Thêm, di chuyển hoặc nhập địa chỉ liên hệ – Máy tính


Bạn có thể lưu tên, địa chỉ email, số điện thoại và các thông tin khác trong Danh bạ Google.

Những người liên hệ được lưu vào Tài khoản Google của bạn sẽ đồng bộ hóa với Danh bạ Google và tất cả các thiết bị Android của bạn.

[external_link_head]

Thêm một mục liên hệ

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Danh bạ Google.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào Tạo mục liên hệ.
 3. Nhấp vào Tạo một mục liên hệ hoặc Tạo nhiều mục liên hệ.
 4. Nhập thông tin của mục liên hệ.
 5. Nhấp vào Lưu.

Nhập danh bạ

Từ một tệp

[external_link offset=1]
 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Danh bạ Google.
 2. Ở bên trái, hãy nhấp vào Nhập.
 3. Nhấp vào Chọn tệp.
 4. Chọn tệp của bạn.
 5. Nhấp vào Nhập.

Từ tài khoản Gmail

Bước 1: Xuất danh bạ hiện tại trên Gmail

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Danh bạ Google
 2. Ở bên trái, hãy nhấp vào Xuất.
 3. Chọn danh bạ cần xuất.
 4. Chọn CSV cho Google.
 5. Nhấp vào Xuất.
 6. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn Thêm, di chuyển hoặc nhập địa chỉ liên hệ - Máy tính  Đăng xuất.

Bước 2: Nhập tệp

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Danh bạ Google, sau đó đăng nhập bằng tài khoản Gmail khác của bạn.
 2. Ở bên trái, hãy nhấp vào Nhập.
 3. Nhấp vào Chọn tệp.
 4. Chọn tệp của bạn.
 5. Nhấp vào Nhập.
Xem thêm  Cc, Bcc email là gì? Làm sao để phân biệt?

Kiểm soát người được tự động lưu vào danh bạ

Nếu gửi email cho ai đó mà bạn chưa thêm họ làm mục liên hệ thì Danh bạ Google sẽ tự động lưu địa chỉ email của họ vào nhóm “Danh bạ khác” của bạn. Địa chỉ email của họ sẽ xuất hiện lần tiếp theo bạn gửi email cho họ.

Thông tin này có hữu ích không?

[external_link offset=2]

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

[external_footer]

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *