Siêu thoát nghĩa là gì?

Ý nghĩa của từ Siêu thoát là gì:

Siêu thoát nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 8 ý nghĩa của từ Siêu thoát. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Siêu thoát mình

[external_link_head]


2 Siêu thoát nghĩa là gì?   Siêu thoát nghĩa là gì?

“Siêu thoát” là một động từ mang ý nghĩa theo chiều hướng tâm linh. Được sử dụng dành cho linh hồn của những người đã mất đối với việc khi sau khi họ qua đời linh hồn của họ có được “siêu thoát” bay lên thiên đường hay xuống địa ngục.

Siêu thoát nghĩa là gì?bao – Ngày 11 tháng 10 năm 2018


2 Siêu thoát nghĩa là gì?   1 Siêu thoát nghĩa là gì?

[external_link offset=1]

Vượt ra ngoài tục lệ thường.


1 Siêu thoát nghĩa là gì?   Siêu thoát nghĩa là gì?

Trong tiếng Việt, cụm từ “siêu thoát” là một động từ dùng trong lĩnh vực tâm linh. Những người sau khi chết sẽ có linh hồn. Dân gian tương truyền, nếu trước đây họ làm việc thiện thì linh hồn sẽ được siêu thoát và bay về trời. Còn những ai vẫn còn oan ức ở trần gian thì linh hồn sẽ không được siêu thoát cứ vất vưởng ở trần gian, cần phải cúng bái để được siêu thoát


1 Siêu thoát nghĩa là gì?   1 Siêu thoát nghĩa là gì?

1. t. Vượt ra ngoài tục lệ thường. 2. đg. Nh. Siêu độ.


Siêu thoát nghĩa là gì?   Siêu thoát nghĩa là gì?

Siêu thoát có nghĩa linh hồn (vong) không tồn tại nữa mà theo kiếp luân hồi đã tồn tại dưới dạng hiện hữu vật chất như người, con vật. cây cối nào đó. Linh hồn được lên Thiên Đàng hoặc về cõi Tây Phương Cực Lạc thì vẫn là linh hồn

tản mạn – Ngày 23 tháng 8 năm 2017


1 Siêu thoát nghĩa là gì?   2 Siêu thoát nghĩa là gì?

[external_link offset=2]

1. t. Vượt ra ngoài tục lệ thường. 2. đg. Nh. Siêu độ.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho “siêu thoát”. Những từ có chứa “siêu thoát” in its definition in Vietname [..]


1 Siêu thoát nghĩa là gì?   2 Siêu thoát nghĩa là gì?

(linh hồn người chết) được lên cõi cực lạc, theo quan niệm của đạo Phật linh hồn được siêu thoát Đồng nghĩa: siêu thăng


1 Siêu thoát nghĩa là gì?   2 Siêu thoát nghĩa là gì?

Xem siêu sinh. Supramundane, unwordly; free from human bondage; lofty, exalted.
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.

Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa

[external_footer]

Rate this post
Xem thêm  Tải Video Từ Facebook Về Điện Thoại Iphone và Android

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *