Nghĩa của từ Certify – Từ điển Anh

 • Mục lục bài viết

  Thông dụng

  Động từ

  Chứng nhận, nhận thực, chứng thực; cấp giấy chứng nhận

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đảm bảo giá trị (một tấm séc)

  (y học) chứng nhận là mắc bệnh tâm thần

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chứng thực
  certify documents (to…)
  chứng thực văn bản

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  accredit , approve , ascertain , assure , attest , authenticate , authorize , aver , avow , commission , confirm , corroborate , endorse , guarantee , license , notify , okay , profess , reassure , rubber-stamp , sanction , show , state , swear , testify , validate , verify , vouch , witness , guaranty , warrant , affirm , depose , determine , notarize , testify to , vouch for

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  [external_link_head]

  NHÀ TÀI TRỢ

  [external_link offset=1]

[external_footer]

Rate this post
Xem thêm  Kings Of Leon - Echoing (Official Video) | Website Instructions tips

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *