“phụ thân” là gì? Nghĩa của từ phụ thân trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

"phụ thân" là gì? Nghĩa của từ phụ thân trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt "phụ thân" là gì? Nghĩa của từ phụ thân trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt "phụ thân" là gì? Nghĩa của từ phụ thân trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

Tìm

[external_link_head]

Mục lục bài viết

phụ thân"phụ thân" là gì? Nghĩa của từ phụ thân trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

– d. (cũ; trtr.). Cha (không dùng để tự xưng).

[external_link offset=1]

hd. Cha (chỉ dùng để gọi).


Tầm nguyên Từ điển

Phụ Thân

Phụ: cha, Thân: chữ dùng để gọi cha mẹ. Phụ thân: cha.

Dạy con đèn sách thiếp làm phụ thân. Chinh Phụ Ngâm

"phụ thân" là gì? Nghĩa của từ phụ thân trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

"phụ thân" là gì? Nghĩa của từ phụ thân trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

[external_link offset=2]

"phụ thân" là gì? Nghĩa của từ phụ thân trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

phụ thân

phụ thân

  • noun
    • father, dad[external_footer]

Rate this post
Xem thêm  3 cách ghép 2 cột trong Excel hữu ích dân văn phòng không nên bỏ qua 2021

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *