Thi đại học tiếng anh là gì? Kỳ thi đại học quốc gia tiếng Anh là gì?

Kỳ thi đại học quốc gia tiếng Anh là National university exam /’næʃənəl juːnɪ’vɜːsəti ɪɡ’zæm/. Ngoài ra, kỳ thi đại học quốc gia có thể diễn đạt bằng từ khác như final exam hoặc graduation exam

Kỳ thi đại học quốc gia là một sự kiện không chỉ quan trọng đối với ngành Giáo dục Việt Nam mà còn quan trọng đối với ngành giáo dục toàn cầu.

[external_link_head]

Thông báo: Tổng khai giảng khoá học online tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, tương tác trực tiếp với giáo viên 100%, học phí 360.000đ/tháng, liên hệ: 0877074074 cô Mai >> Chi tiết

Đơn vị tổ chức thi cho thí sinh thường là các trường đại học, cao đẳng, các học viện, cục nhà trường thuộc Bộ quốc phòng và các sở Giáo dục và Đào tạo.

[external_link offset=1]

Kỳ thi đại học quốc gia tiếng Anh là gì Các ví dụ về kỳ thi đại học quốc gia trong tiếng Anh:

What have you prepared for this national university exam?

Bạn đã chuẩn bị gì cho kỳ thi đại học quốc gia này?

I am a bit worried about the national university exam.

Tôi hơi lo lắng về kỳ thi đại học quốc gia.

Despite these obstacles, she passed the graduation exam at the USA on 14 July 2019.

Bất chấp những trở ngại này, cô đã vượt qua kỳ thi tốt nghiệp tại Mỹ vào ngày 14 tháng 7 năm 2019.

He scored the highest in the final exam.

[external_link offset=2]

Anh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp.

Xem thêm  Thần đồng Đất Việt – Wikipedia tiếng Việt

He has just graduated from the national university exam with the highest grades in his class.

Anh vừa tốt nghiệp kỳ thi đại học quốc gia với điểm số cao nhất trong lớp.

Bài viết kỳ thi đại học quốc gia tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh sài Gòn Vina.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn [external_footer]

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.