa của từ thrust bearing trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt ổ lăn đỡ chặn

  ball thrust bearing

  [external_link offset=1]
  "thrust bearing" là gì? Nghĩa của từ thrust bearing trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt ổ bi chặn

  ball thrust bearing

  "thrust bearing" là gì? Nghĩa của từ thrust bearing trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt ổ bi đứng

  ball thrust bearing

  "thrust bearing" là gì? Nghĩa của từ thrust bearing trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt ổ chặn

  clutch release or thrust bearing

  "thrust bearing" là gì? Nghĩa của từ thrust bearing trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt bạc đạn đẩy ly hợp

  clutch thrust bearing

  "thrust bearing" là gì? Nghĩa của từ thrust bearing trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt ổ khớp nối đứng

  collar thrust bearing

  "thrust bearing" là gì? Nghĩa của từ thrust bearing trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt ổ ngõng trục rãnh xoi

  deep-groove ball thrust bearing

  "thrust bearing" là gì? Nghĩa của từ thrust bearing trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt ổ bị chặn rãnh sâu

  self-aligning roller thrust bearing

  "thrust bearing" là gì? Nghĩa của từ thrust bearing trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt ổ đũa chặn tự điều chỉnh


  o   ổ chặn, ổ đứng

  [external_link offset=2]

  "thrust bearing" là gì? Nghĩa của từ thrust bearing trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

  "thrust bearing" là gì? Nghĩa của từ thrust bearing trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

  "thrust bearing" là gì? Nghĩa của từ thrust bearing trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

  Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

  thrust bearing

  Từ điển WordNet

   n.

  • a bearing designed to take thrusts parallel to the axis of revolution  Xem thêm  Trung Tâm Sửa Chữa Bảo Hành LG

  [external_footer]

  Rate this post

  Bài viết liên quan

  Để lại ý kiến của bạn:

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.