Khái niệm Phương pháp dạy học Webquest – Webquest

1. Khái niệm Webquest

Webquest là một dạng bài tập yêu cầu người học sử dụng World Wide Web để tìm hiểu và (hoặc) tổng hợp kiến thức của mình về một chủ đề cụ thể. Webquest đòi hỏi người học tổng hợp các kiến thức mới bằng cách hoàn thành một “nhiệm vụ”, thường để giải quyết một vấn đề giả thuyết hoặc giải quyết một vấn đề tồn tại trong thế giới thực. Nhiệm vụ của một Webquest thường được thể hiện dưới dạng yêu cầu người học giải quyết một hệ thống câu hỏi bằng cách sử dụng nguồn tài liệu giáo viên cung cấp dựa trên trang web (Internet links).

[external_link_head]

Một Webquest được “chuyển tới” người học qua giấy hoặc qua trang web cá nhân. Trang web này như là một “căn cứ” nhằm phục vụ cho hoạt động của người học học bằng Webquest. Nói trang web phục vụ cho người học này là một “căn cứ” là bởi những lí do sau:

–         Chính trên trang web này, người dạy thể hiện một Webquest với những phương tiện công nghệ hỗ trợ hiệu quả nhằm tạo được sự hứng thú và tâm trạng thoải mái, hấp dẫn cho người học trong quá trình học.

[external_link offset=1]

–         Đây cũng là nơi người dạy đưa ra những nguồn tài liệu, giúp người học hoàn thành Webquest.

–         Người học và người dạy có thể trao đổi với nhau trước, trong và sau khi hoàn thành Webquest nhằm tạo hiệu quả đến từng cá nhân trong quá trình học.

Xem thêm  Mejores Jugadas- Jornada 6 - Guard1anes 2021 - Liga BBVA ExpansiónMX | Website Instructions tips

Webquest tạo điều kiện cho người học làm việc cá nhân hoặc nhóm và thúc đẩy phát triển tư duy bậc cao (phân  tích, tổng hợp, đánh giá) theo phân loại Bloom.

Theo nghĩa hẹp, WebQuest được hiểu như một phương pháp dạy học (WebQuest – Method); theo nghĩa rộng, WebQuest được hiểu như một mô hình, một quan điểm về dạy học có sử dụng mạng Internet.

2. Khái niệm phương pháp dạy học Webquest

Phương pháp là cách thức, con đường, phương tiện để đạt tới đích, để giải quyết những nhiệm vụ nhất định.

[external_link offset=2]

Phương pháp dạy học là tổng hợp các cách thức hoạt động phối hợp của giáo viên và học sinh bằng nhiều cách làm trên những công cụ  hỗ trợ dạy học khác nhau được thực hiện trong quá trình dạy học.

Khi gọi WebQuest là một phương pháp dạy học, cần hiểu đó là một phương pháp phức hợp, trong đó có thể sử dụng những phương pháp cụ thể khác nhau. Với tư cách là một phương pháp dạy học, có thể định nghĩa WebQuest như sau:

WebQuest là một phương pháp dạy học mới, được xây dựng trên cơ sở phương tiện dạy học mới là công nghệ thông tin và Internet. Trong đó người học tự lực thực hiện cá nhân hoặc theo nhóm một nhiệm vụ về một chủ đề phức hợp, gắn với tình huống thực tiễn. Những thông tin cơ bản về chủ đề được truy cập từ những trang liên kết (Internet links) do giáo viên chọn lọc từ trước. Việc học tập theo định hướng nghiên cứu và khám phá, kết quả học tập được học sinh trình bày và đánh giá.

Xem thêm  6 cách tẩy trắng ốp lưng điện thoại dẻo bị ố vàng cực hay ít ai biết

Trong tiếng Anh, Web ở đây nghĩa là mạng, Quest nghĩa là tìm kiếm, khám phá. Dựa trên thuật ngữ và bản chất của khái niệm có thể gọi WebQuest là phương pháp “khám phá trên mạng”. WebQuest là một dạng đặc biệt của dạy học sử dụng truy cập mạng Internet.

[external_footer]

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.