Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ

Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ

Ngày 22/7/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định 1471/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP).


Theo quyết định, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP là Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các Phó Trưởng ban gồm: Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực; Thứ trưởng Bộ Công an phụ trách Tổng cục Cảnh sát. Đồng thời, mời Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Phó Trưởng ban.

[external_link_head]

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thứ trưởng Bộ Tài chính; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thứ trưởng Bộ Công Thương; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Thứ trưởng Bộ Y tế; Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, Thư ký Ban Chỉ đạo.

Xem thêm  Cài 2 App Giống Nhau Trên Android, Đa Song Song

Ngoài ra, mời đại diện lãnh đạo: Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Nội chính Trung ương, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tham gia làm Ủy viên.

[external_link offset=1]

Ban Chỉ đạo 138/CP có nhiệm vụ và quyền hạn giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, đoàn thể, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010; Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998; Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 và Quyết định số 2546/QĐ-TTg ngày 31/12/2015.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo còn có nhiệm vụ xây dựng chiến lược, kế hoạch phòng, chống tội phạm trong từng thời kỳ; chỉ đạo việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người.

Cùng với đó là chỉ đạo phối hợp các cơ quan chức năng, các lực lượng đấu tranh với các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động trên nhiều địa bàn, các vụ án nghiêm trọng, phức tạp về an ninh, kinh tế, trật tự xã hội nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, chống tiêu cực, tham nhũng, bảo đảm cho pháp luật được thi hành nghiêm minh và thống nhất.

Xem thêm  Đạm sữa là gì? Và sự khác nhau giữa đạm Whey và đạm Casein

Điều phối hoạt động trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm hình sự và hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm; giới thiệu, vận động, tiếp nhận, ký kết và tổ chức triển khai các dự án với các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người./.

[external_link offset=2]

Phương Nhi

[external_footer]

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *