Mrl là gì? MRL VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Một trong những mối quan tâm và cũng là trở lại lớn nhất của bất cứ doanh nghiệp xuất khẩu chè nào chính là Quy định về dư lượng thuốc Bảo vệ Thực Vật trong Chè – Maximum Residue Level (gọi tắt là MRL) tại quốc gia nhập khẩu.

MRL VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

[external_link_head]

Định nghĩa của MRL là nồng độ dư lượng tối đa của thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng hợp pháp đối với hàng hoá thực phẩm do Codex (CXL) hoặc cơ quan quản lý tại quốc gia nhập khẩu quy định và được biểu thị bằng đơn vị mg/kg trọng lượng sản phẩm.

Tuy nhiên có một lưu ý là MRL không phải là ngưỡng độc tính, chính vì thế vượt mức MRL không có nghĩa là sản phẩm này có rủi ro về an toàn thực phẩm và gây rủi ro cho người tiêu dùng. Để xác định liệu thực phẩm có an toàn hay không, phải dựa trên đánh giá rủi ro thực phẩm hàng ngày chứ không phải dựa vào MRL.

Về cơ bản, MRL là tiêu chuẩn thương mại thực phẩm quốc tế, được thiết lập trên cơ sở GAP tới hạn, là tiêu chuẩn hợp pháp được áp dụng trong các chương trình quản lý thực phẩm.

Mục đích cho việc sử dụng MRL tại các quốc gia nhập khẩu chính là để bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng và đảm bảo công bằng trong các hoạt động thương mại về thực phẩm.

Xem thêm  Download Phần Mềm Tạo Mã Vạch Miễn Phí, Phần Mềm Tạo Mã Vạch

Tuy nhiên hiện tại, những thách thức càng ngày càng nhiều khi thực thi Thương mại Xuất khẩu đặc biệt là đối với MRL bởi các lý do sau đây:

         Quy định về MRL tại một số thị trường càng ngày càng trở nên nghiêm ngặt như tại EU, Mỹ, và Nga

[external_link offset=1]

         Quy định về MRL của các nước nhập khẩu thường xuyên thay đổi, và quy định về MRL giữa các nước khác nhau là khác nhau, không thống nhất

Chính vì vậy, để giải quyết được vấn đề này ngay chính bản thân nhà sản xuất cần có thay đổi hướng sản xuất của mình theo hướng bền vững bằng cách:

+ thành lập tổ đội BVTV tập trung để có được sự kiểm soát tốt nhất đối với việc sử dụng thuốc BVTV trên chè nguyên liệu

+ Thực hiện việc tập huấn cho nông dân trong vùng chè nguyên liệu của mình về cả các thông tin các hoạt chất cấm

+ Đặc biệt Cập nhật thường xuyên liên tục quy định về MRL tại thị trường nhập khẩu mình quan tâm và các thông tin liên quan về thị trường, quy định, luật lệ để có biện pháp sử dụng thuốc BVTV phù hợp.

Các trang web để tham khảo gồm có:

Cập nhật về quy định MRL

+ Về tất cả các thị trường: https://digicomply.sgs.com/app/login (Miễn phí tạo tài khoản và tra cứu thông tin)

+ Tra cứu các lô hàng  vượt quá MRL tại Mỹ https://www.accessdata.fda.gov/cms_ia/country_VN.html

Xem thêm  15 websites tiếng Anh miễn phí giao tiếp với người nước ngoài

+ Tra cứu các lô hàng vượt quá MRL tại EU

https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/?event=searchForm#

[external_link offset=2]

 + Về MRL Codex tại Newzealand:

https://www.foodsafety.govt.nz

+ Về MRL tại Canada:

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/veterinary-drugs/maximum-residue-limits-mrls.html

+ Về MRL tại Nhật:

http://www.m5.ws001.squarestart.ne.jp/foundation/fooddtl.php?f_inq=13200

+ Về tiêu chuẩn Codex:

https://www.fac.org

[external_footer]
Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.