Giáo trình Đồ họa ứng dụng – Dương Thị Thúy Hoàng, Đỗ Thanh Tùng,

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐẮK LẮK
KHOA ĐIỆN TỬ TIN HỌC
—————oOo—————

GIÁO TRÌNH

ĐỒ HỌA ỨNG DỤNG
NGHỀ: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ/TRUNG CẤP NGHỀ

Chủ biên:Dương Thị Thúy Hoàng
Đồng chủ biên: Đỗ Thanh Tùng
Lưu hành nội bộ – 2014

LỜI NÓI ĐẦU
Đã từ lâu, các KTV đồ họa, họa sĩ, các nhà xử lý ảnh đều xem các phần mềm
Corel Draw, Adobe Photoshop như là công cụ không thể thiếu được trong thiết kế xử
lý ảnh. Chính vì thế môn học đồ họa ứng dụng (sử dụng phần mềm Adobe Photoshop)
được tổng cục dạy nghề đưa vào Mô đun Xử lý ảnh là môn học bắt buộc thuộc nhóm
các mô đun chuyên môn nghề được bố trí giảng dạy sau các môn chung của chương
trình đào tạo Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề Công nghệ thông tin (ứng dụng phần
mềm).
Giáo trình ngôn ngữ Đồ họa ứng dụng được biên soạn bám sát với nội dung
chương trình khung mô đun “Đồ họa ứng dụng” ngành Công nghệ thông tin do tổng
cục dạy nghề ban hành đang được giảng dạy tại trường.
Giáo trình “Đồ họa ứng dụng” trình bày các kỹ thuật xử lý ảnh từ cơ bản đến
nâng cao các tính năng mới giúp bạn tạo được các hình rõ nét, và mang tính kỹ thuật
cao, hỗ trợ đắc lực cho kỹ thuật tách ghép hình ảnh, điều chỉnh màu sắc; Phục hồi
được ảnh cũ, nhàu, ố,…; Tạo hiệu ứng cho bức ảnh, lồng ghép khung ảnh nghệ thuật;
Chèn chữ nghệ thuật vào trong bức ảnh; Xuất ảnh với nhiều định dạng khác nhau; In
ảnh với màu sắc trung thực…
Để có thể đọc hiểu giáo trình này người đọc cần nắm vững các kiến thức về: Tin
học cơ bản, Tin học văn phòng, làm chủ việc duyệt và quản lý thông tin trong máy
tính. Tìm hiểu những thuật ngữ của xử lý ảnh. Đây là lần đầu tiên biên soạn chắc chắn
không thể tránh khỏi những sai sót. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của
quý thầy cô, các đồng nghiệp và bạn đọc để có thể hoàn thiện hơn giáo trình này phục
vụ cho việc học tập của sinh viên, học sinh.
Xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC ĐỒ HỌA ỨNG DỤNG ………………………………………………….. 6
Bài 1. Làm quen với môi trường làm việc của Photoshop ………………………………………………… 1
1.1. Các khái niệm trong PhotoShop ………………………………………………………………………. 1
1.1.1. Điểm ảnh (pixcel) ……………………………………………………………………………………. 1
1.1.2. Độ phân giải (Resolution) ………………………………………………………………………… 1
1.1.3. Vùng chọn (Selection) ……………………………………………………………………………… 1
1.1.4. Lớp ảnh (Layer) ………………………………………………………………………………………. 1
1.2. Phần mềm PhotoShop …………………………………………………………………………………….. 1
1.2.1. Giao diện chương trình …………………………………………………………………………….. 1
1.2.2. Môi trường làm việc ………………………………………………………………………………… 3
1.3.
Thao tác với file ảnh ……………………………………………………………………………………. 3
1.3.1. Mở file ảnh …………………………………………………………………………………………….. 3
1.3.2. Tạo file mới ……………………………………………………………………………………………. 4
1.3.3. Lưu file ảnh ……………………………………………………………………………………………. 4
1.4. Các công cụ thường dùng ……………………………………………………………………………….. 5
1.4.1
Bộ công cụ Marquee ………………………………………………………………………………… 5
1.4.2
Bộ công cụ Lasso Tool …………………………………………………………………………….. 5
1.4.3
Công cụ Magic Wand ………………………………………………………………………………. 6
1.4.4
Công cụ Crop ………………………………………………………………………………………….. 6
1.4.5
Các thao tác xoay ảnh ………………………………………………………………………………. 6
1.4.6
Lệnh Free Transform ……………………………………………………………………………….. 6
1.4.7
Các lệnh Transform khác………………………………………………………………………….. 7
Bài 2. Các lệnh xử lý vùng chọn ………………………………………………………………………………….. 9
2.1. Lệnh thao tác vùng chọn …………………………………………………………………………………. 9
2.1.1. Vẽ thêm vùng chọn ………………………………………………………………………………….. 9
2.1.2. Loại trừ bớt vùng chọn …………………………………………………………………………….. 9
2.1.3. Giữ lại phần giao nhau của hai vùng chọn ………………………………………………….. 9
2.1.4. Lệnh Select All ……………………………………………………………………………………….. 9
2.1.5. Lệnh đảo ngược ………………………………………………………………………………………. 9
2.1.6. Lệnh huỷ chọn ………………………………………………………………………………………… 9
2.1.7. Lệnh Reselect …………………………………………………………………………………………. 9
2.1.8. Xoá toàn bộ điểm ảnh trên vùng chọn ………………………………………………………… 9
2.2. Sao chép và di chuyển vùng chọn …………………………………………………………………….. 9
2.2.1
Sao chép vùng chọn …………………………………………………………………………………. 9
2.2.2. Di chuyển vùng chọn ……………………………………………………………………………… 10
2. 3.
Tô màu ……………………………………………………………………………………………………. 10
2.3.1
Lệnh tô màu tiền cảnh ……………………………………………………………………………. 10
2.3.2. Lệnh tô màu hậu cảnh…………………………………………………………………………….. 10
2.3.3
Lệnh Fill ………………………………………………………………………………………………. 10
2.3.4
Lệnh Stroke ………………………………………………………………………………………….. 10
2.4.
Hiệu chỉnh vùng chọn ……………………………………………………………………………….. 11
Bài 3. Làm việc với Layer ………………………………………………………………………………………….. 12
3.1. Cơ bản về Layer …………………………………………………………………………………………… 12
3.2. Chọn Layer làm việc …………………………………………………………………………………….. 13
3.3. Tạo lớp mới …………………………………………………………………………………………………. 13
3.4. Xoá bỏ lớp…………………………………………………………………………………………………… 13
3.5. Copy 1 lớp…………………………………………………………………………………………………… 13
3.6. Thay đổi trật tự lớp ………………………………………………………………………………………. 13
3.7. Ẩn, hiện các lớp …………………………………………………………………………………………… 13
3.8. Nối, mở nối các lớp………………………………………………………………………………………. 13
3.9. Các lệnh dán lớp ………………………………………………………………………………………….. 13

Xem thêm  Screen Mirroring là gì? Lợi ích và cách để kết nối Screen Mirroring

3.10.
Các chế độ hòa trộn ………………………………………………………………………………….. 13
3.11.
Blending Mode (chế độ hoà trộn) ……………………………………………………………….. 13
3.12.
Opacity……………………………………………………………………………………………………. 18
3.13.
Các công cụ tô vẽ ……………………………………………………………………………………… 18
3.14.
Bộ công cụ tô sửa …………………………………………………………………………………….. 19
3.15.
Bộ công cụ Stamp …………………………………………………………………………………….. 20
3.16.
Bộ công cụ History …………………………………………………………………………………… 20
3.17.
Bộ công cụ tẩy (Ease) ……………………………………………………………………………….. 20
3.18.
Bộ công cụ Gradient/ Pain Bucket………………………………………………………………. 20
3.19.
Bộ công cụ Blur/Sharpen/Smudge………………………………………………………………. 20
3.20.
Bộ công cụ Dodge/Burn/Sponge ………………………………………………………………… 20
3.21.
Công cụ Eyedroper …………………………………………………………………………………… 21
3.22.
Làm việc trên bảng màu ……………………………………………………………………………. 21
3.22.1.
Bảng color ……………………………………………………………………………………………. 21
3.22.2.
Bảng Swatches ……………………………………………………………………………………… 21
3.22.3.
Bảng Styles ………………………………………………………………………………………….. 21
Bài 4. Văn bản trên Photoshop……………………………………………………………………………………. 23
4.1. Tạo văn bản ………………………………………………………………………………………………… 23
4.2. Công cụ Type ……………………………………………………………………………………………… 23
4.3. Bộ công cụ Pen ……………………………………………………………………………………………. 23
4.4. Văn bản với công cụ Path……………………………………………………………………………… 25
4.5. Bộ công cụ path Componet Selection/ Direct Selection ……………………………………. 25
4.6. Bộ công cụ Shape Tool ………………………………………………………………………………… 36
Bài 5. Quản lý vùng chọn…………………………………………………………………………………………… 38
5.1. Các chế độ hiển thị ảnh ………………………………………………………………………………… 38
5.1.1. Standard Screen Mode …………………………………………………………………………… 38
5.1.2. Full Screen Mode With Menu bar……………………………………………………………. 38
5.1.3. Full Screen Mode ………………………………………………………………………………….. 38
5.2. Quản lý vùng chọn ………………………………………………………………………………………. 38
5.2.1. Lệnh Color range ………………………………………………………………………………….. 38
5.2.2. Các lệnh Modify……………………………………………………………………………………. 39
5.2.3. Lệnh Grow …………………………………………………………………………………………… 39
5.2.4. Lệnh Similar …………………………………………………………………………………………. 39
5.2.5. Lệnh Transform Selection ………………………………………………………………………. 39
5.2.6. Lệnh Save Selection ………………………………………………………………………………. 39
5.2.7. Tải vùng chọn đã lưu …………………………………………………………………………….. 40
5. 3.
Điều chỉnh màu sắc …………………………………………………………………………………… 40
5.3.1. Lệnh Level …………………………………………………………………………………………… 40
5.3.3. Lệnh Auto Contrast ……………………………………………………………………………….. 40
5.3.4. Lệnh Curves …………………………………………………………………………………………. 40
5.3.5. Lệnh Color Balance ………………………………………………………………………………. 41
5.3.6. Lệnh Brightness/Contrast ……………………………………………………………………….. 42
5.3.7. Lệnh Hue/Saturation ……………………………………………………………………………… 42
5.3.8. Lệnh Desaturate ……………………………………………………………………………………. 43
5.3.9. Lệnh Replace Color ………………………………………………………………………………. 43
5.3.10.
Lệnh Selective color …………………………………………………………………………… 43
5.3.11.
Lệnh channel Mixer……………………………………………………………………………. 44
5.3.12.
Lệnh Grandient Map ………………………………………………………………………….. 45
5.3.13.
Lệnh Invert ……………………………………………………………………………………….. 45
5.3.14.
Lệnh Equalize ……………………………………………………………………………………. 45
5.3.15.
Lệnh threshold …………………………………………………………………………………… 46
5.3.16.
Lệnh Posterize …………………………………………………………………………………… 46

5.3.17.
Lệnh variation ……………………………………………………………………………………. 46
Bài 6. Điều chỉnh hình ảnh …………………………………………………………………………………………. 47
6.1. Các chế độ màu ……………………………………………………………………………………………. 47
6.1.1. Chế độ RGB …………………………………………………………………………………………. 47
6.1.2. Chế độ CMYK ………………………………………………………………………………………. 47
6.1.3. Chế độ Bitmap ………………………………………………………………………………………. 48
6.1.4. Chế độ GrayScale ………………………………………………………………………………….. 48
6.1.5. Chế độ Dautone …………………………………………………………………………………….. 48
6.1.6. Chế độ Indexed Color …………………………………………………………………………….. 48
6.1.7. Chế độ Lab Color ………………………………………………………………………………….. 48
6.1.8. Chế độ Multichannel ……………………………………………………………………………… 48
6.2. Điều chỉnh hình ảnh ……………………………………………………………………………………… 49
6.2.1. Lệnh Duplicate ……………………………………………………………………………………… 49
6.2.2
Lệnh Image size …………………………………………………………………………………….. 49
6.2.3. Lệnh Canvas Size ………………………………………………………………………………….. 50
6.2.4. Lệnh Rotate Canvas ……………………………………………………………………………….. 51
6.2.5. Lệnh Extract …………………………………………………………………………………………. 52
6.3. Các bộ lọc …………………………………………………………………………………………………… 52
6.3.1. Lệnh Liquify …………………………………………………………………………………………. 53
6.3.2. Bộ lọc Artistic……………………………………………………………………………………….. 53
6.3.3. Bộ lọc Blur …………………………………………………………………………………………… 57
6.3.4. Bộ lọc Brush Stroke……………………………………………………………………………….. 58
6.3.5. Bộ lọc Distort ……………………………………………………………………………………….. 59
6.3.6
Bộ lọc Noise …………………………………………………………………………………………. 61
6.3.7
Bộ lọc render ………………………………………………………………………………………… 63
6.3.8
Bộ lọc Sharpen ……………………………………………………………………………………… 64
6.3.9
Bộ lọc Stylize ……………………………………………………………………………………….. 65
6.3.10 Bộ lọc Texture ………………………………………………………………………………………. 69
Bài 7. Các kỹ thuật nâng cao ………………………………………………………………………………………. 75
7.1. Layer Style ………………………………………………………………………………………………….. 75
7.2. Layer điều chỉnh, layer tô màu ………………………………………………………………………. 79
7.3. Sử dụng mặt nạ ……………………………………………………………………………………………. 94
Bài 8. Làm việc với các kênh màu …………………………………………………………………………….. 101
8.1. Các kênh màu …………………………………………………………………………………………….. 101
8.2. Tương quan giữa chế độ màu và kênh …………………………………………………………… 101
8.3. Chanel Palette ……………………………………………………………………………………………. 101
8.4. Các lệnh trộn kênh ……………………………………………………………………………………… 102
8.5. Chuẩn hoá màn hình (Monitor Calibration) …………………………………………………… 109
8.6. Chọn không gian màu RGB …………………………………………………………………………. 110
8.7. Xuất và in ấn ……………………………………………………………………………………………… 111
Phụ lục …………………………………………………………………………………………………………………… 123

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐẮK LẮK
KHOA ĐIỆN TỬ TIN HỌC
—————oOo—————

Xem thêm  Nhựa HDPE là gì Và Ứng Dụng Thực Tiễn Của Nhựa HDPE

GIÁO TRÌNH

ĐỒ HỌA ỨNG DỤNG
NGHỀ: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ/TRUNG CẤP NGHỀ

Chủ biên:Dương Thị Thúy Hoàng
Đồng chủ biên: Đỗ Thanh Tùng
Lưu hành nội bộ – 2014

LỜI NÓI ĐẦU
Đã từ lâu, các KTV đồ họa, họa sĩ, các nhà xử lý ảnh đều xem các phần mềm
Corel Draw, Adobe Photoshop như là công cụ không thể thiếu được trong thiết kế xử
lý ảnh. Chính vì thế môn học đồ họa ứng dụng (sử dụng phần mềm Adobe Photoshop)
được tổng cục dạy nghề đưa vào Mô đun Xử lý ảnh là môn học bắt buộc thuộc nhóm
các mô đun chuyên môn nghề được bố trí giảng dạy sau các môn chung của chương
trình đào tạo Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề Công nghệ thông tin (ứng dụng phần
mềm).
Giáo trình ngôn ngữ Đồ họa ứng dụng được biên soạn bám sát với nội dung
chương trình khung mô đun “Đồ họa ứng dụng” ngành Công nghệ thông tin do tổng
cục dạy nghề ban hành đang được giảng dạy tại trường.
Giáo trình “Đồ họa ứng dụng” trình bày các kỹ thuật xử lý ảnh từ cơ bản đến
nâng cao các tính năng mới giúp bạn tạo được các hình rõ nét, và mang tính kỹ thuật
cao, hỗ trợ đắc lực cho kỹ thuật tách ghép hình ảnh, điều chỉnh màu sắc; Phục hồi
được ảnh cũ, nhàu, ố,…; Tạo hiệu ứng cho bức ảnh, lồng ghép khung ảnh nghệ thuật;
Chèn chữ nghệ thuật vào trong bức ảnh; Xuất ảnh với nhiều định dạng khác nhau; In
ảnh với màu sắc trung thực…
Để có thể đọc hiểu giáo trình này người đọc cần nắm vững các kiến thức về: Tin
học cơ bản, Tin học văn phòng, làm chủ việc duyệt và quản lý thông tin trong máy
tính. Tìm hiểu những thuật ngữ của xử lý ảnh. Đây là lần đầu tiên biên soạn chắc chắn
không thể tránh khỏi những sai sót. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của
quý thầy cô, các đồng nghiệp và bạn đọc để có thể hoàn thiện hơn giáo trình này phục
vụ cho việc học tập của sinh viên, học sinh.
Xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC ĐỒ HỌA ỨNG DỤNG ………………………………………………….. 6
Bài 1. Làm quen với môi trường làm việc của Photoshop ………………………………………………… 1
1.1. Các khái niệm trong PhotoShop ………………………………………………………………………. 1
1.1.1. Điểm ảnh (pixcel) ……………………………………………………………………………………. 1
1.1.2. Độ phân giải (Resolution) ………………………………………………………………………… 1
1.1.3. Vùng chọn (Selection) ……………………………………………………………………………… 1
1.1.4. Lớp ảnh (Layer) ………………………………………………………………………………………. 1
1.2. Phần mềm PhotoShop …………………………………………………………………………………….. 1
1.2.1. Giao diện chương trình …………………………………………………………………………….. 1
1.2.2. Môi trường làm việc ………………………………………………………………………………… 3
1.3.
Thao tác với file ảnh ……………………………………………………………………………………. 3
1.3.1. Mở file ảnh …………………………………………………………………………………………….. 3
1.3.2. Tạo file mới ……………………………………………………………………………………………. 4
1.3.3. Lưu file ảnh ……………………………………………………………………………………………. 4
1.4. Các công cụ thường dùng ……………………………………………………………………………….. 5
1.4.1
Bộ công cụ Marquee ………………………………………………………………………………… 5
1.4.2
Bộ công cụ Lasso Tool …………………………………………………………………………….. 5
1.4.3
Công cụ Magic Wand ………………………………………………………………………………. 6
1.4.4
Công cụ Crop ………………………………………………………………………………………….. 6
1.4.5
Các thao tác xoay ảnh ………………………………………………………………………………. 6
1.4.6
Lệnh Free Transform ……………………………………………………………………………….. 6
1.4.7
Các lệnh Transform khác………………………………………………………………………….. 7
Bài 2. Các lệnh xử lý vùng chọn ………………………………………………………………………………….. 9
2.1. Lệnh thao tác vùng chọn …………………………………………………………………………………. 9
2.1.1. Vẽ thêm vùng chọn ………………………………………………………………………………….. 9
2.1.2. Loại trừ bớt vùng chọn …………………………………………………………………………….. 9
2.1.3. Giữ lại phần giao nhau của hai vùng chọn ………………………………………………….. 9
2.1.4. Lệnh Select All ……………………………………………………………………………………….. 9
2.1.5. Lệnh đảo ngược ………………………………………………………………………………………. 9
2.1.6. Lệnh huỷ chọn ………………………………………………………………………………………… 9
2.1.7. Lệnh Reselect …………………………………………………………………………………………. 9
2.1.8. Xoá toàn bộ điểm ảnh trên vùng chọn ………………………………………………………… 9
2.2. Sao chép và di chuyển vùng chọn …………………………………………………………………….. 9
2.2.1
Sao chép vùng chọn …………………………………………………………………………………. 9
2.2.2. Di chuyển vùng chọn ……………………………………………………………………………… 10
2. 3.
Tô màu ……………………………………………………………………………………………………. 10
2.3.1
Lệnh tô màu tiền cảnh ……………………………………………………………………………. 10
2.3.2. Lệnh tô màu hậu cảnh…………………………………………………………………………….. 10
2.3.3
Lệnh Fill ………………………………………………………………………………………………. 10
2.3.4
Lệnh Stroke ………………………………………………………………………………………….. 10
2.4.
Hiệu chỉnh vùng chọn ……………………………………………………………………………….. 11
Bài 3. Làm việc với Layer ………………………………………………………………………………………….. 12
3.1. Cơ bản về Layer …………………………………………………………………………………………… 12
3.2. Chọn Layer làm việc …………………………………………………………………………………….. 13
3.3. Tạo lớp mới …………………………………………………………………………………………………. 13
3.4. Xoá bỏ lớp…………………………………………………………………………………………………… 13
3.5. Copy 1 lớp…………………………………………………………………………………………………… 13
3.6. Thay đổi trật tự lớp ………………………………………………………………………………………. 13
3.7. Ẩn, hiện các lớp …………………………………………………………………………………………… 13
3.8. Nối, mở nối các lớp………………………………………………………………………………………. 13
3.9. Các lệnh dán lớp ………………………………………………………………………………………….. 13

Xem thêm  Cuộn cảm là gì? Cấu tạo và ứng dụng của cuộn cảm

3.10.
Các chế độ hòa trộn ………………………………………………………………………………….. 13
3.11.
Blending Mode (chế độ hoà trộn) ……………………………………………………………….. 13
3.12.
Opacity……………………………………………………………………………………………………. 18
3.13.
Các công cụ tô vẽ ……………………………………………………………………………………… 18
3.14.
Bộ công cụ tô sửa …………………………………………………………………………………….. 19
3.15.
Bộ công cụ Stamp …………………………………………………………………………………….. 20
3.16.
Bộ công cụ History …………………………………………………………………………………… 20
3.17.
Bộ công cụ tẩy (Ease) ……………………………………………………………………………….. 20
3.18.
Bộ công cụ Gradient/ Pain Bucket………………………………………………………………. 20
3.19.
Bộ công cụ Blur/Sharpen/Smudge………………………………………………………………. 20
3.20.
Bộ công cụ Dodge/Burn/Sponge ………………………………………………………………… 20
3.21.
Công cụ Eyedroper …………………………………………………………………………………… 21
3.22.
Làm việc trên bảng màu ……………………………………………………………………………. 21
3.22.1.
Bảng color ……………………………………………………………………………………………. 21
3.22.2.
Bảng Swatches ……………………………………………………………………………………… 21
3.22.3.
Bảng Styles ………………………………………………………………………………………….. 21
Bài 4. Văn bản trên Photoshop……………………………………………………………………………………. 23
4.1. Tạo văn bản ………………………………………………………………………………………………… 23
4.2. Công cụ Type ……………………………………………………………………………………………… 23
4.3. Bộ công cụ Pen ……………………………………………………………………………………………. 23
4.4. Văn bản với công cụ Path……………………………………………………………………………… 25
4.5. Bộ công cụ path Componet Selection/ Direct Selection ……………………………………. 25
4.6. Bộ công cụ Shape Tool ………………………………………………………………………………… 36
Bài 5. Quản lý vùng chọn…………………………………………………………………………………………… 38
5.1. Các chế độ hiển thị ảnh ………………………………………………………………………………… 38
5.1.1. Standard Screen Mode …………………………………………………………………………… 38
5.1.2. Full Screen Mode With Menu bar……………………………………………………………. 38
5.1.3. Full Screen Mode ………………………………………………………………………………….. 38
5.2. Quản lý vùng chọn ………………………………………………………………………………………. 38
5.2.1. Lệnh Color range ………………………………………………………………………………….. 38
5.2.2. Các lệnh Modify……………………………………………………………………………………. 39
5.2.3. Lệnh Grow …………………………………………………………………………………………… 39
5.2.4. Lệnh Similar …………………………………………………………………………………………. 39
5.2.5. Lệnh Transform Selection ………………………………………………………………………. 39
5.2.6. Lệnh Save Selection ………………………………………………………………………………. 39
5.2.7. Tải vùng chọn đã lưu …………………………………………………………………………….. 40
5. 3.
Điều chỉnh màu sắc …………………………………………………………………………………… 40
5.3.1. Lệnh Level …………………………………………………………………………………………… 40
5.3.3. Lệnh Auto Contrast ……………………………………………………………………………….. 40
5.3.4. Lệnh Curves …………………………………………………………………………………………. 40
5.3.5. Lệnh Color Balance ………………………………………………………………………………. 41
5.3.6. Lệnh Brightness/Contrast ……………………………………………………………………….. 42
5.3.7. Lệnh Hue/Saturation ……………………………………………………………………………… 42
5.3.8. Lệnh Desaturate ……………………………………………………………………………………. 43
5.3.9. Lệnh Replace Color ………………………………………………………………………………. 43
5.3.10.
Lệnh Selective color …………………………………………………………………………… 43
5.3.11.
Lệnh channel Mixer……………………………………………………………………………. 44
5.3.12.
Lệnh Grandient Map ………………………………………………………………………….. 45
5.3.13.
Lệnh Invert ……………………………………………………………………………………….. 45
5.3.14.
Lệnh Equalize ……………………………………………………………………………………. 45
5.3.15.
Lệnh threshold …………………………………………………………………………………… 46
5.3.16.
Lệnh Posterize …………………………………………………………………………………… 46

5.3.17.
Lệnh variation ……………………………………………………………………………………. 46
Bài 6. Điều chỉnh hình ảnh …………………………………………………………………………………………. 47
6.1. Các chế độ màu ……………………………………………………………………………………………. 47
6.1.1. Chế độ RGB …………………………………………………………………………………………. 47
6.1.2. Chế độ CMYK ………………………………………………………………………………………. 47
6.1.3. Chế độ Bitmap ………………………………………………………………………………………. 48
6.1.4. Chế độ GrayScale ………………………………………………………………………………….. 48
6.1.5. Chế độ Dautone …………………………………………………………………………………….. 48
6.1.6. Chế độ Indexed Color …………………………………………………………………………….. 48
6.1.7. Chế độ Lab Color ………………………………………………………………………………….. 48
6.1.8. Chế độ Multichannel ……………………………………………………………………………… 48
6.2. Điều chỉnh hình ảnh ……………………………………………………………………………………… 49
6.2.1. Lệnh Duplicate ……………………………………………………………………………………… 49
6.2.2
Lệnh Image size …………………………………………………………………………………….. 49
6.2.3. Lệnh Canvas Size ………………………………………………………………………………….. 50
6.2.4. Lệnh Rotate Canvas ……………………………………………………………………………….. 51
6.2.5. Lệnh Extract …………………………………………………………………………………………. 52
6.3. Các bộ lọc …………………………………………………………………………………………………… 52
6.3.1. Lệnh Liquify …………………………………………………………………………………………. 53
6.3.2. Bộ lọc Artistic……………………………………………………………………………………….. 53
6.3.3. Bộ lọc Blur …………………………………………………………………………………………… 57
6.3.4. Bộ lọc Brush Stroke……………………………………………………………………………….. 58
6.3.5. Bộ lọc Distort ……………………………………………………………………………………….. 59
6.3.6
Bộ lọc Noise …………………………………………………………………………………………. 61
6.3.7
Bộ lọc render ………………………………………………………………………………………… 63
6.3.8
Bộ lọc Sharpen ……………………………………………………………………………………… 64
6.3.9
Bộ lọc Stylize ……………………………………………………………………………………….. 65
6.3.10 Bộ lọc Texture ………………………………………………………………………………………. 69
Bài 7. Các kỹ thuật nâng cao ………………………………………………………………………………………. 75
7.1. Layer Style ………………………………………………………………………………………………….. 75
7.2. Layer điều chỉnh, layer tô màu ………………………………………………………………………. 79
7.3. Sử dụng mặt nạ ……………………………………………………………………………………………. 94
Bài 8. Làm việc với các kênh màu …………………………………………………………………………….. 101
8.1. Các kênh màu …………………………………………………………………………………………….. 101
8.2. Tương quan giữa chế độ màu và kênh …………………………………………………………… 101
8.3. Chanel Palette ……………………………………………………………………………………………. 101
8.4. Các lệnh trộn kênh ……………………………………………………………………………………… 102
8.5. Chuẩn hoá màn hình (Monitor Calibration) …………………………………………………… 109
8.6. Chọn không gian màu RGB …………………………………………………………………………. 110
8.7. Xuất và in ấn ……………………………………………………………………………………………… 111
Phụ lục …………………………………………………………………………………………………………………… 123

Source: https://bem2.vn
Category: Ứng dụng hay

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.