Phim hài in English – Vietnamese-English Dictionary

Thiên Tân nổi tiếng với những bộ phim hài và hài kịch như Guo Degang và Ma Sanli.

Tianjin is famous for its stand up comedy and comedians including Guo Degang and Ma Sanli.

[external_link_head]

WikiMatrix

Aniston là diễn viên chính trong nhiều bộ phim hài và lãng mạn hài hước.

Aniston has since played lead roles in numerous comedies and romantic comedies.

WikiMatrix

Tháng 4 năm 2010 anh tham gia bộ phim hài lãng mạn Monte Carlo.

In April 2010, Monteith was cast in the romantic comedy movie Monte Carlo.

WikiMatrix

Họ có thể xem phim hài với con bé.

They can watch sitcoms with her.

OpenSubtitles2018.v3

Greenberg là một bộ phim hài Mỹ năm 2010 do Noah Baumbach đạo diễn và viết kịch bản.

Greenberg is a 2010 American comedy-drama film written and directed by Noah Baumbach.

WikiMatrix

When Harry Met Sally đạt hạng 6 trong thể loại phim hài hước lãng mạn.

When Harry Met Sally was acknowledged as the sixth best film in the romantic comedy genre.

WikiMatrix

Nhưng nếu cậu chọn tớ cậu sẽ có cả một bộ phim hài.

But if you choose me you’ll be getting some comedy.

[external_link offset=1]

OpenSubtitles2018.v3

Cô đóng vai chính trong bộ phim hài của đài ABC Mr. Sunshine.

She starred in the ABC network comedy Mr. Sunshine.

WikiMatrix

Wish You Were Here (phim 1987), phim hài của Anh với diễn xuất của Emily Lloyd và Tom Bell.

Wish You Were Here is a 1987 British comedydrama film starring Emily Lloyd and Tom Bell.

Xem thêm  Top 5 phần mềm giảm LAG khi chơi game trên Android tốt nhất [2021]

WikiMatrix

Năm sau, Broussard đóng vai Mike “Spice” Jennings trong bộ phim hài Good Kids.

The following year, Broussard starred as Mike “Spice” Jennings in the comedy film Good Kids.

WikiMatrix

Và trong khi ổng thích phim hài, thì tôi lại thích phim Viễn tây.

He liked light films, but I liked westerns.

OpenSubtitles2018.v3

Nếu bạn xem phim hài, bạn sẽ kích hoạt phần vỏ não trước trán bên trái.

If you see a comic movie, you go off to the left side.

QED

Anh cũng đã viết và đóng vai chính trong bộ phim hài đêm thứ sáu.

He also wrote and starred in the comedy short Friday Night.

WikiMatrix

Năm 1983, ông phát hành phim Bill Cosby: Himself, được xem là “phim hài diễn xuất vĩ đại nhất”.

In 1983, Cosby released the concert film Bill Cosby: Himself; it is widely regarded as “the greatest comedy concert film ever.”

WikiMatrix

Tác phẩm lớn đầu tiên của Offer là bộ phim hài năm 1999 Bộ phim hài ngầm.

Offer’s first major work was the 1999 comedy film The Underground Comedy Movie.

WikiMatrix

Cô diễn xuất Trinitia trong bộ phim hài lãng mạn From Prada to Nada.

She played Trinitia in the romantic comedy film From Prada to Nada.

WikiMatrix

Hiện tại, cô đóng vai chính trong loạt phim hài phác họa của Televisa Desmadruga2.

Currently, she stars in Televisa’s sketch comedy series Desmadruga2.

WikiMatrix

[external_link offset=2]

Anh cũng đóng vai chính trong một bộ phim hài mang tên Crazy Day.

Xem thêm  Top 13 phần mềm quản lý bán hàng miễn phí tốt nhất [2021]

He also starred in a comedy called Crazy Day.

WikiMatrix

Phim hài, tài liệu, phim ngắn.

Comedies, documentaries, shorts.

ted2019

Van der Westhuizen đã đóng vai Mimi trong bộ phim hài Nam Phi năm 2007 Big Fellas.

Van der Westhuizen played the role of Mimi in the 2007 South African comedy film Big Fellas.

WikiMatrix

Năm 1923 ông đã tham gia bộ phim hài của Harold Lloyd “Tại sao lo lắng?”

In 1923 Auger was cast to portray the character “Colosso” in Harold Lloyd’s comedy film Why Worry?.

WikiMatrix

Năm 1977, bà được chọn để đóng vai Penny Gordon Woods trong loạt phim hài tình huống Good Times.

In 1977, she was selected to have a starring role as Penny Gordon Woods in the sitcom Good Times.

WikiMatrix

Năm 2017, Lacy xuất hiện trong I’m Dying Up Here, một loạt phim hài của đài Showtime.

In 2017, Lacy co-starred in I’m Dying Up Here, a comedy series on Showtime.

WikiMatrix

Cùng năm đó, anh đóng vai chính trong bộ phim hài The Best and the Brightest.

The same year, he played the lead in the indie comedy The Best and the Brightest.

WikiMatrix

Vào tháng 10 năm 2010, Stone đã than gia vào một tập phim hài hài Saturday Night Live của NBC.

In 2011 he hosted NBC’s Saturday Night Live.

WikiMatrix [external_footer]

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.