Quản lý thông tin cơ bản của kênh – Android


Gửi phản hồi về…

[external_link_head]

Bạn có thể quản lý thông tin cơ bản về kênh của mình, chẳng hạn như tên kênh, nội dung mô tả, bản dịch và đường liên kết.

[external_link offset=1]

Mục lục bài viết

Thay đổi tên kênh

  1. Trong ứng dụng YouTube, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn Quản lý thông tin cơ bản của kênh - Android.
  2. Nhấn vào Kênh của bạn.
  3. Nhấn vào Chỉnh sửa kênh.
  4. Nhập tên mới rồi nhấn vào OK.

Những điều cần lưu ý

  • Sau khi bạn thay đổi tên kênh, tên kênh mới có thể mất vài ngày mới cập nhật và xuất hiện trên toàn bộ YouTube.

  • Nếu đã dịch tên kênh bằng tính năng dịch kênh, bạn sẽ cần cập nhật bản dịch cho tên mới.

Thay đổi thông tin mô tả kênh

Thông tin mô tả kênh hiển thị trên tab “Giới thiệu” của trang kênh. 

  1. Trong ứng dụng YouTube, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn Quản lý thông tin cơ bản của kênh - Android.
  2. Nhấn vào Kênh của bạn.
  3. Nhấn vào Chỉnh sửa kênh.
  4. Nhập nội dung mô tả mới rồi nhấn vào OK.

Xem cách quản lý thông tin cơ bản cho kênh của bạn

Hãy xem video sau đây trên kênh YouTube Creators để biết cách thay đổi bản dịch, đường liên kết, tên và nội dung mô tả kênh.

Cách thay đổi tên và nội dung mô tả kênh YouTube bằng điện thoại

[external_link offset=2]

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

[external_footer]

Rate this post
Xem thêm  MobiFone TVC - Dịch vụ nhạc chờ FunRing | Trang hướng dẫn các thủ thuật hữu ích nhất

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *