Thay đổi ảnh, tên và các thông tin khác trong Tài khoản Google của bạn – Android


Bạn có thể cập nhật, thêm và xóa một số thông tin cơ bản trong tài khoản của mình.

Những người khác sử dụng các dịch vụ của Google có thể thấy tên và ảnh hồ sơ của bạn, kể cả khi bạn giao tiếp hoặc chia sẻ nội dung. Tìm hiểu thêm về cách kiểm soát thông tin người khác nhìn thấy về bạn trên các dịch vụ của Google.

[external_link_head]

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng tên khác trên kênh YouTube, mọi thay đổi bạn thực hiện cho tên Tài khoản Google sẽ không được phản ánh trên YouTube. Tìm hiểu thêm về tên kênh YouTube của bạn tại đây.

Nếu bạn thay đổi tên hoặc ảnh hồ sơ của mình trên Google, thì việc này sẽ không thay đổi tên hoặc ảnh hồ sơ của bạn trên YouTube. 

Thêm hoặc thay đổi ảnh hồ sơ

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cài đặt Thay đổi ảnh, tên và các thông tin khác trong Tài khoản Google của bạn - Android của thiết bị.

 2. Nhấn vào Google Thay đổi ảnh, tên và các thông tin khác trong Tài khoản Google của bạn - Android Quản lý Tài khoản Google của bạn Thay đổi ảnh, tên và các thông tin khác trong Tài khoản Google của bạn - Android Thông tin cá nhân.

 3. Trong phần “Thông tin cơ bản”, hãy nhấn vào Ảnh. Bạn có thể được yêu cầu đăng nhập.

 4. Nhấn vào Đặt ảnh hồ sơ. Chụp hoặc chọn một ảnh hồ sơ mới, sau đó kéo ảnh đó vào giữa hình vuông.

Mẹo: Bạn có thể nhấn và chỉnh sửa ảnh hồ sơ của mình ở hầu hết những nơi ảnh đó xuất hiện.

Chỉnh sửa tên của bạn

Bạn có thể thay đổi tên của mình bao nhiêu lần tùy thích.

 

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cài đặt Thay đổi ảnh, tên và các thông tin khác trong Tài khoản Google của bạn - Android của thiết bị.

  [external_link offset=1]

 2. Nhấn vào Google Thay đổi ảnh, tên và các thông tin khác trong Tài khoản Google của bạn - Android Quản lý Tài khoản Google của bạn.

 3. Ở trên cùng, hãy nhấn vào Thông tin cá nhân.

 4. Trong phần “Thông tin cơ bản”, hãy nhấn vào Tên Thay đổi ảnh, tên và các thông tin khác trong Tài khoản Google của bạn - Android Chỉnh sửa Thay đổi ảnh, tên và các thông tin khác trong Tài khoản Google của bạn - Android. Bạn có thể được yêu cầu đăng nhập.

 5. Nhập tên của bạn rồi nhấn vào Xong.

Sửa một tên cũ vẫn xuất hiện

Nếu bạn đã đổi tên nhưng tên cũ vẫn xuất hiện, hãy xóa bộ nhớ đệm và cookie.

Lưu ý quan trọng: Khi xóa cookie, bạn có thể bị đăng xuất khỏi các trang web không phải của Google.

Thay đổi thông tin cá nhân

Bạn có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân như ngày sinh và giới tính. Bạn cũng có thể thay đổi địa chỉ email và số điện thoại trong tài khoản của mình.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cài đặt Thay đổi ảnh, tên và các thông tin khác trong Tài khoản Google của bạn - Android của thiết bị.

 2. Nhấn vào Google Thay đổi ảnh, tên và các thông tin khác trong Tài khoản Google của bạn - Android Quản lý Tài khoản Google của bạn.

 3. Ở trên cùng, hãy nhấn vào Thông tin cá nhân.

 4. Trong phần “Thông tin cơ bản” hoặc “Thông tin liên hệ”, nhấn vào thông tin mà bạn muốn thay đổi.

 5. Thực hiện thay đổi của bạn.

Chi tiết khác

Tên

Bạn có thể thay đổi tên của mình bao nhiêu lần tùy thích.

 

Biệt hiệu

Nếu bạn đã tạo biệt hiệu thì biệt hiệu này sẽ được sử dụng nếu bạn chưa đặt tên. Nếu xóa biệt hiệu của mình, bạn sẽ không tạo biệt hiệu khác được. Biệt hiệu này khác với biệt hiệu bạn có thể thêm vào trang “Giới thiệu về bản thân”. Để thay đổi biệt hiệu đó, hãy truy cập trang Giới thiệu về bản thân.

[external_link offset=2]

Ngày sinh

Sau khi thêm ngày sinh vào tài khoản của mình, bạn không thể xóa ngày này. Tuy nhiên, bạn có thể chỉnh sửa và thay đổi những người thấy ngày sinh của mình.

Lưu ý: Ngày sinh của bạn có thể được dùng cho mục đích bảo mật tài khoản và cá nhân hóa trên các dịch vụ của Google.

Những người có thể thấy ngày sinh của bạn

Theo mặc định, ngày sinh của bạn không được chia sẻ với những người sử dụng các dịch vụ của Google. Để kiểm soát việc ai sẽ thấy ngày sinh của bạn, hãy chuyển đến trang Giới thiệu về bản thân trong Tài khoản Google của bạn.

Một số cách Google sử dụng ngày sinh

Google có thể sử dụng ngày sinh của bạn để:

 • Đảm bảo rằng bạn đã đủ tuổi để sử dụng một số dịch vụ và tính năng nhất định. Ví dụ: trẻ em không thể xem các video trên YouTube bị giới hạn độ tuổi.
 • Biết thời điểm cần hiển thị giao diện sinh nhật trên trang Google Tìm kiếm.
 • Xác định nhóm tuổi của bạn phân phát quảng cáo và nội dung được cá nhân hóa. Bạn có thể tắt quảng cáo được cá nhân hóa.

Giới tính

Bạn có một số lựa chọn trong phần Giới tính trong Tài khoản Google của mình. Bạn có thể:

 • Chỉ rõ giới tính của mình
 • Chọn không chỉ rõ giới tính
 • Tùy chỉnh giới tính và chọn cách bạn muốn Google xưng hô với bạn

Những người có thể thấy giới tính của bạn

Theo mặc định, giới tính của bạn không được chia sẻ với những người sử dụng các dịch vụ của Google. Để kiểm soát việc ai sẽ thấy giới tính của bạn, hãy chuyển đến phần Giới thiệu về bản thân trong Tài khoản Google của bạn.

Cách Google sử dụng giới tính

Chúng tôi sử dụng giới tính của bạn để làm cho dịch vụ của Google mang tính cá nhân hơn. Khi bạn chỉ rõ giới tính của mình, bạn sẽ giúp chúng tôi:

 • Cá nhân hóa thông báo và văn bản khác đề cập đến bạn. Ví dụ: những người có thể thấy giới tính của bạn sẽ nhìn thấy dòng chữ như “Gửi cho anh ấy một tin nhắn” hay “Trong vòng kết nối của cô ấy”.
 • Cung cấp nội dung phù hợp hơn dành riêng cho bạn mà bạn có thể quan tâm, như quảng cáo.

Nếu bạn không chỉ rõ giới tính của mình, chúng tôi sẽ đề cập đến bạn bằng các cụm từ trung tính, như “Gửi cho họ một tin nhắn”.

Thay đổi thông tin khác

Bài viết liên quan

 • Chính sách nội dung về thông tin “Giới thiệu về bản thân”

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

[external_footer]

Rate this post
Xem thêm  Cách phát wifi từ laptop trên win 7

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *