Chu kì quang của thực vật – Tài liệu text

Chu kì quang của thực vật

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (625.69 KB, 13 trang )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA SINH HỌC


ĐỀ TÀI

CHU KỲ QUANG CỦA
THỰC VẬT1.
2.

GVHD: Cô Ths. Lương Thị Lệ
Thơ
Nhóm thực hiện đề tài:
Nguyễn Thị Thu Hiền
Trần Thị Thu Thủy

1) Quang chu kì là gì?
a. Thí nghiệm:
– Năm 1920, hai nhà khoa học là Garner và Allard, Mỹ tìm thấy cây thuốc lá đột biến

(cây thuốc lá Maryland Mammoth khổng lồ):


Lớn một cách khác thường (2m)

Không ra hoa khi trồng ngoài đồng vào mùa hè mặc dù các cây thuốc lá bình

thường khác cùng tuổi đã ra hoa.
Họ tiến hành nhân giống cây này lên và thấy chúng ra hoa trong nhà kính vào mùa
đông.

 Trong nhà kính vào mùa đông và ở ngoài đồng vào mùa hè rất khác nhau về nhiệt độ,

độ ẩm, cường độ ánh sáng, độ dài của ngày, … Sau hàng loạt thí nghiệm loại dần các
yếu tố, cuối cùng họ kết luận rằng yếu tố kiểm soát sự ra hoa là độ dài ngày. Cây chỉ ra
hoa trong điều kiện ngày ngắn hơn đêm. Ngược lại, khi ngày dài hơn đêm thì cây
không ra hoa.
b. Định nghĩa
– Quang chu kì là sự xen kẽ giữa thời gian sáng và thời gian tối trong ngày.
– Phản ứng của thực vật với độ dài ngày và đêm được gọi là quang kì tính.
– Độ dài sáng tới hạn ( C ): đó là số giờ sáng cực đại để cây ngày ngắn có thể ra hoa và
ngược lại đó là số giờ sáng cực tiểu để cây ngày dài có thể ra hoa. Mỗi loài thực vật có
thời gian chiếu sáng tới hạn nhất định.
2) Phân loại thực vật theo quang chu kì

Tùy theo
a. Cây ngày ngắn
– Cây ngày ngắn là cây chỉ ra hoa trong điều kiện thời gian được chiếu sáng ngắn hơn
độ dài sáng tới hạn.

Lưu ý: khái niệm cây ngày ngắn không có nghĩa là giai đoạn sáng ngắn hơn 12 giờ,
mà là ngắn hơn giá trị tới hạn C.
VD: phần lớn các cây xứ nóng: cây đậu nành, cây thuốc lá, lúa, khoai lang, cúc, mía,

thược dược, đậu xanh, cải bắp…
– Để điều khiển cây ra hoa, người ta có thể che tối cây lúc ban ngày
b. Cây ngày dài
– Cây ngày dài (CND) là cây chỉ ra hoa trong điều kiện thời gian được chiếu sáng dài
hơn độ dài sáng tới hạn.

Lưu ý: cây ngày dài có thể có yêu cầu chiếu sáng ngắn hơn cây ngày ngắn. Thực tế,
11.5 giờ chiếu sáng mỗi ngày đã giúp CND Jusquiame ra hoa, trong khi 14.5 giờ chiếu
sáng hằng ngày vẫn có thể khiến CNN Xanthium ra hoa. Khái niệm ngày dài hay ngày
ngắn chỉ cho ta biết cây cần độ dài chiếu sáng dài hơn hay ngắn hơn C. Cây ngày dài
thì thời gian chiếu sáng phải dài hơn C, cây ngày ngắn thì ngược lại.
VD: yến mạch, cẩm chướng, cỏ 3 lá, cà rốt, mù tạt, hành, sà lách, thuốc phiện, đậu

tằm…
Để cây ngày dài ra hoa, cần đảm bảo đủ thời gian chiếu sáng. Ngược lại, để ức chế sự

ra hoa, ta che cây lại.
c. Cây trung tính

Cây trung tính là cây có thể ra hoa trong bất kì điều kiện chiếu sáng nào, miễn là thời
gian chiếu sáng đủ cho cây quang hợp. Giá trị tối thiểu này được gọi là tối thiểu dinh
dưỡng T, thường thì khoảng 4-5 giờ dưới ánh sáng vài trăm Wm-2
VD: dưa chuột, cà chua, cẩm chướng, nho, hướng dương,…

d. Các trường hợp đặc biệt
– Trong thiên nhiên, ngoài các loài cây có yêu cầu tuyệt đối về quang chu kì, thì một số

loài khác lại không lệ thuộc quá chặt chẽ về quang chu kì: chúng ra hoa nhanh chóng
trong quang kỳ thích hợp; trong quang kì không thích hợp chúng vẫn ra hoa, nhưng
chậm hơn.
VD: cây thích ngày ngắn như: hoa Cosmos (hoa chuồn chuồn) hay 1 vài loại cúc khác

cây thích ngày dài như: lúa mạch đen mùa xuân, lúa mì,…
Một số cây có đồng thời hai giá trị tới hạn: một trên và một dưới. Gồm có 2 nhóm:
• Nhóm 1: cây ngày ngắn-dài. Đầu tiên cây phải trải qua những ngày ngắn, sau đó là
những ngày dài để ra hoa. VD: cỏ 3 lá hoa trắng
• Nhóm 2: cây ngày dài ngắn. Đầu tiên cây phải trải qua những ngày dài, sau đó là

những ngày ngắn để ra hoa. VD: cây sống đời
– Hiếm hơn, 1 vài loài có thể ra hoa trong tối liên tục như hoa Huệ dạ hương,…
3) Yêu cầu của chu kì quang cảm ứng
– Gọi là “cảm ứng” vì quá trình hình thành hoa sẽ tiếp tục diễn ra sau khi quá trình xử lí
quang kỳ hoàn thành và không cần tiếp tục duy trì. Quang kỳ cảm ứng có những yêu
cầu sau:
• Số chu kì: có thể là 1 hoặc nhiều, tùy theo loài.
VD: rau bina: 1 chu kì, cây đậu nành : 2-4 chu kì, cúc: 8-30 chu kì
• Cường độ chiếu sáng: Rất thấp, chỉ khoảng 0.05-0.1 Wm -2 (tức là khoảng 5-10 lx)

• Quang chu kỳ liên tục: sự có mặt của quang kì nghịch trước khi quang kì cảm ứng
hoàn thành sẽ ngăn cản quá trình ra hoa
4) Vai trò quan trọng của giai đoạn tối
– Thí nghiệm: Hammer và Bonner (1938) đã làm thí nghiệm đối với cây ngày ngắn
Xanthium (C = 15,5 giờ) :
• Nếu ngắt quãng thời gian tối bằng một thời gian chiếu sáng ngắn thì cây không

ra hoa
Nếu ngắt quãng thời gian sáng bằng thời gian tối ngắn thì không ảnh hưởng đến
sự ra hoa.

 chứng minh được rằng cây không đo chiều dài ngày, cũng không đo chiều
dài tương đối của ngày và đêm, mà đo chiều dài của giai đoạn tối. Kết luận:

chính giai đoạn tối mới quan trọng, là yếu tố quyết định sự ra hoa.
Sự gián đoạn đêm, bởi những cường độ chiếu sáng thấp, ở 7-9 giờ sau khi bắt đầu giai
đoạn tối (thời điểm nhạy cảm tối đa với sự gián đoạn đêm)  có thể đảo ngược phản
ứng ra hoa.

 Giai đoạn tối trong quang kỳ cần thiết phải liên tục.

Xem thêm  Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục - đào tạo: Tác động tích cực đến chất lượng quản lý, giảng dạy

Tuy nhiên, dầu chúng ta thừa nhận tầm quan trọng của giai đoạn tối và tính liên tục
của giai đoạn tối, thì hoàn toàn không có nghĩa là ánh sáng, giai đoạn chiếu sáng

không có vai trò trong sự cảm ứng ra hoa. Thật sự, giai đoạn chiếu sáng hiện diện
trong mọi chu kì cảm ứng, như yêu cầu bắt buộc của sự cảm ứng ra hoa.
5) Cơ quan cảm thu quang chu kỳ.
– Thí nghiệm 1:
• Trồng CNN trong điều kiện ngày dài: cây ko ra hoa.
• Trồng CNN trong điều kiện ngày dài, nhưng che sáng hết 1 lá: cây ra hoa.
⇒ Lá là nơi nhận cảm ứng của quang kỳ (đúng) => Sản xuất ra chất gì đó => Chất
đó được đưa đến chồi, kích thích ra hoa.
– Thí nghiệm 2:
• Ghép hai cây khác nhau A và B.
• Chỉ để cây A ở đúng quang kỳ
⇒ Cả hai cây A và B đều ra hoa => đã có chất gì đó chuyển từ cây sang cây B qua
vết ghép, làm cây B ra hoa.

Như vậy : Lá là nơi nhận cảm ứng và chồi là nơi phản ứng ra hoa, do đó phải có sự
vận chuyển kích thích từ lá tới chồi. Kích thích ấy có bản chất là hormon, và được nhà

bác học người Nga Chailakhyan (1936) gọi là florigen.
a) Flo
b) rigen.
– Ở điều kiện quang kỳ thích hợp, florigen là hormon chuyên biệt cho sự ra hoa, nó di

chuyển từ lá vào đỉnh sinh trưởng của thân và làm cây ra hoa.
Thí nghiệm 1958:
• Cây 1: Trồng cây ngày ngắn trong điều kiện ngày dài: cây không ra hoa.

• Cây 2: Trồng cây ngày dài trong điều kiên ngày ngắn: cây không ra hoa.
 Xử lý bằng giberelin => cây 2 ra hoa.
 Ngược lại, trong cây ngày ngắn cần một chất khác giberelin để ra hoa và đặt
tên là anthesin => cây 1 ra hoa.
⇒ Florigen là một phức hợp hai thành phần và cây chỉ tra hoa khi có đủ hai thành

phần .
• Giberelin được tạo ta trong ngày dài
• Anthesin được tao trong ngày ngắn
Ông chia sự ra hoa làm 2 giai đoạn lớn:
• Giai đoạn đầu: là giai đoạn tượng hoa: xảy ra bên trong mô phân sinh do
giberelin đc hình thành nhiều ở trong lá do có sự trao đổi gluxit tăng mạnh
và hàm lượng auxin ở trong chồi tăng.
• Giai đoạn kéo dài cuống hoa: do anthesin đc hình thành, lúc này trong cây
có sự tăng trao đổi đạm, tăng cường độ hô hấp và tăng hàm lượng axit

nucleic trong chồi.
Do thời gian chiếu sáng khác nhau mà trên các nhóm cây ngày ngắn hay ngày dài có
sự hình thành Florigen khác nhau.

c) Phytocrom.
– Thí nghiệm : Trong đêm tối chỉ cần có một lóe sáng với cường độ rất yếu (3-5 lux) đã

có thể ức chế thực vật ngày ngắn ra hoa, nhưng không ảnh hưởng tới thực vật ngày dài
=> Phản ứng quang chu kỳ không thể phụ thuộc trực tiếp vào quá trình quang hợp,

nghĩa là không do diệp lục mà do phitocrom.
Phitocrom (thể mang sắc): là một phúc hợp giữa protein và diệp lục tố được tìm thấy

trong nhân và trong tế bào chất của tế bào thực vật
Trong cây, phytochrom phân bố rất rộng rãi, trong các mô chưa phân hóa, chồi đang
tăng trưởng, vùng dưới ngọn, vùng mô phân sinh và các cơ quan dữ trữ: củ, hột.

Phytochrom hiện diện trong màng nguyên chất, nhân, ti thể, diệp lạp và cả trong

cytosol.
Phytochrom hiện diện dưới hai dạng
• P660: hấp thu ánh sáng đỏ (Pr), nhận ánh sáng ở độ dài sóng 660nm: tia đỏ: dạng

này không hoạt động, tồn tại vào ban ngày.
P730: hấp thu ánh sáng đỏ xa (Pfr), nhận ánh sáng ở độ dài sóng 730nm: tia đỏ
xa: dạng này hoạt động, tồn tại vào ban đêm, gây hoạt động sinh lý: thúc ra hoa,
nảy mầm.
Pr

Ánh sáng đỏ
Ánh sáng đỏ xa

Pfr

Dạng Pr bền vững hơn
Trong tối, 1 số Pfr trở lại thành Pr và 1 số bị tiêu hủy bởi enzyme.
Đây là cơ sở để thực vật nhận biết độ dài ngày đêm. Tốc độ biến đổi từ P730 thành

P660 hay ngược lại được xem như là giờ sinh lí ở thực vật.
Ngoài ra, không chỉ có chu kỳ quang mà chất lượng ánh sáng cũng có tính chất quyết
định.


Với ánh sáng đỏ: thúc đẩy sự ra hoa của các cây ngày dài.
Với ánh sáng xanh tím: thúc đẩy sự ra hoa của các cây ngày ngắn.
Nếu PFr nhiều quá => gây rối loạn cho cây. Nên nhờ enzim phân hủy Pfr để điều
chỉnh.

6) Ứng dụng quang chu kỳ trong thực tế

Trong thực tế, ta có thể áp dụng quang kỳ nhân tạo để thúc đẩy hay làm chậm sự ra

hoa của cây trồng.
Sự chiếu sáng (ở cường độ yếu) có thể kéo dài hay gián đoạn đêm, tạo nên các điều
kiện ngày dài; Ngược lại, sự che tối thực vật trong ngày cho phép tạo các ngày ngắn

nhân tạo.
Một số ví dụ ứng dụng trong thực tế nổi bật:
• Ứng dụng chiếu sáng nhằm tăng năng xuất của cây Thanh long (Cây ngày dài).
 Mục đích: thức đẩy quá trình ra hoa tạo quả của cây Thanh Long.
 Cách thực hiện: Lắp hệ thống đèn chiếu sáng vào ban đêm nhằm kéo dài thời
gian chiếu sáng (Bóng đèn được treo giữa 2 trụ làm thành hàng, cách mặt đất
từ 0.7-1.2m. Câu điện thắp sáng luân phiên cho các phía của cây để nhận
được ánh sáng đồng đều. Thắp sáng từ 8-10 giờ/đêm và liên tục từ 15 đến 20
ngày tùy theo mùa và điều kiện thời tiết.
 Kết quả: Sau khi ngừng thắp đèn 3-5 ngày, nụ hoa sẽ bắt đầu xuất hiện.

Ứng dụng quang kỳ để giúp sự ra hoa của hoa Cúc đúng dịp lễ, tết.
 Mục đích: có thể tính toán, điều khiển sự ra hoa của cây hoa Cúc đúng dịp lễ
tết.

 Cách thực hiện: Người ta thắp những bóng đèn ở vườn Cúc để kìm hãm sự ra

hoa của cây hoa Cúc khi chưa tới dịp lễ, tết. Ngược lại, để kích thích sự ra
hoa của Cúc người ta sử dụng biện pháp che tối các chậu Cúc cho phép tạo

các ngày ngắn nhân tạo.
 Kết quả: Cúc ra hoa vào đúng dịp lễ tết, đảm bảo hiệu quả kinh tế

Xem thêm  Kem đánh răng có fluor: Lợi và hại

Ứng dụng quang kỳ chậm sự ra hoa ở cây mía (Cây ngày ngắn).

 Mục đích: làm chậm sự ra hoa (trổ cờ).
 Cách thực hiện: Người ta dùng trực thăng có đèn pha bay trong đêm trên

đồng mía, chiếu sáng cho đồng mía.
 Kết quả: Cây mía duy trì được trạng thái dinh dưỡng cho cây (giúp đường
tích tụ trong thân mía). Cây mía đạt được giá trị kinh tế.

Không ra hoa khi trồng ngoài đồng vào mùa hè mặc dầu những cây thuốc lá bìnhthường khác cùng tuổi đã ra hoa. Họ tiến hành nhân giống cây này lên và thấy chúng ra hoa trong nhà kính vào mùađông.  Trong nhà kính vào mùa đông và ở ngoài đồng vào mùa hè rất khác nhau về nhiệt độ, nhiệt độ, cường độ ánh sáng, độ dài của ngày, … Sau hàng loạt thí nghiệm loại dần cácyếu tố, ở đầu cuối họ Kết luận rằng yếu tố trấn áp sự ra hoa là độ dài ngày. Cây chỉ rahoa trong điều kiện kèm theo ngày ngắn hơn đêm. trái lại, khi ngày dài hơn đêm thì câykhông ra hoa. b. Định nghĩa – Quang chu kì là sự xen kẽ giữa thời hạn sáng và thời hạn tối trong ngày. – Phản ứng của thực vật với độ dài ngày và đêm được gọi là quang kì tính. – Độ dài sáng tới hạn ( C ) : đó là số giờ sáng cực đại để cây ngày ngắn hoàn toàn có thể ra hoa vàngược lại đó là số giờ sáng cực tiểu để cây ngày dài hoàn toàn có thể ra hoa. Mỗi loài thực vật cóthời gian chiếu sáng tới hạn nhất định. 2 ) Phân loại thực vật theo quang chu kìTùy theoa. Cây ngày ngắn – Cây ngày ngắn là cây chỉ ra hoa trong điều kiện kèm theo thời hạn được chiếu sáng ngắn hơnđộ dài sáng tới hạn. Lưu ý : khái niệm cây ngày ngắn không có nghĩa là tiến trình sáng ngắn hơn 12 giờ, mà là ngắn hơn giá trị tới hạn C.VD : hầu hết những cây xứ nóng : cây đậu nành, cây thuốc lá, lúa, khoai lang, cúc, mía, thược dược, đậu xanh, cải bắp … – Để điều khiển và tinh chỉnh cây ra hoa, người ta hoàn toàn có thể che tối cây lúc ban ngàyb. Cây ngày dài – Cây ngày dài ( CND ) là cây chỉ ra hoa trong điều kiện kèm theo thời hạn được chiếu sáng dàihơn độ dài sáng tới hạn. Lưu ý : cây ngày dài hoàn toàn có thể có nhu yếu chiếu sáng ngắn hơn cây ngày ngắn. Thực tế, 11.5 giờ chiếu sáng mỗi ngày đã giúp CND Jusquiame ra hoa, trong khi 14.5 giờ chiếusáng hằng ngày vẫn hoàn toàn có thể khiến CNN Xanthium ra hoa. Khái niệm ngày dài hay ngàyngắn chỉ cho ta biết cây cần độ dài chiếu sáng dài hơn hay ngắn hơn C. Cây ngày dàithì thời hạn chiếu sáng phải dài hơn C, cây ngày ngắn thì ngược lại. VD : yến mạch, cẩm chướng, cỏ 3 lá, cà rốt, mù tạt, hành, sà lách, thuốc phiện, đậutằm … Để cây ngày dài ra hoa, cần bảo vệ đủ thời hạn chiếu sáng. trái lại, để ức chế sựra hoa, ta che cây lại. c. Cây trung tínhCây trung tính là cây hoàn toàn có thể ra hoa trong bất kể điều kiện kèm theo chiếu sáng nào, miễn là thờigian chiếu sáng đủ cho cây quang hợp. Giá trị tối thiểu này được gọi là tối thiểu dinhdưỡng T, thường thì khoảng chừng 4-5 giờ dưới ánh sáng vài trăm Wm-2VD : dưa chuột, cà chua, cẩm chướng, nho, hướng dương, … d. Các trường hợp đặc biệt quan trọng – Trong vạn vật thiên nhiên, ngoài những loài cây có nhu yếu tuyệt đối về quang chu kì, thì một sốloài khác lại không phụ thuộc quá ngặt nghèo về quang chu kì : chúng ra hoa nhanh chóngtrong quang kỳ thích hợp ; trong quang kì không thích hợp chúng vẫn ra hoa, nhưngchậm hơn. VD : cây thích ngày ngắn như : hoa Cosmos ( hoa chuồn chuồn ) hay 1 vài loại cúc kháccây thích ngày dài như : lúa mạch đen mùa xuân, lúa mì, … Một số cây có đồng thời hai giá trị tới hạn : một trên và một dưới. Gồm có 2 nhóm : • Nhóm 1 : cây ngày ngắn-dài. Đầu tiên cây phải trải qua những ngày ngắn, sau đó lànhững ngày dài để ra hoa. VD : cỏ 3 lá hoa trắng • Nhóm 2 : cây ngày dài ngắn. Đầu tiên cây phải trải qua những ngày dài, sau đó lànhững ngày ngắn để ra hoa. VD : cây sống đời – Hiếm hơn, 1 vài loài hoàn toàn có thể ra hoa trong tối liên tục như hoa Huệ dạ hương, … 3 ) Yêu cầu của chu kì quang cảm ứng – Gọi là “ cảm ứng ” vì quy trình hình thành hoa sẽ liên tục diễn ra sau khi quy trình xử líquang kỳ triển khai xong và không cần liên tục duy trì. Quang kỳ cảm ứng có những yêucầu sau : • Số chu kì : hoàn toàn có thể là 1 hoặc nhiều, tùy theo loài. VD : rau bina : 1 chu kì, cây đậu nành : 2-4 chu kì, cúc : 8-30 chu kì • Cường độ chiếu sáng : Rất thấp, chỉ khoảng chừng 0.05 – 0.1 Wm – 2 ( tức là khoảng chừng 5-10 lx ) • Quang chu kỳ luân hồi liên tục : sự xuất hiện của quang kì nghịch trước khi quang kì cảm ứnghoàn thành sẽ ngăn cản quy trình ra hoa4 ) Vai trò quan trọng của quy trình tiến độ tối – Thí nghiệm : Hammer và Bonner ( 1938 ) đã làm thí nghiệm so với cây ngày ngắnXanthium ( C = 15,5 giờ ) : • Nếu ngắt quãng thời hạn tối bằng một thời hạn chiếu sáng ngắn thì cây khôngra hoaNếu ngắt quãng thời hạn sáng bằng thời hạn tối ngắn thì không ảnh hưởng tác động đếnsự ra hoa.  chứng tỏ được rằng cây không đo chiều dài ngày, cũng không đo chiềudài tương đối của ngày và đêm, mà đo chiều dài của quá trình tối. Kết luận : chính tiến trình tối mới quan trọng, là yếu tố quyết định hành động sự ra hoa. Sự gián đoạn đêm, bởi những cường độ chiếu sáng thấp, ở 7-9 giờ sau khi khởi đầu giaiđoạn tối ( thời gian nhạy cảm tối đa với sự gián đoạn đêm )  hoàn toàn có thể đảo ngược phảnứng ra hoa.  Giai đoạn tối trong quang kỳ thiết yếu phải liên tục. Tuy nhiên, dầu tất cả chúng ta thừa nhận tầm quan trọng của quy trình tiến độ tối và tính liên tụccủa tiến trình tối, thì trọn vẹn không có nghĩa là ánh sáng, tiến trình chiếu sángkhông có vai trò trong sự cảm ứng ra hoa. Thật sự, tiến trình chiếu sáng hiện diệntrong mọi chu kì cảm ứng, như nhu yếu bắt buộc của sự cảm ứng ra hoa. 5 ) Cơ quan cảm thu quang chu kỳ luân hồi. – Thí nghiệm 1 : • Trồng CNN trong điều kiện kèm theo ngày dài : cây ko ra hoa. • Trồng CNN trong điều kiện kèm theo ngày dài, nhưng che sáng hết 1 lá : cây ra hoa. ⇒ Lá là nơi nhận cảm ứng của quang kỳ ( đúng ) => Sản xuất ra chất gì đó => Chấtđó được đưa đến chồi, kích thích ra hoa. – Thí nghiệm 2 : • Ghép hai cây khác nhau A và B. • Chỉ để cây A ở đúng quang kỳ ⇒ Cả hai cây A và B đều ra hoa => đã có chất gì đó chuyển từ cây sang cây B quavết ghép, làm cây B ra hoa. Như vậy : Lá là nơi nhận cảm ứng và chồi là nơi phản ứng ra hoa, do đó phải có sựvận chuyển kích thích từ lá tới chồi. Kích thích ấy có thực chất là hormon, và được nhàbác học người Nga Chailakhyan ( 1936 ) gọi là florigen. a ) Flob ) rigen. – Ở điều kiện kèm theo quang kỳ thích hợp, florigen là hormon chuyên biệt cho sự ra hoa, nó dichuyển từ lá vào đỉnh sinh trưởng của thân và làm cây ra hoa. Thí nghiệm 1958 : • Cây 1 : Trồng cây ngày ngắn trong điều kiện kèm theo ngày dài : cây không ra hoa. • Cây 2 : Trồng cây ngày dài trong điều kiên ngày ngắn : cây không ra hoa.  Xử lý bằng giberelin => cây 2 ra hoa.  trái lại, trong cây ngày ngắn cần một chất khác giberelin để ra hoa và đặttên là anthesin => cây 1 ra hoa. ⇒ Florigen là một phức tạp hai thành phần và cây chỉ tra hoa khi có đủ hai thànhphần. • Giberelin được tạo ta trong ngày dài • Anthesin được tao trong ngày ngắnÔng chia sự ra hoa làm 2 quá trình lớn : • Giai đoạn đầu : là tiến trình tượng hoa : xảy ra bên trong mô phân sinh dogiberelin đc hình thành nhiều ở trong lá do có sự trao đổi gluxit tăng mạnhvà hàm lượng auxin ở trong chồi tăng. • Giai đoạn lê dài cuống hoa : do anthesin đc hình thành, lúc này trong câycó sự tăng trao đổi đạm, tăng cường mức độ hô hấp và tăng hàm lượng axitnucleic trong chồi. Do thời hạn chiếu sáng khác nhau mà trên những nhóm cây ngày ngắn hay ngày dài cósự hình thành Florigen khác nhau. c ) Phytocrom. – Thí nghiệm : Trong đêm hôm chỉ cần có một lóe sáng với cường độ rất yếu ( 3-5 lux ) đãcó thể ức chế thực vật ngày ngắn ra hoa, nhưng không tác động ảnh hưởng tới thực vật ngày dài => Phản ứng quang chu kỳ luân hồi không hề phụ thuộc vào trực tiếp vào quy trình quang hợp, nghĩa là không do diệp lục mà do phitocrom. Phitocrom ( thể mang sắc ) : là một phúc hợp giữa protein và diệp lục tố được tìm thấytrong nhân và trong tế bào chất của tế bào thực vậtTrong cây, phytochrom phân bổ rất thoáng rộng, trong những mô chưa phân hóa, chồi đangtăng trưởng, vùng dưới ngọn, vùng mô phân sinh và những cơ quan dữ trữ : củ, hột. Phytochrom hiện hữu trong màng nguyên chất, nhân, ti thể, diệp lạp và cả trongcytosol. Phytochrom hiện hữu dưới hai dạng • P660 : hấp thu ánh sáng đỏ ( Pr ), nhận ánh sáng ở độ dài sóng 660 nm : tia đỏ : dạngnày không hoạt động giải trí, sống sót vào ban ngày. P730 : hấp thu ánh sáng đỏ xa ( Pfr ), nhận ánh sáng ở độ dài sóng 730 nm : tia đỏxa : dạng này hoạt động giải trí, sống sót vào đêm hôm, gây hoạt động giải trí sinh lý : thúc ra hoa, nảy mầm. PrÁnh sáng đỏÁnh sáng đỏ xaPfrDạng Pr vững chắc hơnTrong tối, 1 số Pfr trở lại thành Pr và 1 số bị tiêu hủy bởi enzyme. Đây là cơ sở để thực vật nhận ra độ dài ngày đêm. Tốc độ biến hóa từ P730 thànhP660 hay ngược lại được xem như là giờ sinh lí ở thực vật. Ngoài ra, không riêng gì có chu kỳ luân hồi quang mà chất lượng ánh sáng cũng có đặc thù quyếtđịnh. Với ánh sáng đỏ : thôi thúc sự ra hoa của những cây ngày dài. Với ánh sáng xanh tím : thôi thúc sự ra hoa của những cây ngày ngắn. Nếu PFr nhiều quá => gây rối loạn cho cây. Nên nhờ enzim phân hủy Pfr để điềuchỉnh. 6 ) Ứng dụng quang chu kỳ luân hồi trong thực tếTrong thực tiễn, ta hoàn toàn có thể vận dụng quang kỳ tự tạo để thôi thúc hay làm chậm sự rahoa của cây xanh. Sự chiếu sáng ( ở cường độ yếu ) hoàn toàn có thể lê dài hay gián đoạn đêm, tạo nên những điềukiện ngày dài ; trái lại, sự che tối thực vật trong ngày được cho phép tạo những ngày ngắnnhân tạo. Một số ví dụ ứng dụng trong thực tiễn điển hình nổi bật : • Ứng dụng chiếu sáng nhằm mục đích tăng năng xuất của cây Thanh long ( Cây ngày dài ).  Mục đích : thức đẩy quy trình ra hoa tạo quả của cây Thanh Long.  Cách triển khai : Lắp mạng lưới hệ thống đèn chiếu sáng vào đêm hôm nhằm mục đích lê dài thờigian chiếu sáng ( Bóng đèn được treo giữa 2 trụ làm thành hàng, cách mặt đấttừ 0.7 – 1.2 m. Câu điện thắp sáng luân phiên cho những phía của cây để nhậnđược ánh sáng đồng đều. Thắp sáng từ 8-10 giờ / đêm và liên tục từ 15 đến 20 ngày tùy theo mùa và điều kiện kèm theo thời tiết.  Kết quả : Sau khi ngừng thắp đèn 3-5 ngày, nụ hoa sẽ khởi đầu Open. Ứng dụng quang kỳ để giúp sự ra hoa của hoa Cúc đúng dịp lễ, tết.  Mục đích : hoàn toàn có thể thống kê giám sát, điều khiển và tinh chỉnh sự ra hoa của cây hoa Cúc đúng dịp lễtết.  Cách triển khai : Người ta thắp những bóng đèn ở vườn Cúc để ngưng trệ sự rahoa của cây hoa Cúc khi chưa tới dịp lễ, tết. trái lại, để kích thích sự rahoa của Cúc người ta sử dụng giải pháp che tối những chậu Cúc được cho phép tạocác ngày ngắn tự tạo.  Kết quả : Cúc ra hoa vào đúng dịp lễ tết, bảo vệ hiệu suất cao kinh tếỨng dụng quang kỳ chậm sự ra hoa ở cây mía ( Cây ngày ngắn ).  Mục đích : làm chậm sự ra hoa ( trổ cờ ).  Cách triển khai : Người ta dùng trực thăng có đèn pha bay trong đêm trênđồng mía, chiếu sáng cho đồng mía.  Kết quả : Cây mía duy trì được trạng thái dinh dưỡng cho cây ( giúp đườngtích tụ trong thân mía ). Cây mía đạt được giá trị kinh tế tài chính .

Xem thêm  Cách chuyển ứng dụng sang thẻ nhớ Oppo giải phóng bộ nhớ nhanh chóng - Đức Linh Mobile - Cùng Đức Linh tìm hiểu về công nghệ nhé!

Source: https://bem2.vn
Category: Ứng dụng hay

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.