Network Adapter là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Định nghĩa Network Adapter là gì?

Network Adapter là Adaptor mạng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Network Adapter – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một adapter mạng là thành phần của phần cứng bên trong của máy tính được sử dụng để giao tiếp qua mạng với máy tính khác. Nó cho phép một máy tính để kết nối với một máy tính khác, máy chủ hoặc bất kỳ thiết bị kết nối mạng qua một kết nối mạng LAN. Một adapter mạng có thể được sử dụng trên một mạng có dây hoặc không dây.

[external_link_head] [external_link offset=1]

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một adapter mạng thường là thành phần duy nhất trong một máy tính cho interfacing hoặc kết nối với một mạng lưới. Thông thường, nó được xây dựng trên một bảng mạch in với jumper đó kết nối nó với bo mạch chủ của máy tính. Một adapter mạng cho các mạng có dây có một cổng RJ-45 mà sử dụng xoắn hoặc cáp cặp xoắn cho kết nối mạng. adapter không dây kết nối với mạng thông qua một ăng-ten tích hợp trong hoặc bên ngoài được kết nối. Cả hai adapter mạng hỗ trợ giao thức mạng LAN phổ biến như TCP / IP.

Xem thêm  Hướng dẫn xóa gạch chân, dấu gạch đỏ trong Word

What is the Network Adapter? – Definition

A network adapter is the component of a computer’s internal hardware that is used for communicating over a network with another computer. It enable a computer to connect with another computer, server or any networking device over an LAN connection. A network adapter can be used over a wired or wireless network.

Understanding the Network Adapter

A network adapter is usually the only component within a computer for interfacing or connecting with a network. Typically, it is built on a printed circuit board with jumpers that connect it with the computer’s motherboard. A network adapter for wired networks has an RJ-45 port that uses twisted or untwisted pair cable for network connectivity. Wireless adapters connect with the network through a built-in or externally connected antenna. Both network adapters support popular LAN protocols such as TCP/IP.

[external_link offset=2]

Thuật ngữ liên quan

  • Network Interface Card (NIC)
  • Ethernet
  • Local Area Network (LAN)
  • Wireless Local Area Network (WLAN)
  • Wireless Network
  • Registered Jack-45 (RJ45)
  • Network
  • Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)
  • Promiscuous Mode
  • Hacking Tool

Source: Network Adapter là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

[external_footer]
Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *