Cài đặt môi trường cho phát triển ứng dụng web với PHP | Tự học ICT

Các môi trường tự nhiên cho phát triển và tiến hành ứng dụng được chia làm 3 loại : development, staging và production. Development là thiên nhiên và môi trường chuyên dành cho phát triển. Production là thiên nhiên và môi trường tiến hành thực tiễn. Staging là môi trường tự nhiên giả lập gần giống production dành cho thử nghiệm .Đối với ứng dụng PHP, Apache là một trong những server phổ cập nhất trong môi trường tự nhiên production. Do vậy, việc sử dụng Apache trong development và staging là nhu yếu tự nhiên .XAMPP là một trong những cách đơn thuần nhất để setup và thông số kỹ thuật Apache ( và những server khác ). Thực tế XAMPP cũng là bộ server setup và thông số kỹ thuật sẵn được sử dụng rất phổ cập làm môi trường tự nhiên phát triển ứng dụng PHP .

Ngoài ra còn một số cách tiện lợi nữa như sử dụng web server tích hợp của PHP hoặc của PhpStorm.

Bài học này sẽ trình làng cách setup những thiên nhiên và môi trường này .

Cài đặt và sử dụng XAMPP

Mặc dù PHP hoàn toàn có thể tích hợp với nhiều chương trình web server, Apache vẫn là lựa chọn phổ cập nhất lúc bấy giờ, đặc biệt quan trọng là làm thiên nhiên và môi trường phát triển ứng dụng PHP. Không chỉ vậy, để tạo ra thiên nhiên và môi trường thực sự cho ứng dụng web, bạn còn cần đến những server khác như MySQL ( server cơ sở tài liệu ), Mercury ( mail server ), Filezilla ( FTP server, ship hàng tiến hành ứng dụng web ) .Để tương hỗ lập trình viên nhanh gọn thiết lập môi trường tự nhiên cho phát triển ứng dụng, một số ít hãng thứ ba thiết kế xây dựng sẵn những gói server mã mở .XAMPP là bộ server được tất cả chúng ta sử dụng trong khóa học này. Bạn tải bộ cài từ đường link https://www.apachefriends.org/download.html và thiết lập như một chương trình windows thông thường. Đơn giản nhất là cài nó vào thư mục trên ổ mạng lưới hệ thống C : \ XAMPP .Trên Windows cũng có 1 số ít bộ WAMP thông dụng khác như AMPPS stack ( https://ampps.com ), WAMP ( https://www.wampserver.com ). Chúng đều tựa như nhau khi sử dụng cho phát triển ứng dụng .Để quản trị những server, bạn chạy file XAMPP \ xampp-control.exe .Để chạy ứng dụng PHP bạn cần chạy Apache server ( và cả MySQL sau này ). Bấm vào nút Start tương ứng của Apache ở cột Actions .Nếu cổng 80 và 443 còn rỗi, server Apache sẽ khởi động. Trong lần hoạt động giải trí tiên phong Apache sẽ hỏi mạng lưới hệ thống để bind với cổng TCP 80 và 443 .Nếu cổng 80 đã bị chiếm bởi một chương trình khác ( ví dụ, IIS ), Apache sẽ báo lỗi và tắt ngay .Khi này bạn hoàn toàn có thể thông số kỹ thuật để Apache chiếm hữu một cổng khác, ví dụ, cổng 8080 .

Để cấu hình Apache cho cổng 8080, hãy mở file XAMPP\apache\conf\httpd.conf và (1) chỉnh Listen 80 (dòng số 60) thành Listen 8080, và (2) chỉnh ServerName localhost thành ServerName localhost 8080 (dòng 228).

Lưu file thông số kỹ thuật và khởi động Apache .Trong bộ XAMPP đã có sẵn chương trình dịch PHP ( trong thư mục XAMPP \ php ). Server Apache trong bộ XAMPP cũng đã được thông số kỹ thuật để tích hợp với PHP. Bạn không cần làm gì nữa .

Tạo và truy xuất page

Hãy thực thi một ví dụ nhỏ sau :

(1) mở thư mục XAMPP\htdocs.

(2) tạo thư mục con learnphp trong htdocs.

(3) tạo file index.php trong thư mục learnphp và viết code như sau:


(4) mở URL http://localhost/learnphp/index.php từ trình duyệt.

Bạn sẽ thu được tác dụng như sau :Bạn đã thiết kế xây dựng được một website đơn thuần tiên phong bằng PHP. Trang này hiển thị hiệu quả của hàm phpinfo ( ) – toàn bộ thông tin về mạng lưới hệ thống PHP tích lũy được .

Xem thêm  Những ứng dụng tốt nhất cho điện thoại ASUS Zenphone

Thư mục XAMPP\htdocs là một thư mục đặc biệt có tên gọi là document root của chương trình máy chủ web Apache trong bộ XAMPP.

Mặc định, tất cả file nằm trong thư mục htdocs đều có thể truy xuất từ trình duyệt thông qua một URL tương ứng. Như trong ví dụ trên, file XAMPP\htdocs\learnphp\index.php được truy xuất qua URL http://localhost/learnphp/index.php.

Cấu trúc URL sẽ được xem xét chi tiết cụ thể trong bài học kinh nghiệm về tích hợp PHP trong thiên nhiên và môi trường web .Nếu tất cả chúng ta bỏ lỡ phần XAMPP \ htdocs ( ở cấu trúc thư mục ) và phần http://localhost ( ở URL ) thì sẽ thu được sự tương tự giữa đường dẫn file ( \ learnphp \ index.php ) và URL ( / learnphp / index.php ) .

Phần learn trong URL và trong đường dẫn file đều gọi là sub-directory (thư mục con).

File script có phần mở rộng php thì mới được xử lý bằng chương trình dịch PHP. Nếu file có phần mở rộng khác thì dù có chữa mã PHP cũng sẽ không được xử lý bằng cơ chế PHP.

Nói tóm lại, khi bạn nhập URL vào thanh địa chỉ trình duyệt, bạn đang nhu yếu tải một file tương ứng từ thư mục htdocs .Cần quan tâm rằng, ở đây tất cả chúng ta đang setup thiên nhiên và môi trường phát triển nên sever và trình duyệt chạy trên cùng một máy vật lý .Trong môi trường tự nhiên tiến hành thực, trình duyệt và Apache chạy trên hai sever vật lý khác nhau. Do vậy, nhu yếu tải file của bạn sẽ được trình duyệt gửi qua mạng tới chương trình sever Apache. Tương tự như vậy, file tác dụng sẽ được Apache gửi qua mạng trở lại cho trình duyệt .Quá trình trao đổi tài liệu giữa trình duyệt và chương trình sever Apache diễn ra tự động hóa theo giao thức HTTP. Chúng ta sẽ học kỹ hơn về giao thức HTTP khi xem xét cách giải quyết và xử lý truy vấn ( GET và POST ) .

Xử lý nhu yếu truy xuất file

Khi nhận được nhu yếu tải một file từ trình duyệt, chương trình sever Apache sẽ tìm file có tên và đường dẫn tương ứng trong htdocs .

Nếu không tìm thấy file theo yêu cầu, Apache sẽ gửi lại cho trình duyệt thông báo lỗi 404 Object not found.

Lỗi 404 là lỗi bạn rất hay gặp khi truy vấn website trên Internet. Lỗi này có nghĩa là ‘ Tài nguyên tương ứng với URL ( mà bạn phân phối cho trình duyệt ) không sống sót ’, hoặc đơn thuần là ‘ địa chỉ sai ’ .Nếu tìm thấy file theo nhu yếu sẽ phát sinh hai trường hợp .

(1) Nếu đó là một file thuộc về một trong kiểu HTML, CSS, Javascript, tài nguyên (ảnh, tài liệu, v.v.), Apache sẽ gửi file đó cho trình duyệt.

(2) Nếu file có phần mở rộng php, Apache sẽ tự động gọi chương trình dịch PHP (php.dll).

Thư viện php.dll hoạt động giải trí trong tiến trình ( process ) của Apache thực hiện dịch và thực thi mã PHP trong file. Kết quả ( văn bản HTML ) từ quy trình dịch này được Apache trả về cho trình duyệt .Optimizing PHP-FPM for High Performance - GeekflareĐiều này rất giống với khi bạn sử dụng PHP CLI : bạn tự mình gọi chương trình php.exe và chuyển file php để PHP giải quyết và xử lý. Kết quả giải quyết và xử lý của script CLI xuất ra console. Còn tác dụng giải quyết và xử lý của php.dll ( trong process Apache ) sẽ trả lại cho Apache .Như vậy, khi bạn gửi nhu yếu truy xuất một file php, cái bạn nhận luôn luôn là tác dụng giải quyết và xử lý của mã PHP trong file đó. Bạn không hề nhận được file mã nguồn PHP .

Một lưu ý là chỉ những kết quả xử lý ở dạng văn bản (chủ yếu là HTML) mới được gửi lại client. Các thông tin khác của quá trình xử lý (như các object và biến) chỉ tồn tại trong bộ nhớ của server và bị hủy bỏ khi quá trình xử lý file php kết thúc.

Một đặc điểm quan trọng trong quá trình truy xuất và xử lý file là tính vô trạng thái (stateless). Điều này liên quan đến đặc điểm của giao thức HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) – giao thức truyền thông giữa trình duyệt và chương trình máy chủ web.

Tính vô trạng thái biểu lộ rằng những truy vấn triển khai từ cùng một trình duyệt là độc lập nhau. Hiểu đơn thuần là, bạn nhu yếu truy xuất file index.php 3 lần thì 3 lần thực thi đó không có gì tương quan đến nhau. Apache không tàng trữ thông tin gì về lần truy xuất trước đó .Tính vô trạng thái tạo ra rất nhiều khó khăn vất vả khi kiến thiết xây dựng những ứng dụng, ví dụ, khi cần tàng trữ thông tin về hàng đã mua trong giỏ hàng .

Xem thêm  10 phím tắt "bí mật" trên điện thoại Android có thể bạn chưa biết?

Sử dụng PhpStorm với Apache

Để có môi trường tự nhiên thuận tiện nhất khi thao tác với Apache từ PhpStorm, tất cả chúng ta cần triển khai một số ít bước setup trên project .Khi sử dụng PhpStorm với Apache trên máy cục bộ có hai cách :

  1. Tạo project PhpStorm từ một thư mục con của htdocs. Ở cách làm việc này bạn phát triển ứng dụng trực tiếp trên server. Cách cấu hình PhpStorm với loại project này được gọi là in-place server configuration. Đây là cách thức đơn giản nhất.
  2. Tạo project PhpStorm ở một thư mục khác và triển khai lên một thư mục con của htdocs. Cách cấu hình này có tên gọi là local server configuration.

Ngoài ra, PhpStorm còn hỗ trợ một loại cấu hình nữa gọi là remote server configuration. Cấu hình này cho phép làm việc với server nằm trên một máy tính khác thông qua FTP, SFTP, hoặc FTPS. Chúng ta sẽ không xem xét cách cấu hình này.

In-place server configuration

Khi tạo project theo cách này thực tiễn là bạn thực thi theo những bước sau :

(1) Tạo/chọn thư mục dự án là một thư mục con của htdocs.

(2) Tiếp theo bạn cần cấu hình CLI Interpreter là bộ PHP của XAMPP: Chọn File > Settings > Languages & Frameworks > PHP và thực hiện theo thứ tự sau để thiết lập Interpreter từ bộ XAMPP\php.

(3) Thiết lập triển khai project: Chọn File > Settings > Build, Execution, Deployment

Từ giờ bạn hoàn toàn có thể mở trình duyệt trực tiếp từ PhpStorm :

Local server configuration

(1) Hãy tạo một project mới trong PhpStorm, giả sử trong thư mục PhpstormProjects\LearnPhpWeb

(2) Cài đặt CLI Interpreter

Chọn File > Settings > Languages và Frameworks > PHP và triển khai theo thứ tự sau để thiết lập Interpreter từ bộ XAMPP \ php .

(3) Thiết lập triển khai project

Chọn File > Settings > Build, Execution, Deployment

Tab Connection

Chú ý ô ( 3 ) chỉ định thư mục con trong document root của XAMPP. Đây là thư mục nơi tiến hành project .Ô ( 4 ) cần chỉ định sub-directory tương ứng thư mục ở với ô ( 3 ). Nếu sử dụng cộng khác 80 thì cần cung ứng thêm cả giá trị cổng sau localhost .Lưu ý, sau khi triển khai xong thông số kỹ thuật cần bấm nút dấu tích ( 5 ) để thông số kỹ thuật này trở thành mặc định .

Tab Mappings

Nếu Deployment path ( 2 ) trùng với Folder ( số 3 – tab Connection ) thì chỉ cần để dấu \. Các thông tin khác PhpStorm đã tự động hóa điền .

(4) Thiết lập tự động đồng bộ project với server

File > Settings > Build, Execution, Deployment > Options :Ấn OK để gật đầu biến hóa .Từ giờ trở đi, cấu trúc file của dự án Bất Động Sản sẽ tự động hóa đồng điệu với thư mục htdocs \ learnphp .Nếu chính sách đồng nhất tự động hóa chưa chạy, bạn hoàn toàn có thể kích hoạt bằng cách click phải vào tên dự án Bất Động Sản > Deployment > Upload to … .Nếu bạn mở trang php trong trình duyệtPhpStorm sẽ mở từ server Apache của XAMPP :Cách thông số kỹ thuật như trên được cho phép bạn tách rời thư mục dự án Bất Động Sản với thư mục tiến hành nhưng bảo vệ rằng hai thư mục luôn đồng nhất .Cách thông số kỹ thuật này rất thuận tiện nếu bạn cần làm project dài. Tuy nhiên, trong quy trình học bạn hoàn toàn có thể phải liên tục tạo project mới. Việc thông số kỹ thuật lại như trên mỗi khi tạo project mới hoàn toàn có thể sẽ rất mất thời hạn .Trong trường hợp cần thử nghiệm cho những page đơn thuần, bạn hoàn toàn có thể sử dụng những web server khác như dưới đây .

Sử dụng những web server khác

XAMPP mặc dầu đơn thuần trong setup và sử dụng nhưng trong nhiều trường hợp bạn không muốn thiết lập cả bộ server. Có những giải pháp khác đơn thuần hơn để thử nghiệm PHP trong môi trường tự nhiên web .

Xem thêm  Top 5 máy tính bảng có bút cảm ứng giá rẻ đáng mua nhất - https://bem2.vn

Sử dụng web server tích hợp trong bộ PHP

Bộ chương trình PHP bạn tải về đều có sẵn một web server tích hợp. Bạn chỉ cần sử dụng PHP CLI như sau :

(1) Tạo một thư mục bất kỳ làm document root. Giả sử bạn tạo thư mục C:\learnphp.

Đây là thư mục sẽ chứa những script php cần truy xuất qua trình duyệt. Thư mục này sẽ đóng vai trò như htdocs của XAMPP .

(2) Mở Command Prompt và chuyển C:\learnphp thành thư mục hiện hành (lệnh cd C:\learnphp).

(3) Chạy lệnh php.exe -S localhost:8000

Giờ bạn hoàn toàn có thể tạo những file script php trong thư mục learnphp và truy xuất qua trình duyệt .Lưu ý cổng trong lệnh trên là 8000 nên bạn phải truy vấn server từ URL localhost : 8000. Bạn hoàn toàn có thể thay giá trị cổng khác tùy ý .Nếu dùng cổng 80 ( với điều kiện kèm theo cổng này còn rỗi ) thì chỉ cần dùng URL localhost. Trình duyệt sẽ tự đặt cổng 80 nếu bạn bỏ trống .Điểm rất hay của server này là bạn hoàn toàn có thể theo dõi cả truy vấn trình duyệt gửi tới server và quy trình giải quyết và xử lý liên kết ở server. Điều này rất có ích trong quy trình học .Một sự thuận tiện khác của server này là bất kể một thư mục nào cũng hoàn toàn có thể trở thành document root trong thời điểm tạm thời. Do vậy, site của bạn luôn được truy xuất với root path / ( http://localhost/ ). Bạn không cần tạo sub-directory cho mỗi site như khi sử dụng Apache .

Sử dụng server tích hợp của PhpStorm

Như đã trình diễn từ những bài học kinh nghiệm tiên phong, PhpStorm là IDE chính tất cả chúng ta sử dụng trong tập hướng dẫn này .PhpStorm cũng có sẵn một web server tích hợp mà bạn hoàn toàn có thể sử dụng ngay lập tức .Chỉ cần click vào hình tượng của một trong những trình duyệt, file php hiện hành sẽ được mở bằng trình duyệt .Chú ý, để thao tác với PHP bạn cần thiết lập chương trình dịch PHP trong PhpStorm .Hãy chú ý URL có phần hơi kỳ lạ :

  • Giá trị cổng được chọn ngẫu nhiên và thường nằm ở cuối dải giá trị.
  • Phàn đường dẫn của URL thể hiện đúng cấu trúc file/the mục của dự án. PhpStorm chọn thư mục dự án là document root.
  • Có một chuỗi truy vấn (query string) đặc biệt đi sau tên file.

Sử dụng phối hợp PhpStorm project với PHP built-in server

Một cách tích hợp khá hay là sử dụng PHP built-in server từ terminal của PhpStorm. Bạn hoàn toàn có thể thử nghiệm ngay qua ví dụ du sau đây .( 1 ) Tạo một project mới từ PhpStorm( 2 ) Mở terminal của PhpStorm và gõ lệnh khởi động built-in server : php - S localhost : 80( 3 ) Tạo file index.php trong project( 4 ) Mở trang index từ trình duyệt http://localhost/

Với cách này, thư mục của project đồng thời trở thành document root của server. Bạn có thể thu nhỏ cửa sổ terminal lại để tiếp tục làm việc. Khi thu nhỏ cửa sổ sẽ không đóng tiến trình của terminal nên web server của PHP vẫn hoạt động.

Kết luận

Trong bài học kinh nghiệm này tất cả chúng ta đã học cách setup và sử dụng bộ server XAMPP cho lập trình web PHP .

  • XAMPP là bộ server tích hợp với các thành phần đã cài đặt và cấu hình sẵn, bao gồm PHP, Apache, MySQL và một số server khác.
  • XAMPP sử dụng thư mục htdocs làm document root – thư mục chứa các file truy xuất được qua trình duyệt.
  • Truy xuất các file php trong htdocs qua trình duyệt sẽ kích hoạt quá trình xử lý của PHP trên server, kết quả xử lý trả về cho trình duyệt hiển thị.

+ Nếu bạn thấy site hữu ích, trước khi rời đi hãy giúp đỡ site bằng một hành động nhỏ để site có thể phát triển và phục vụ bạn tốt hơn.
+ Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy giúp chia sẻ tới mọi người.
+ Nếu có thắc mắc hoặc cần trao đổi thêm, mời bạn viết trong phần thảo luận cuối trang.
Cảm ơn bạn!

Source: https://bem2.vn
Category: Ứng dụng hay

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.