Kỹ thuật số – Wikipedia tiếng Việt

Đối với các định nghĩa khác, xem Digital.

Kỹ thuật số – Wikipedia tiếng Việt

[external_link_head] [external_link offset=1]

Bài viết hoặc đoạn này cần người am hiểu về chủ đề này trợ giúp biên tập mở rộng hoặc cải thiện. Bạn có thể giúp cải thiện trang này nếu có thể. Xem trang thảo luận để biết thêm chi tiết.

Một hệ thống kỹ thuật số sử dụng các giá trị rời rạc (không liên tục) để đại diện cho thông tin cho đầu vào, xử lý, truyền đi, lưu trữ… Ngược lại, các hệ thống phi số (hay kỹ thuật tương tự analog) sử dụng dải các giá trị liên tục để đại diện cho thông tin. Dù các hệ thống kỹ thuật số là rời rạc, thông tin được đại diện có thể rời rạc như con số, chữ, hình tượng hay liên tục như âm thanh, hình ảnh.

Kỹ thuật số – kiểu tín hiệu và định dạng dữ liệu trong ngành điện tử, sử dụng các trạng thái rời rạc (khác với tương tự, dùng những thay đổi liên tục của tín hiệu).

[external_link offset=2]

Các tín hiệu số tồn tại như các chuỗi số theo thời gian. Thường sử dụng các bit (số) “0” và “1”.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

[external_footer]

Rate this post
Xem thêm  solve XML Parsing Error: XML or text declaration not at start of entity | Website Instructions tips

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.