“khởi thủy” là gì? Nghĩa của từ khởi thủy trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

"khởi thủy" là gì? Nghĩa của từ khởi thủy trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt "khởi thủy" là gì? Nghĩa của từ khởi thủy trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt "khởi thủy" là gì? Nghĩa của từ khởi thủy trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

Tìm

[external_link_head]

Mục lục bài viết

khởi thủy"khởi thủy" là gì? Nghĩa của từ khởi thủy trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

– Đầu tiên, trước hết: Giai đoạn khởi thủy.

[external_link offset=1]


hdg. Bắt đầu một quá trình. Giai đoạn khởi thủy.

"khởi thủy" là gì? Nghĩa của từ khởi thủy trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

"khởi thủy" là gì? Nghĩa của từ khởi thủy trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

[external_link offset=2]

"khởi thủy" là gì? Nghĩa của từ khởi thủy trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

khởi thủy

khởi thủy

  • Initital
    • Giai đoạn khởi thủy: The inital stage (of some process)[external_footer]

Rate this post
Xem thêm  ĐT Việt Nam – ĐT Malaysia | Tái hiện trận chung kết AFF Cup 2018 | 19h30 hôm nay (12/12) trực tiếp trên VTV5, VTV6

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.