“Off the top of my head” nghĩa là gì? | Learn Lingo

"Off the top of my head" nghĩa là gì? | Learn Lingo

Mục lục bài viết

Ý nghĩa

Trong hội thoại hằng ngày, bạn sẽ hay nghe người ta nói điều gì đó rồi thêm cụm “off the top of my head.” Ý của họ là điều mà họ mới nói là “bật ra từ trong đầu”, chỉ nhớ ra, nghĩ ra trong đầu rồi nói thôi chứ chưa có kiểm chứng xem thông tin đó có chính xác không, chưa chưa tìm hiểu, chưa nghiên cứu trước khi nói.

[external_link offset=1]

Ví dụ

 • I didn’t know how to answer that question. I just went off the top of my head.

  [ Tôi chả biết phải trả lời câu hỏi đó như thế nào. Cứ nghĩ sao nói vậy thôi. ]
 • Very rarely do I talk off the top of my head on stage. I’m not an improvised guy.

  [ Ít khi tôi lên sân khấu mà không chuẩn bị trước. Tôi không phải kiểu người giỏi ứng biến. ]
 • Off the top of my head I can’t tell you how many countries I’ve been to.

  [ Giờ bắt nói thì tôi không nhớ mình từng đi qua bao nhiêu quốc gia nữa.]
 • We have students that were doing good. I know of several cases off the top of my head, where the kid won first prize in national championship.

  [ Học sinh của chúng tôi rất giỏi. Chỉ mới nghĩ ra thôi mà tôi có thể kể được vài trường hợp các em đậu giải nhất kì thi quốc gia. ]
[external_link_head] [external_link offset=2][external_footer]
Rate this post
Xem thêm  PCU là gì? -định nghĩa PCU

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *