Nghĩa của từ Peer – Từ điển Anh

 • Mục lục bài viết

  Thông dụng

  Danh từ

  Người cùng địa vị, người ngang hàng, người tương đương; người đồng tuế (người cùng tuổi)
  you will not easily his peers
  bạn sẽ khó tìm được người như anh ấy
  Khanh tướng ( Anh), nhà quý tộc (là nam giới)
  a life peer
  một huân tước suốt đời

  Ngoại động từ

  Bằng (ai), ngang hàng với (ai)

  Phong chức khanh tướng cho (ai)

  Nội động từ

  ( + with) ngang hàng (với ai)

  Nội động từ

  ( (thường) + at, into, through…) nhìn chăm chú, nhìn kỹ, nhòm, ngó

  Hé ra, nhú ra, ló ra (mặt trời, hoa…)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  associate , coequal , companion , compeer , like , match , rival , colleague , equal , equivalent , fellow
  verb
  bore , eagle eye * , eye * , eyeball , focus , gape , gawk , gaze , get a load of , glare , glim , gloat , inspect , look , peep , pin * , pry , rubberneck * , snoop , spy , squint , stare , eye , goggle , ogle , associate , baron , companion , comrade , contemporary , equal , juror , lord , mate , nobleman

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  [external_link_head]

  NHÀ TÀI TRỢ

  [external_link offset=1]

[external_footer]

Rate this post
Xem thêm  Quê hương – Bài thơ hay nhất của Giang Nam

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *