Mục đích của #include conio.h trong C/C++ là gì?

Mục đích của #include conio.h trong C/C++ là gì?

Thư viện conio.h được viết tắt của từ Console Input/Output.header là thư viện được sử dụng trong trình biên dịch của các hệ điều hành cũ MS-DOS những năm 1980s với giao diện dòng lệnh. Lưu ý rằng thư viện conio.h không nằm danh sách các thư viện chuẩn của C và chỉ hỗ trợ trên nền tảng của hệ điều hành Microsoft như DOS, Win32, … điều đó có nghĩa rằng bạn sẽ không thể sử dụng thư viện conio.h nếu bạn lập trình C trên hệ điều hành Linux, Unix.

[external_link_head]

Thư viện conio.h hỗ trợ các hàm giúp bạn thực hiện các thao tác input hoặc output từ màn hình console, trong đó có 2 hàm bạn thường thấy sử dụng phổ biến nhất là:

[external_link offset=1]

  • clrscr(): lệnh xóa các output đã có trên màn hình console (làm sạch màn hình console).
  • getch(): lệnh lấy input từ màn hình console (do đó lập trình viên thường dùng điểm này của getch() để dừng màn hình console sau khi xuất kết quả)

Ví dụ chương trình bạn muốn dừng màn hình console lại sau khi xuất kết quả $2 + 3$ ra màn hình.

#include <stdio.h> #include <conio.h> int main(){ int a = 2; int b = 3; printf("a + b = %d \n", a + b); getch(); // Lợi dụng chức năng của getch để // dừng màn hình console sau khi xuất kết quả. return 0; } 

Hy vọng sẽ trả lời được câu hỏi của bạn, để lại bình luận nếu mình sai.

Xem thêm  Cách tải game Left 4 Dead 2 trên PC (máy tính) đơn giản từ A - Z

đã bổ sung 3.1 năm trước bởi

[external_footer]

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.