Talk là gì? Nghĩa của từ Talk

Mục lục bài viết

Xem thêm  熊のまち散歩 第10回 | Website Instructions advice

Thông dụng

Danh từ

Cuộc trò chuyện, cuộc thảo luận

Nói suông (nói mà không làm)

Thằng ấy chỉ được cái tài nói

Bài nói không chính thức, bài nói chuyện
a talk on Russian music
một bài nói chuyện về âm nhạc Nga
Tin đồn, lời xì xào bàn tán

Đó chỉ là tin đồn
the talk of the town
chuyện cả tỉnh người ta bàn tán
(nhất là trong từ ghép) cách nói

( số nhiều) (chính trị) cuộc đàm phán, cuộc thương lượng

Nội động từ

Nói chuyện, chuyện trò
we talked for almost an hour
chúng tôi nói chuyện với nhau gần một tiếng đồng hồ
Có khả năng nói
baby is beginning to talk
em bé bắt đầu biết nói
Nói nhiều, bép xép; bàn tán, ngồi lê đôi mách, xì xào

Don’t do that, people will talk

Đừng làm cái đó, người ta sẽ nói ngay đấy

Bắt chước tiếng nói
you can teach some parrots to talk
cậu có thể dạy cho một vài con vẹt nói được

Ngoại động từ

Nói; dùng (một ngôn ngữ nào đó) khi nói
to talk English
nói tiếng Anh
Nói về, bàn về, thảo luận
to talk politics
nói chuyện chính trị
Diễn đạt (cái gì) bằng lời
You’re talking rubbish
Cậu nói bậy nói bạ
Nói quá làm cho, nói đến nỗi

Cấu trúc từ

be all talk (and no action)
chỉ được cái tài nói suông
Xem thêm  തമിഴ്നാട്ടിലും പടപ്പുറപ്പാട്; മൽസരചിത്രം തെളിഞ്ഞു | Assembly election | Tamil Nadu | Website share tips
the talk of something
chủ đề chính của trò chuyện ở (một nơi)
to talk somebody’s head off
nói quá làm cho ai nhức cả đầu
to talk oneself hoarse
nói đến khản cả tiếng
to talk about (of)
nói về, bàn về
We’ll talk about that point later
Chúng ta sẽ bàn về điểm đó sau
what are they talking of?
họ đang nói về cái gì thế?
to talk at
nói ám chỉ, nói bóng gió, nói cạnh
to talk away
nói chuyện cho hết (thì giờ); nói suốt

to talk the afternoon away
nói chuyện cho qua buổi chiều; nói chuyện suốt cả buổi chiều
Nói tiếp, nói mãi, nói dài, nói dứt không ra
to talk out
bàn kéo dài, tranh luận đến cùng
to talk out of
bàn ra, can ngăn, nói để đừng làm
to talk someone out of a plan
ngăn ai đừng theo một kế hoạch
to talk to
(thông tục) chỉnh, xài, phê bình, quở trách

the lazy boy wants talking to
cần phải xài cho thằng bé trây lười một trận
to talk for the sake of talking
nói để mà nói, nói chẳng mục đích gì
to talk to the purpose
nói đúng lúc; nói cái đang nói
to look who’s talking
(thông tục) nói người hãy ngẫm đến ta; sờ lên gáy xem
to talk big
huênh hoang, khoác lác
to talk dirty
ăn nói tục tĩu
to talk one’s head off
nói quá nhiều
to talk somebody’s head off
nói lải nhải
Xem thêm  10 Phần mềm học tiếng anh cho bé tại nhà dành cho ba mẹ tham khảo - Dạy Con Vui
to talk the hind legs off a donkey
(thông tục) thao thao bất tuyệt
to talk sense
nói phải, nói có lý
to talk shop
bép xép chuyện làm ăn
to talk turkey
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (thông tục) nói toạc móng heo, nói thẳng thừng
to talk at somebody
át giọng, cả vú lấp miệng em
to talk back (to somebody
cãi lại, nói lại
to talk somebody down
nói chặn họng
to talk down to somebody
lên giọng kẻ cả
to talk somebody over/round (to something)
dỗ dành

talk it over with your parents before you reply
hãy bàn kỹ vấn đề đó với thầy mẹ anh đã rồi hãy trả lời
to talk round something
bàn quanh bàn quẩn; bàn vòng vo
to talk somebody/something up
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) nói để ủng hộ ai/cái gì; ca ngợi ai/cái gì

Hình thái từ

  • V-ed:Talked
  • V-ing: Talking

[external_link offset=1] [external_link offset=2][external_footer]
Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *