Me too là gì? me too nghĩa là gì?

Ý nghĩa của từ me too là gì:

me too nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 11 ý nghĩa của từ me too. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa me too mình

[external_link_head]


119 me too nghĩa là gì?   47 me too nghĩa là gì?

Có nghĩa là “Tôi cũng vậy”, thể hiện sự tương đồng, giống với ý kiến mà người đối thoại đưa ra.

Ví dụ: I would like to have a drink now. – Me, too

Anh muốn uống nước bây giờ – Em cũng thế

me too nghĩa là gì?lucyta – Ngày 02 tháng 8 năm 2013


69 me too nghĩa là gì?   41 me too nghĩa là gì?

mình cũng thế, =me as well

-i just killed someone…

(tao vừa giết người xong…)

-me too! highfive!!

(tao cũng thế! highfive!)


55 me too nghĩa là gì?   36 me too nghĩa là gì?

[external_link offset=1]

Anh cung vay

Ẩn danh – Ngày 14 tháng 11 năm 2013


55 me too nghĩa là gì?   38 me too nghĩa là gì?

Tôi cũng thế, tôi đồng ý, tôi nhất trí,…

Chỉ sự đồng tính với một ý kiến được nêu ra trước đó. Thường được dùng để tránh lặp từ nhưng chỉ dùng trong văn nói hoặc văn bản không mang tính trang trọng.


49 me too nghĩa là gì?   33 me too nghĩa là gì?

loại từ: cụm trạng từ

ý nghĩa: tôi cũng vậy

cách dùng: me too là một cụm từ dùng để chỉ sự giống nhau hoặc đồng ý giữa người nói với một sự việc, ý kiến nào đó khác.

lưu ý: Me too chỉ dùng để diễn đạt sự đồng ý của chính bản thân người nói chứ không phải bất kì chủ thể nào khác.

ví dụ một

A: I really want to improve my writing skill of English

B: me too

bản dịch tham khảo:

A: tôi thực sự muốn nâng cao kỹ năng viết tiếng Anh

B: tôi cũng vậy

ví dụ hai:

A: I like eating tropical fruits such as banana or pine apple

B: me too, both banana and pine apple are very delicious

bản dịch tham khảo:

A: Mình thích ăn cách loại hoa quả nhiệt đới như là chuối hay quả thơm

B: mình cũng vậy, cả chuối lẫn quả thơm đều rất ngon.

Những từ có liên quan: cần phân biệt me too với những trường hợp khác có cùng nghĩa nhưng được sử dụng trong những văn cảnh ngữ pháp khác nhau

ví dụ:

neither do I nghĩa là không mà cũng không

i don’t either nghĩa là không mà cũng không

so do I nghĩa là tôi cũng vậy, dùng giống như me too.


37 me too nghĩa là gì?   29 me too nghĩa là gì?

toi,cung vay

Ẩn danh – Ngày 03 tháng 11 năm 2013


45 me too nghĩa là gì?   38 me too nghĩa là gì?

Me: tôi

Too: cũng

Me too: Tôi cũng thế, tôi giống thế, tôi đồng ý, tôi nhất trí, tôi không có ý kiến khác

Ví dụ: A: I’m so tired ( Tôi mệt quá)

B: Me too ( tôi cũng thế)


2 me too nghĩa là gì?   0 me too nghĩa là gì?

Nghĩa của từ: tôi cũng vậy.

Thường được đừng độc lập.

Ví dụ: Mai tôi đi xem phim ở quận 1. – Ồ tôi cũng vậy nè. (I will go to cinema in district 1 tomorrow. – Oh me too.)

Ngoài ra, “Me too” còn là cái tên của một tổ chức nổi tiếng thế giới về chống lại và chấm dứt bạo lực tình dục (Me too Movement).

me too nghĩa là gì?nga – Ngày 09 tháng 10 năm 2018

[external_link offset=2]


27 me too nghĩa là gì?   30 me too nghĩa là gì?

là tôi cũng vậy

bí mật – Ngày 22 tháng 8 năm 2014


27 me too nghĩa là gì?   30 me too nghĩa là gì?

tôi cũng z

thuy – Ngày 12 tháng 1 năm 2016


24 me too nghĩa là gì?   33 me too nghĩa là gì?

Toi cung vay

Vd I am a student

Me too

Ẩn danh – Ngày 04 tháng 8 năm 2015
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.

Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa

[external_footer]

Rate this post
Xem thêm  Phương pháp dạy tiếng Anh giao tiếp cho trẻ em tại nhà hiệu quả

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *