“set point” là gì? Nghĩa của từ set point trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

"set point" là gì? Nghĩa của từ set point trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt "set point" là gì? Nghĩa của từ set point trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt "set point" là gì? Nghĩa của từ set point trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

Tìm

[external_link_head]

Mục lục bài viết

set point"set point" là gì? Nghĩa của từ set point trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

"set point" là gì? Nghĩa của từ set point trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt điểm đã cho
Lĩnh vực: đo lường & điều khiển
"set point" là gì? Nghĩa của từ set point trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt điểm đặt
Giải thích EN: A predetermined position or value to be implemented by an automatic controller, as in a thermostat..
Giải thích VN: Một vị trí hay giá trị định trước được thực hiện bởi một bộ điều chỉnh tự động, như trong một máy điều nhiệt..
 • deviation from the desired set point: độ lệch so với điểm đặt mong muốn
 • Lĩnh vực: hóa học & vật liệu
  "set point" là gì? Nghĩa của từ set point trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt điểm đóng rắn
  Lĩnh vực: cơ khí & công trình
  "set point" là gì? Nghĩa của từ set point trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt giá trị đã cho (của đại lượng điều chỉnh)
  Lĩnh vực: điện lạnh
  "set point" là gì? Nghĩa của từ set point trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt tín hiệu định chuẩn
 • set point generator: máy phát tín hiệu định chuẩn
 • [external_link offset=1]

  "set point" là gì? Nghĩa của từ set point trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

  "set point" là gì? Nghĩa của từ set point trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

  "set point" là gì? Nghĩa của từ set point trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

  Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

  [external_link offset=2]

  set point

  Từ điển WordNet

   n.

  • (tennis) the final point needed to win a set in tennis  [external_footer]

  Rate this post
  Xem thêm  Những tạp chí, website hữu ích cho người mê thời trang

  Bài viết liên quan

  Để lại ý kiến của bạn:

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *