Thống Kê Ứng Dụng Trong Kinh Tế – Xã Hội – Sách của Chu Nguyễn Mộng Ngọc – Sách của Hoàng Trọng – GIẢM 20%

Thống Kê Ứng Dụng Trong Kinh Tế – Xã Hội:
Thống kê là công cụ không thể thiếu được trong hoạt động nghiên cứu và công tác thực tiễn. Thống kê đã trở thành một môn học cơ bản hay cơ sở trong hầu hết các ngành đào tạo. Trong các chuyên ngành thuộc khối kinh tế – xã hội, đã có môn xác suất thống kê và lý thuyết thống kê. Với định hưóng cải tiến chương trình và nội dung gắn liền với thực tiễn, nhiều trường Đại học đã bắt đầu giảng dạy môn lý thuyết thống kê theo hướng ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế – xã hội và có thực hành trên máy vi tính. Một vài trường đã chuyển sang môn học thống kê ứng dụng.

Nói đến thống kê nhiều người thường liên tưởng đến các con số, các số liệu được sắp xếp trong các bảng biểu, hay những đồ thị biểu diễn những dữ liệu về kinh tế – xã hội như dân số, việc làm, thất nghiệp, giá vàng, lượng gạo xuất khẩu,… bởi vì hiểu theo nghĩa thông thường, danh từ “thống kê” được đồng nghĩa với số liệu. Ví dụ như chúng ta hay nghe nói tới thống kê tai nạn xe máy, thống kê về giá sinh hoạt, thống kê về vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, thống kê về giá sinh hoạt, thống kê về vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, thống kê về thị trường chứng khoán… Hiện nay nghĩa thông thường trên không thể diễn tả đầy đủ thống kê hiện đại vì thống kê không còn giới hạn trong việc thu thập dữ liệu hay lập các bảng tổng hợp các dữ liệu.

Ngày nay việc sử dụng thống kê đã mở rộng hơn rất nhiều so với xuất phát điểm đầu tiên là phục vụ chính quyền hay chính phủ. Các tổ chức và cá nhân sử dụng thống kê để tìm hiểu dữ liệu và ra quyết định. Thống kê được sử dụng từ khoa học tự nhiên, cho đến khoa học xã hội, y dược học, kinh doanh và rất nhiều lĩnh vực khác. Thống kê nói chung không được xem là nhánh của toán học, mà là một lĩnh vực riêng, có quan hệ với toán học. Nhiều trường đại học có 2 khoá hay 2 bộ môn riêng về toán học và thống kê. Ngoài khoa học kinh tế, quản trị kinh doanh, ở các trường khối kinh tế xã hội, thống kê còn được giảng dạy trong nhiều ngành đào tạo như xã hội học, tâm lý học, giáo dục học, sức khoẻ cộng đồng…

Xem thêm  Top ứng dụng xem phim miễn phí tốt nhất trên điện thoại di động

Thống kê hiện nay đã được ứng dụng vào mọi lĩnh vực. Các phương pháp và công cụ thống kê đã được vận dụng đan xen trong một số nội dung của nhiều môn học. Một số lĩnh vực sử dụng thống kê ứng dụng nhiều đến mức mỗi ngành đã đưa ra môn học riêng và đặt tên riêng để nói về thống kê ứng dụng trong ngành của mình.
Trong lĩnh vực xã hội nói chung và kinh tế và kinh doanh nói riêng, thống kê đã đóng vai trò là một công cụ cơ bản quan trọng trong việc nhận thức tình hình và hỗ trợ ra quyết định. Thống kê được dùng để nhận ra và hiểu các biến thể có hệ thống khi đo lường các hiện tượng kinh tế xã hội, để tóm tắt dữ liệu, và để đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Mục Lục:
Chương 1: Giới thiệu môn học
Chương 2: Thu thập dữ liệu
Chương 3: Tóm tắt và trình bày dữ liệu bằng bảng và đồ thị
Chương 4: Tóm tắt dữ liệu bằng các đại lượng thống kê mô tả
Chương 5: Xác suất căn bản, biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất
Chương 6: Phân phối của các tham số mẫu
Chương 7: Ước lượng các tham số tổng thể
Chương 8: Kiểm định giải thuyết về tham số tổng thể
Chương 9: Phân tích phương sai
Chương 10: Kiểm định phi tham số
Chương 11: Hồi qui tuyến tính đơn biến và phân tích tương quan
Chương 12: Hội qui tuyến tính đa biến
Chương 13: Chỉ số
Chương 14: Chuỗi thời gian và dự báo trên chuỗi thời gian
Chương 15: Dự báo bằng phương pháp Box-Jenkings.

Xem thêm  Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Kindle để đọc Ebook .prc trên điện thoại Windows Phone 8.0 và 8.1 | Tinh tế

Mời bạn đón đọc.

Thống kê là công cụ không thể thiếu được trong hoạt động nghiên cứu và công tác thực tiễn. Thống kê đã trở thành một môn học cơ bản hay cơ sở trong hầu hết các ngành đào tạo. Trong các chuyên ngành thuộc khối kinh tế – xã hội, đã có môn xác suất thống kê và lý thuyết thống kê. Với định hưóng cải tiến chương trình và nội dung gắn liền với thực tiễn, nhiều trường Đại học đã bắt đầu giảng dạy môn lý thuyết thống kê theo hướng ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế – xã hội và có thực hành trên máy vi tính. Một vài trường đã chuyển sang môn học thống kê ứng dụng.Nói đến thống kê nhiều người thường liên tưởng đến các con số, các số liệu được sắp xếp trong các bảng biểu, hay những đồ thị biểu diễn những dữ liệu về kinh tế – xã hội như dân số, việc làm, thất nghiệp, giá vàng, lượng gạo xuất khẩu,… bởi vì hiểu theo nghĩa thông thường, danh từ “thống kê” được đồng nghĩa với số liệu. Ví dụ như chúng ta hay nghe nói tới thống kê tai nạn xe máy, thống kê về giá sinh hoạt, thống kê về vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, thống kê về giá sinh hoạt, thống kê về vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, thống kê về thị trường chứng khoán… Hiện nay nghĩa thông thường trên không thể diễn tả đầy đủ thống kê hiện đại vì thống kê không còn giới hạn trong việc thu thập dữ liệu hay lập các bảng tổng hợp các dữ liệu.Ngày nay việc sử dụng thống kê đã mở rộng hơn rất nhiều so với xuất phát điểm đầu tiên là phục vụ chính quyền hay chính phủ. Các tổ chức và cá nhân sử dụng thống kê để tìm hiểu dữ liệu và ra quyết định. Thống kê được sử dụng từ khoa học tự nhiên, cho đến khoa học xã hội, y dược học, kinh doanh và rất nhiều lĩnh vực khác. Thống kê nói chung không được xem là nhánh của toán học, mà là một lĩnh vực riêng, có quan hệ với toán học. Nhiều trường đại học có 2 khoá hay 2 bộ môn riêng về toán học và thống kê. Ngoài khoa học kinh tế, quản trị kinh doanh, ở các trường khối kinh tế xã hội, thống kê còn được giảng dạy trong nhiều ngành đào tạo như xã hội học, tâm lý học, giáo dục học, sức khoẻ cộng đồng…Thống kê hiện nay đã được ứng dụng vào mọi lĩnh vực. Các phương pháp và công cụ thống kê đã được vận dụng đan xen trong một số nội dung của nhiều môn học. Một số lĩnh vực sử dụng thống kê ứng dụng nhiều đến mức mỗi ngành đã đưa ra môn học riêng và đặt tên riêng để nói về thống kê ứng dụng trong ngành của mình.Trong lĩnh vực xã hội nói chung và kinh tế và kinh doanh nói riêng, thống kê đã đóng vai trò là một công cụ cơ bản quan trọng trong việc nhận thức tình hình và hỗ trợ ra quyết định. Thống kê được dùng để nhận ra và hiểu các biến thể có hệ thống khi đo lường các hiện tượng kinh tế xã hội, để tóm tắt dữ liệu, và để đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.Chương 1: Giới thiệu môn họcChương 2: Thu thập dữ liệuChương 3: Tóm tắt và trình bày dữ liệu bằng bảng và đồ thịChương 4: Tóm tắt dữ liệu bằng các đại lượng thống kê mô tảChương 5: Xác suất căn bản, biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suấtChương 6: Phân phối của các tham số mẫuChương 7: Ước lượng các tham số tổng thểChương 8: Kiểm định giải thuyết về tham số tổng thểChương 9: Phân tích phương saiChương 10: Kiểm định phi tham sốChương 11: Hồi qui tuyến tính đơn biến và phân tích tương quanChương 12: Hội qui tuyến tính đa biếnChương 13: Chỉ sốChương 14: Chuỗi thời gian và dự báo trên chuỗi thời gianChương 15: Dự báo bằng phương pháp Box-Jenkings.

Xem thêm  ‎Font Chữ đẹp: Ghép Chữ Vào ảnh

Xem thêm: 7 cách sửa lỗi SSL trên Google Chrome cực đơn giản, hiệu quả – https://bem2.vn

Source: https://bem2.vn
Category: Ứng dụng hay

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.