Nghĩa của từ Versatility – Từ điển Anh

Thông dụng

Danh từ

Sự có nhiều tài; tính linh hoạt, sự tháo vát, sự uyên bác (của người)

Tính chất nhiều tác dụng, tính chất đa dụng (của dụng cụ, máy..)

Tính hay thay đổi, tính không kiên định

(động vật học); (thực vật học) tính lúc lắc (bao phấn nhị hoa, râu sâu bọ)

Chuyên ngành

Xây dựng

vạn năng [tính vạn năng]

Cơ – Điện tử

Tính linh hoạt, tính vạn năng, tính dễ điều chỉnh

Toán & tin

tính đa năng

Lấy từ « http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/Versatility »

[external_link_head] [external_link offset=1]

[external_footer]

Rate this post
Xem thêm  3 Top Cách Để Chuyển Nhạc Từ Iphone Sang Máy Tính (Kèm Ảnh), Cách Copy File Từ Iphone Vào Pc Nhanh Nhất

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.