Công nghệ một số TÍNH CHẤT của đất TRỒNG – Tài liệu text

Công nghệ một số TÍNH CHẤT của đất TRỒNG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (172.12 KB, 6 trang )

Công nghệ:

MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA ĐẤT TRỒNG
I. Mục tiêu
1. Kiến thức

Học xong bài này, học sinh cần:
– Biết được keo đất là gì. Thế nào là khả năng hấp phụ của đất, thế nào là phản
ứng của dung dịch đất và độ phì nhiêu của đất.
2. Kỹ năng
Phát triển kỹ năng quan sát, so sánh, khái quát, tổng hợp.
3. Thái độ
– Bảo vệ, cải tạo đất bằng những biện pháp kỹ thuật thích hợp.
– Trong trồng trọt cần phải bón phân hợp lí, cải tạo đất để bảo vệ môi trường.
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên
– Soạn giáo án
– Sơ đồ hình 7-SGK.
– Phiếu học tập số 1
So sánh keo âm và keo dương:
Chỉ tiêu so sánh
Keo âm
Keo
dương
Nhân
(Có hay không)
Lớp ion
– Lớp ion quyết định điện
(mang điện
– Lớp ion bù
+ ion bất động.

tích gì)
+ ion khuyếch tán
– Phương pháp: Trực quan, vấn đáp tìm tòi.
2. Học sinh
– Đọc trước nội dung bài
mới.

– Chú ý trong giờ học.
III. Tiến trình lên lớp

1. Ổn định tổ chức lớp học
2. Kiểm tra bài cũ
1/ Nêu cơ sở khoa học của phương pháp nuôi cấy mô tế bào.
2/ Vẽ sơ đồ quy trình công nghệ nhân giống cây trồng bằng nuôi cấy mô tế bào?
3. Dạy bài mới
Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của HS

Nội dung kiến thức

GV gọi 2 HS lên làm thí nghiệm về tính chất hoà tan của đất và lấy đường làm đối chứng:
2 cốc thuỷ tinh:
+ Cốc1: Đựng đất bột, đổ nước sạch vào khuấy đều.
+ Cốc 2: Đựng đường giã nhỏ cho nước sạch vào.
Nhận xét sự khác nhau giữa hai cốc?
Hãy giải thích vì sao nước pha đường thì trong, còn nước pha đất thì đục?
Vậy keo đất là gì?

GV treo sơ đồ cấu tạo của keo đất và cho HS hoàn thành phiếu học tập số 1:
So sánh keo âm và keo dương

– Giải thích tại sao keo đất mang điện?
– Khả năng hấp phụ của đất là gì?
– Vì sao keo đất có khả năng hấp phụ?
* BS: Ngoài khả năng hấp phụ KĐ còn có khả năng trao đổi ion với dung dịch đất: VD
[KĐ] 2H+ + (NH4)2SO4 [KĐ] 2NH4 + + H2SO4

– Đất có những loại phản ứng nào?
– Vai trò của nồng độ ion H+ và ion OH- trong phản ứng dung dịch đất?
– Độ chua của đất được chia thành mấy loại? Là những loại nào?
– Độ chua hoạt tính và độ chua tiềm tàng khác nhau ở những điểm nào?
– Các loại đất nào thường là đất chua?
* GV liên hệ:
Đất lâm nghiệp phần lớn là chua và rất chua, pH < 6,5
Đất nông nghiệp, trừ đất phù sa trung tính ít chua (đồng bằng sông Hồng, sông Cửu Long), đất mặn kiềm.
Các loại đất còn lại đều chua. Đặc biệt đất phèn hoạt động rất chua, pH < 4.
– Làm thế nào để cải tạo độ chua của đất?
Liên hệ:
Bón quá nhiều phân hoá học dẫn đến hậu quả gì?

Vậy nhiệm vụ của người sản xuất nông nghiệp khắc phục hậu quả trên như thế nào?

– Những đặc điểm nào của đất làm cho đất hoá kiềm?
– Vì sao phải nghiên cứu phản ứng của dung dịch đất?
– Trồng cây mà không chú ý phản ứng dung dịch đất thì sẽ như thế nào?
– Đất được coi là phì nhiêu phải có những đặc điểm gì?

– Vậy làm cách nào để người ta tăng độ phì nhiêu của đất?

– Dựa vào nguồn gốc hình thành, độ phì nhiêu của đất được chia làm mấy loại? Là gì?

HS quan sát TN và nêu:
* Hiện tượng:
– Cốc 1: Nước đục
– Cốc 2: Nước trong.

*Giải thích: Đường đã hoà tan trong nước nên trong, còn các phân tử nhỏ của đất không hoà tan trong nước mà ở
trạng thái lơ lửng: huyền phù.
HS rút ra từ thí nghiệm định nghĩa keo đất
HS quan sát sơ đồ làm việc theo nhóm và báo cáo kết quả:
– Giống: Nhân, lớp ion quyết định điện và lớp ion bù. Lớp ion bù gồm lớp ion bất động và lớp ion khuyếch tán
– Khác nhau ở lớp ion quyết định: keo âm có lớp ion quyết định âm, lớp ion bù dương, keo dương có lớp ion
quyết định dương, lớp ion bù âm.
– Vì keo đất có các lớp ion bao quanh nhân và tạo ra năng lượng bề mặt hạt keo.
– HS vận dụng kiến thức đã học, nghiên cứu SGK và trả lời các câu hỏi.

Xem thêm  5 mẹo trên điện thoại OPPO cực hay ho mà ai xài chưa biết thì rất phí

Nghiên cứu phản ứng của dung dịch đất trong sản xuất giúp ta xác định các giống cây trồng phù hợp với từng
loại đất và đề ra các biện pháp cải tạo đất.

HS nghiên cứu SGK và trả lời

Phơi ải, nuôi bèo hoa dâu, làm phân xanh, làm thuỷ lợi…
Đất thoái hóa, bạc màu, cằn cỗi, dinh dưỡng mất cân đối, vi sinh vật bị phá hủy, tồn dư chất độc hại.

– Đất tơi xốp, giữ được phân và chất khoáng cần thiết cho cây, đủ oxi cho hoạt động của vi sinh vật và rễ cây.
– Chăm sóc tốt, bón phân hợp lí (Phơi ải, nuôi bèo hoa dâu, làm phân xanh, làm thuỷ lợi…)

I. Keo đất và khả năng hấp phụ của đất.
1. Keo đất
a. Khái niệm
Là những phần tử có kích thước <1µm, không hòa tan trong nước mà ở trạng thái huyền phù (trạng thái lơ lửng
trong nước).

b- Cấu tạo keo đất: Gồm:
– Nhân keo.
– Lớp ion quyết định điện:
+ Mang điện âm: Keo âm.
+ Mang điện dương: Keo dương.
– Lớp ion bù gồm 2 lớp:
+ Lớp ion bất động.
+ Lớp ion khuyếch tán
* Keo đất có khả năng trao đổi ion của mình ở ion khuyếch tán với các ion của dung dịch đất. Đây chính là cơ sở
của sự trao đổi dinh dưỡng giữa đất và cây trồng.

2- Khả năng hấp phụ của đất :

Là khả năng đất giữ lại các chất dinh dưỡng, các phân tử nhỏ như hạt limon, hạt sét…; hạn chế sự rửa trôi.

II. Phản ứng của dung dịch đ ất
A. Khái niệm:
Phản ứng của dung dịch đất chỉ tính chua ([H +] > [OH-]), tính kiềm ([H+] < [OH-]) hoặc trung tính ([H+] =
[OH-]) của đất. Phản ứng của dung dịch đất do nồng độ [H+] và [OH-] quyết định.
B. Các loại phản ứng của dd đất:
1. Phản ứng chua của đất:

Phản ứng kiềm (Na2CO3, CaCO3)

Độ chua tiềm tàng (H+, Al3+ trên bề mặt keo đất)
Phản ứng của dung dịch đất
+
Độ chua hoạt tính (H trong dung dịch đất)
Phản ứng chua (H+, Al3+)
* Ý nghĩa trong sản xuất nông nghiệp:
Bố trí cây trồng cho phù hợp, bón phân, bón vôi để cải tạo độ phì nhiêu của đất.

III. Độ phì nhiêu của đất
1- Khái niệm
Là khả năng của đất cung cấp đồng thời và không ngừng nước, chất dinh dưỡng, không chứa các
chất độc hại cho cây, bảo đảm cho cây đạt năng suất cao.
2- Phân loại:
Độ phì nhiêu

Độ phì nhiêu nhân tạo

Độ phì nhiêu tự
nhiên
Độ phì nhiêu
nhân tạo
phì nhiêu tự
nhiên

4. Củng cố
Chọn câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Keo đất là các phần tử có đặc điểm:
A. Hoà tan trong nước, lớp vỏ ngoài mang điện tích dương.
B. Không hoà tan trong nước, lớp vỏ ngoài mang điện tích âm.

C. Không hoà tan trong nước, ngoài nhân là 3 lớp vỏ ion có thể mang điện tích (-) hoặc
(+).
D. Không hoà tan trong nước, ngoài nhân có 2 lớp điện tích trái dấu là lớp ion quyết định
điện và lớp ion bù.
Câu 2: Khả năng hấp phụ của đất là khả năng:
A. Giữ lại chất dinh dưỡng, các phần tử nhỏ nhưng không làm biến chất, hạn chế sự rửa
trôi.
B. Giữ lại nước, oxi, do đó giữ lại được các chất hoà tan.
C. Giữ lại chất dinh dưỡng, các phần tử nhỏ làm biến chất, hạn chế sự rửa trôi.
D. Giữ lại chất dinh dưỡng, đảm bảo nước thoát nhanh chóng.
Câu 3: Phản ứng chua của đất được đo bằng trị số pH, nếu:
A. pH < 7 – đất trung tính.
B. pH < 7 – đất kiềm.
C. pH > 7 – đất chua.
D. pH > 7 – đất chua.
(ĐA: 1D, 2A, 3C.)
5. Dặn dò
– Trả lời câu hỏi cuối bài trong SGK.
– Chuẩn bị bài thực hành: mỗi nhóm 2 – 3 mẫu đất khô, mỗi mẫu khoảng bằng ½ bao
diêm đựng vào túi nilông nhỏ, 1 thìa nhựa hoặc 1 thìa sứ màu trắng.
—————————————–

Xem thêm  Cách tăng tốc khởi động ứng dụng và xem ảnh trên Windows 10

tích gì ) + ion khuyếch tán – Phương pháp : Trực quan, phỏng vấn tìm tòi. 2. Học sinh – Đọc trước nội dung bàimới. – Chú ý trong giờ học. III. Tiến trình lên lớp1. Ổn định tổ chức triển khai lớp học2. Kiểm tra bài cũ1 / Nêu cơ sở khoa học của chiêu thức nuôi cấy mô tế bào. 2 / Vẽ sơ đồ quy trình tiến độ công nghệ nhân giống cây cối bằng nuôi cấy mô tế bào ? 3. Dạy bài mớiHoạt động của giáo viênHoạt động của HSNội dung kiến thứcGV gọi 2 HS lên làm thí nghiệm về đặc thù hoà tan của đất và lấy đường làm đối chứng : 2 cốc thuỷ tinh : + Cốc1 : Đựng đất bột, đổ nước sạch vào khuấy đều. + Cốc 2 : Đựng đường giã nhỏ cho nước sạch vào. Nhận xét sự khác nhau giữa hai cốc ? Hãy lý giải vì sao nước pha đường thì trong, còn nước pha đất thì đục ? Vậy keo đất là gì ? GV treo sơ đồ cấu trúc của keo đất và cho HS triển khai xong phiếu học tập số 1 : So sánh keo âm và keo dương – Giải thích tại sao keo đất mang điện ? – Khả năng hấp phụ của đất là gì ? – Vì sao keo đất có năng lực hấp phụ ? * BS : Ngoài năng lực hấp phụ KĐ còn có năng lực trao đổi ion với dung dịch đất : VD [ KĐ ] 2H + + ( NH4 ) 2SO4  [ KĐ ] 2NH4 + + H2SO4 – Đất có những loại phản ứng nào ? – Vai trò của nồng độ ion H + và ion OH – trong phản ứng dung dịch đất ? – Độ chua của đất được chia thành mấy loại ? Là những loại nào ? – Độ chua hoạt tính và độ chua tiềm tàng khác nhau ở những điểm nào ? – Các loại đất nào thường là đất chua ? * GV liên hệ : Đất lâm nghiệp hầu hết là chua và rất chua, pH < 6,5 Đất nông nghiệp, trừ đất phù sa trung tính ít chua ( đồng bằng sông Hồng, sông Cửu Long ), đất mặn kiềm. Các loại đất còn lại đều chua. Đặc biệt đất phèn hoạt động giải trí rất chua, pH < 4. - Làm thế nào để tái tạo độ chua của đất ? Liên hệ : Bón quá nhiều phân hoá học dẫn đến hậu quả gì ? Vậy trách nhiệm của người sản xuất nông nghiệp khắc phục hậu quả trên như thế nào ? - Những đặc thù nào của đất làm cho đất hoá kiềm ? - Vì sao phải điều tra và nghiên cứu phản ứng của dung dịch đất ? - Trồng cây mà không quan tâm phản ứng dung dịch đất thì sẽ như thế nào ? - Đất được coi là phì nhiêu phải có những đặc thù gì ? - Vậy làm cách nào để người ta tăng độ phì nhiêu của đất ? - Dựa vào nguồn gốc hình thành, độ phì nhiêu của đất được chia làm mấy loại ? Là gì ? HS quan sát TN và nêu : * Hiện tượng : - Cốc 1 : Nước đục - Cốc 2 : Nước trong. * Giải thích : Đường đã hoà tan trong nước nên trong, còn những phân tử nhỏ của đất không hoà tan trong nước mà ởtrạng thái lơ lửng : huyền phù. HS rút ra từ thí nghiệm định nghĩa keo đất  HS quan sát sơ đồ thao tác theo nhóm và báo cáo giải trình hiệu quả : - Giống : Nhân, lớp ion quyết định hành động điện và lớp ion bù. Lớp ion bù gồm lớp ion bất động và lớp ion khuyếch tán - Khác nhau ở lớp ion quyết định hành động : keo âm có lớp ion quyết định âm, lớp ion bù dương, keo dương có lớp ionquyết định dương, lớp ion bù âm. - Vì keo đất có những lớp ion bao quanh nhân và tạo ra nguồn năng lượng mặt phẳng hạt keo. - HS vận dụng kỹ năng và kiến thức đã học, nghiên cứu và điều tra SGK và vấn đáp những câu hỏi. Nghiên cứu phản ứng của dung dịch đất trong sản xuất giúp ta xác lập những giống cây cối tương thích với từngloại đất và đề ra những giải pháp tái tạo đất. HS nghiên cứu và điều tra SGK và trả lờiPhơi ải, nuôi bèo hoa dâu, làm phân xanh, làm thuỷ lợi ... Đất thoái hóa, bạc mầu, cằn cỗi, dinh dưỡng mất cân đối, vi sinh vật bị tàn phá, tồn dư chất ô nhiễm. - Đất tơi xốp, giữ được phân và chất khoáng thiết yếu cho cây, đủ oxi cho hoạt động giải trí của vi sinh vật và rễ cây. - Chăm sóc tốt, bón phân phải chăng ( Phơi ải, nuôi bèo hoa dâu, làm phân xanh, làm thuỷ lợi … ) I. Keo đất và năng lực hấp phụ của đất. 1. Keo đấta. Khái niệmLà những thành phần có kích cỡ < 1 µm, không hòa tan trong nước mà ở trạng thái huyền phù ( trạng thái lơ lửngtrong nước ). b - Cấu tạo keo đất : Gồm : - Nhân keo. - Lớp ion quyết định hành động điện : + Mang điện âm : Keo âm. + Mang điện dương : Keo dương. - Lớp ion bù gồm 2 lớp : + Lớp ion bất động. + Lớp ion khuyếch tán * Keo đất có năng lực trao đổi ion của mình ở ion khuyếch tán với những ion của dung dịch đất. Đây chính là cơ sởcủa sự trao đổi dinh dưỡng giữa đất và cây xanh. 2 - Khả năng hấp phụ của đất : Là năng lực đất giữ lại những chất dinh dưỡng, những phân tử nhỏ như hạt limon, hạt sét ... ; hạn chế sự rửa trôi. II. Phản ứng của dung dịch đ ấtA. Khái niệm : Phản ứng của dung dịch đất chỉ tính chua ( [ H + ] > [ OH – ] ), tính kiềm ( [ H + ] < [ OH - ] ) hoặc trung tính ( [ H + ] = [ OH - ] ) của đất. Phản ứng của dung dịch đất do nồng độ [ H + ] và [ OH - ] quyết định hành động. B. Các loại phản ứng của dd đất : 1. Phản ứng chua của đất : Phản ứng kiềm ( Na2CO3, CaCO3 ) Độ chua tiềm tàng ( H +, Al3 + trên mặt phẳng keo đất ) Phản ứng của dung dịch đấtĐộ chua hoạt tính ( H trong dung dịch đất ) Phản ứng chua ( H +, Al3 + ) * Ý nghĩa trong sản xuất nông nghiệp : Bố trí cây xanh cho tương thích, bón phân, bón vôi để tái tạo độ phì nhiêu của đất. III. Độ phì nhiêu của đất1 - Khái niệmLà năng lực của đất phân phối đồng thời và không ngừng nước, chất dinh dưỡng, không chứa cácchất ô nhiễm cho cây, bảo vệ cho cây đạt hiệu suất cao. 2 - Phân loại : Độ phì nhiêuĐộ phì nhiêu nhân tạoĐộ phì nhiêu tựnhiênĐộ phì nhiêunhân tạophì nhiêu tựnhiên4. Củng cốChọn câu vấn đáp đúng nhất : Câu 1 : Keo đất là những thành phần có đặc thù : A. Hoà tan trong nước, lớp vỏ ngoài mang điện tích dương. B. Không hoà tan trong nước, lớp vỏ ngoài mang điện tích âm. C. Không hoà tan trong nước, ngoài nhân là 3 lớp vỏ ion hoàn toàn có thể mang điện tích ( - ) hoặc ( + ). D. Không hoà tan trong nước, ngoài nhân có 2 lớp điện tích trái dấu là lớp ion quyết địnhđiện và lớp ion bù. Câu 2 : Khả năng hấp phụ của đất là năng lực : A. Giữ lại chất dinh dưỡng, những thành phần nhỏ nhưng không làm biến chất, hạn chế sự rửatrôi. B. Giữ lại nước, oxi, do đó giữ lại được những chất hoà tan. C. Giữ lại chất dinh dưỡng, những thành phần nhỏ làm biến chất, hạn chế sự rửa trôi. D. Giữ lại chất dinh dưỡng, bảo vệ nước thoát nhanh gọn. Câu 3 : Phản ứng chua của đất được đo bằng trị số pH, nếu : A. pH < 7 – đất trung tính. B. pH < 7 – đất kiềm. C. pH > 7 – đất chua. D. pH > 7 – đất chua. ( ĐA : 1D, 2A, 3C. ) 5. Dặn dò – Trả lời câu hỏi cuối bài trong SGK. – Chuẩn bị bài thực hành thực tế : mỗi nhóm 2 – 3 mẫu đất khô, mỗi mẫu khoảng chừng bằng ½ baodiêm đựng vào túi nilông nhỏ, 1 thìa nhựa hoặc 1 thìa sứ màu trắng. —————————————–

Xem thêm  32 ứng dụng Windows Phone tốt nhất được người dùng bình chọn - https://bem2.vn

Source: https://bem2.vn
Category: Ứng dụng hay

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *