quan sát in English – Vietnamese-English Dictionary

 • Cậu bé quyết định quan sát và ghi nhận các con ong mật chi tiết.

  [external_link_head]

  The boy decided to observe and record honeybees in detail.

 • Khi quan sát họ chơi bóng, bạn không thấy sự khuyết tật, mà thấy sự cạnh tranh.

  When you see them play, you see competition, not disability.

 • Bạn có cảm nghĩ nào khi quan sát khung cảnh ấy?

  How will you feel as you survey the scene?

Less frequent translations

examine · inquiring · observation · observed · oversaw · oversee · overseen · seen · sight · to watch · view · watch

translations Quan sát

Add

 • en active acquisition of information from a primary source

  Cậu bé quyết định quan sát và ghi nhận các con ong mật chi tiết.

  The boy decided to observe and record honeybees in detail.

Nào bây giờ hãy cùng quan sát kĩ hơn những “người nghe” kì diệu này nhé.

Now let’s take a look at these miraculous receivers up close.

ted2019

Tôi đã từng là người ngoài cuộc mà quan sát thế giới y học.

I was a passive observer of the medical world.

ted2019

Di chuyển qua một bên… quan sát tư thế tấn công của tôi

Move aside… take a look of my slashing form

opensubtitles2

[external_link offset=1]

Xác định các quan sát viên sẽ làm mẫu.

Identify the observers who will do the sampling.

WikiMatrix

Mình có nên quan sát một chút từ xa không?

Should I take a small look from afar?

QED

Không có hiệu ứng lớn hơn lỗi thực nghiệm đã được quan sát.

No effect greater than the experimental error was observed.

WikiMatrix

Tôi quan sát cái này thứ được gọi là Chuyển động Brown – chỉ quay vòng tròn.

Well, so I looked at these things called Brownian motion — just goes around.

QED

Điều này giúp anh giám thị quan sát người phụ tá và cho lời đề nghị hữu ích.

This allows the overseer to observe the assistant and offer helpful suggestions.

jw2019

Nếu chúng được quan sát theo giai đoạn giả thuyết này sẽ bị bác bỏ

If they’d been observed in phase, the theory would have been refuted.

ted2019

Không quan sát thấy vũ khí.

OpenSubtitles2018.v3

Chị ấy đã quan sát trước rồi sau đó phục vụ.

She first observed, then served.

LDS

Quan sát bà góa đóng góp

Observes widow’s contribution

jw2019

Chúng tôi quan sát các vùng vỏ não khác nhau lúc khỉ học làm thao tác này.

Now actually we’ve looked in several different cortical areas in the monkey learning this task.

ted2019

Được rồi, anh sẽ quan sát ông ấy trên sân khấu.

All right, I’ll keep eyes on him onstage.

OpenSubtitles2018.v3

Agusta-Bell AB 412 CRESO Phiên bản sản xuất bởi Italy, được gắn thêm radar quan sát mặt đất.

Agusta-Bell AB 412 CRESO Italian-built version, fitted with a ground surveillance radar.

WikiMatrix

“Hãy quan sát loài chim trời”

[external_link offset=2]

Observe Intently the Birds”

jw2019

OpenSubtitles2018.v3

Tuần lộc đất cũng đã được quan sát thấy ăn gạc và rong biển và liếm mỏ muối.

Caribou have also been observed eating antlers and seaweed and licking salt deposits.

WikiMatrix

Một vài linh miêu đuôi cộc nhiễm hắc tố đã được quan sát và bắt giữ tại Florida.

A few melanistic bobcats have been sighted and captured in Florida.

WikiMatrix

Khi cô tuân thủ, Mucklow quan sát thấy Cooper buộc cái gì đó xung quanh eo của mình.

As she complied, Mucklow observed Cooper tying something around his waist.

WikiMatrix

Ví dụ, một vòng sáng rộng 90 km, thô được gọi là Guabonito đã được Cassini quan sát thấy.

For example, a 90-kilometer-wide (56 mi) ring of bright, rough material known as Guabonito has been observed by Cassini.

WikiMatrix

Bạn nên quan sát cách đối phó của họ .

EVBNews

Và trong thực tế một lần nữa, tôi quan sát.

And in practice again, I observe.

QED

Tôi múôn bạn quan sát phần lượng tải tại đuôi con ruồi hoa quả

So I want you to look at the payload at the tail of the fruit fly.

QED

12 Một người tinh ý quan sát cố gắng không để mình bị phân tâm.

12 An alert observer tries to avoid distractions.

jw2019

The most popular queries list: 1K, ~2K, ~3K, ~4K, ~5K, ~5-10K, ~10-20K, ~20-50K, ~50-100K, ~100k-200K, ~200-500K, ~1M

[external_footer]

Rate this post
Xem thêm  Tải Plants vs Zombies – Game hoa quả nổi giận trên máy tính PC miễn phí mới nhất

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.