Kế hoạch 157/KH-UBND năm 2018 về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục và đào tạo Lào Cai giai đoạn 2018-2025

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : 157 / KH-UBND

Lào Cai, ngày 07 tháng 05 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2018 – 2025

I. THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CNTT) TRONG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀO CAI

1. Quy mô trường, lớp, học sinh được học môn Tin học:

Đến tháng 02/2018, toàn tỉnh có 432 / 646 trường, với 3.460 lớp, 97.906 học viên và trẻ nhỏ được tiếp cận, học tập môn Tin học, trong đó :

Cấp mầm non: có 60/199 trường, 262/2.129 lớp, 7.014/53.339 trẻ em được tiếp cận Tin học (đạt 30,15% số trường, 13,15 % số trẻ em).

Cấp tiểu học: có 151/212 trường, 1.195/3.808 lớp, 28.536/70.978 học sinh học tự chọn môn Tin học (đạt 71,2% số trường, 40,2% số học sinh).

Cấp trung học cơ sở (THCS): có 175/189 trường, 1.364/1.953 lớp, 40.799/53.689 học sinh học chính khóa, tự chọn môn Tin học (đạt 92.6% số trường, 76% số học sinh).

Cấp trung học phổ thông (THPT): có 36/36 trường, 599/599 lớp, 20.324/20.324 học sinh học chính khóa môn Tin học (đạt 100% số trường, 100% số học sinh).

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (GDNN&GDTX): có 10/10 trung tâm, 40/83 lớp, 1.233/2.536 học viên tại trung tâm được học tin học để thi lấy chứng chỉ Tin học.

2. Cơ sở hạ tầng, thiết bị kỹ thuật:

– Sở Giáo dục và Đào tạo ( GD&ĐT ), Phòng GD&ĐT, những đơn vị chức năng thường trực Sở GD&ĐT được trang bị đủ máy tính có liên kết mạng Internet ship hàng công tác làm việc quản trị, chỉ huy và quản lý. – Cơ sở vật chất, thiết bị Giao hàng dạy học so với những cơ sở giáo dục :

+ Trường mầm non: 60/199 trường có phòng học tin (các phòng máy có từ 05 đến 10 máy tính/phòng), có 743 máy tính/94 phòng học tin; máy tính phục vụ công tác quản lý: 438 máy tính/476 CBQL; 505 máy in, 212 máy chiếu, 10 bảng tương tác thông minh, 18 máy quay camera.

+ Trường tiểu học: 151/212 trường có phòng học tin, có 2.814 máy tính/164 phòng học tin; máy tính phục vụ công tác quản lý: 493 máy tính/496 CBQL; 763 máy in, 542 máy chiếu, 56 bảng tương tác thông minh, 96 máy quay camera.

+ Trường THCS: 175/189 trường có phòng học tin, có 3.438 máy tính/179 phòng học tin; máy tính phục vụ công tác quản lý: 418 máy tính/456 CBQL; 668 máy in, 862 máy chiếu, 38 bảng tương tác thông minh, 36 máy quay camera.

+ Trường THPT: 36/36 trường có phòng học tin, có 1.515 máy tính/70 phòng học tin; máy tính phục vụ công tác quản lý: 120 máy tính/111 CBQL; 297 máy in, 491 máy chiếu, 83 bảng tương tác thông minh, 17 máy quay camera.

+ Trung tâm GDNN&GDTX: có 410 máy tính/16 phòng học tin/10 trung tâm; máy tính phục vụ công tác quản lý: 35 máy tính/35 CBQL; 93 máy in, 65 máy chiếu.

+ Kết nối Internet : 640 / 646 cơ Sở giáo dục có liên kết Internet ( mạng VNPT cung ứng : 342 đơn vị chức năng ; mạng Viettel cung ứng : 185 đơn vị chức năng ; 124 trường sử dụng đường truyền internet của cả VNPT và Viettel ).

3. Đội ngũ giáo viên, kỹ thuật viên:

Đội ngũ giáo viên Tin học hàng năm : được bổ trợ, cử đi giảng dạy, tu dưỡng để nâng cao trình độ có năng lực tiếp cận với nhu yếu tin học hóa trong công tác làm việc quản trị, tổ chức triển khai dạy học. Đến tháng 2/2018, toàn tỉnh có 413 giáo viên Tin học, 01 kỹ thuật viên, trong đó trình độ ĐH 263, cao đẳng 150, tầm trung 01, đơn cử :

Cấp mầm non: 0 giáo viên.

Cp tiểu học: 161 giáo viên/212 trường (trong đó: 85 đại học, 75 cao đẳng và 01 trung cấp).

Cấp THCS: 168 giáo viên/189 trường (trong đó: 96 đại học, 72 cao đẳng).

Phòng GD&ĐT: 2 chuyên viên/9 Phòng GD&ĐT có chuyên môn Tin học phụ trách CNTT.

Cấp THPT: 71 giáo viên/36 trường, 01 kỹ thuật viên (trong đó: 69 đại học, 02 cao đẳng).

Trung tâm GDNN&GDTX: 13 giáo viên/10 trung tâm (13 đại học).

4. Ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, tổ chức giáo dục và giảng dạy:

4.1. Trong quản lý, điều hành:

a ) Triển khai mạng lưới hệ thống website giáo dục : – Cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT : httn : / / sgddt.laocai.gov.vn/ hoạt động giải trí tiếp tục với nội dung chính như sau : + Giới thiệu cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai, công dụng trách nhiệm của Sở GD&ĐT và những đơn vị chức năng thường trực, trang tin những nghành nghề dịch vụ, thư viện văn bản, trang thủ tục hành chính. + Thông tin về những hoạt động giải trí, tuyên truyền, phổ cập, hướng dẫn thực thi pháp lý, chính sách, chủ trương ; link đến mạng lưới hệ thống website của Bộ GD&ĐT và những cơ quan tương quan khác, vấn đáp những thắc mắc của công dân gửi đến. – Có 06 Phòng GD&ĐT đã tiến hành mạng lưới hệ thống website cho những đơn vị chức năng thường trực là : Bắc Hà, Bảo Yên, Bát Xát, thành phố Tỉnh Lào Cai, Sa Pa, Văn bản ; những Phòng GD&ĐT khác chưa tiến hành được do chưa có kinh phí đầu tư ; những trường tự tiến hành, tích hợp trên mạng lưới hệ thống vnEdu hoặc tiến hành trên mạng lưới hệ thống của Violet ; đơn vị chức năng có website riêng : cấp mần nin thiếu nhi : 73/199 trường ( đạt 36,7 % ), cấp tiểu học : 83/212 trường ( đạt 39,2 % ), cấp trung học cơ sở : 122 / 189 trường ( đạt 65 % ), cấp trung học phổ thông : 17/36 trường ( đạt 47 % ) update những thông tin, hoạt động giải trí giáo dục để tổ chức triển khai tuyên truyền. b ) Triển khai mạng lưới hệ thống thư điện tử @ laocai. gov.vn : – 100 % cán bộ, nhân viên Sở GD&ĐT được cấp, sử dụng email với tên miền riêng @ laocai. gov.vn theo hướng dẫn của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh. – Các phòng GD&ĐT, cơ sở giáo dục được cấp địa chỉ email tên miền @ laocai. edu.vn Giao hàng công tác làm việc quản lý và quản trị giáo dục ; 100 % văn bản thường thì được gửi, nhận qua mạng lưới hệ thống email. – 98 % cán bộ, giáo viên sử dụng email trong việc làm, trong đó có nhiều giáo viên được cấp email theo tên miền ngành giáo dục. c ) Cung cấp dịch vụ công trực tuyến : 75/75 ( đạt 100 % ) thủ tục hành chính ( TTHC ) tiếp đón tại bộ phận một cửa được thực thi trên ứng dụng VNPT-iGate ( trong đó 07 thủ tục hành chính ( TTHC ) mức độ 4 ; 12 TTHC mức độ 3 ). d ) Triển khai ứng dụng Quản lý văn bản và quản lý ( VNPT-iOffice ) do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh cung ứng, ứng dụng nhìn nhận công chức do Sở Nội vụ cung ứng : – Triển khai ứng dụng Quản lý văn bản và quản lý ( VNPT-iOffice ) : 100 % văn bản đến ( không thuộc diện mật ) và văn bản đi được giải quyết và xử lý trên ứng dụng ( văn bản đến được quét và đính kèm vào ứng dụng : 5985 / 5985 ( đạt 100 % ) ; văn bản đi dược quét và đính kèm vào ứng dụng : 3.614 / 5560 ( đạt 65 % ). – Phần mềm nhìn nhận công chức : Lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, nhân viên cấp dưới cơ quan Sở GD&ĐT đã kiến thiết xây dựng kế hoạch năm ; cuối tháng báo cáo giải trình, nhìn nhận tác dụng thực thi trách nhiệm công tác làm việc trên ứng dụng.

4.2. Trong tổ chức giáo dục, giảng dạy:

a ) Ứng dụng những ứng dụng quản trị : – Bộ GD&ĐT phân phối không tính tiền : Phần mềm thống kê ( EMIS online ), quản trị nhân sự ( PMIS ), ứng dụng quản trị học viên ( VEMIS ), ứng dụng quản trị lài chính, phổ cập giáo dục chống mù chữ, ứng dụng quản trị thi đua khen thưởng, ứng dụng xếp thời khóa biểu, ứng dụng quản trị thi trung học phổ thông vương quốc, thi học viên giỏi, kiểm định chất lượng giáo dục cho những trường Mầm non, ứng dụng quản trị trẻ và dinh dưỡng, ứng dụng thống kê chất lượng giáo dục tiểu học, ứng dụng quản trị thư viện. – Phần mềm quản trị nhà trường vnEdu do VNPT Tỉnh Lào Cai và ứng dụng Smas do Viettel phân phối. – Sở GD&ĐT trang bị : Phần mềm tuyển sinh trung học phổ thông. b ) Nhiều cơ sở giáo dục đã sắp xếp phòng máy tính riêng ( hoặc sắp xếp máy tính trong Thư viện ) để cán bộ, giáo viên, học viên được truy vấn Internet thuận tiện cho khai thác, trao đổi thông tin nâng cao nhận thức, ship hàng công tác làm việc dạy và học, tạo điều kiện kèm theo cao nhất cho giáo viên tổng thể những bộ môn sử dụng phương tiện kỹ thuật số, sử dụng ứng dụng máy tính tương hỗ cho hoạt động giải trí giảng dạy và học tập ( ứng dụng xếp thời khóa biểu ( TKB ), ứng dụng trộn đề trắc nghiệm Mcmix, hoạt động và sinh hoạt trình độ trên “ Trường học liên kết ”, ứng dụng soạn bài giảng điện tử Lecture Maker, ứng dụng soạn thảo văn bản mã nguồn mở OpenOffice. org, trình duyệt web Mozilla FireFox, bộ gõ tiếng Việt Unikey, ứng dụng quản trị điểm vnEdu, … ). c ) Ứng dụng CNTT thay đổi chiêu thức dạy và học : Theo hướng giáo viên tự tích hợp CNTT vào từng môn học để nâng cao hiệu suất cao bài giảng ; số giáo viên hoàn toàn có thể ứng dụng CNTT cơ bản để tương hỗ dạy học ( ứng dụng trình chiếu, soạn thảo văn bản, khai thác Internet, … ) : 5.113 / 5.625 ( đạt 90,89 % ) ; số giáo viên hoàn toàn có thể sử dụng thành thạo những công cụ e-learning ( ứng dụng Adobe presenter, .. ) soạn bài giảng : 1.821 / 5.625 ( đạt 32,37 % ). d ) Tổ chức dạy học Tin học : – Các cơ sở giáo dục tổ chức triển khai dạy học bảo vệ theo đúng chương trình, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin nhằm mục đích nâng cao chất lượng dạy và học. – Chất lượng môn Tin học năm học 2017 – 2018 : Học sinh đạt loại Giỏi 23,4 %, loại Khá 52 %, loại Trung bình 22,4 %, loại yếu 2,2 % ; hiệu quả thi học viên giỏi cấp vương quốc : 01 giải Nhì, 01 giải Ba, 01 khuyến khích.

Xem thêm  hệ thống giao thông thông minh (ITS) và khả năng ứng dụng ở việt nam - Tài liệu text

5. Đánh giá chung:

5.1. Ưu điểm:

– Cơ sở hạ tầng, thiết bị kỹ thuật ứng dụng CNTT trong ngành được chăm sóc, góp vốn đầu tư hàng năm ( phòng máy tính, bảng tương tác mưu trí, máy quay, máy chiếu, tăng cấp đường truyền Internet, … ). – Cán bộ quản trị, giáo viên cơ bản có kiến thức và kỹ năng ứng dụng CNTT. – Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác làm việc quản trị, chỉ huy, giảng dạy góp thêm phần thay đổi chiêu thức dạy học, kiểm tra nhìn nhận, nâng cao chất lượng giáo dục tổng lực. – Quy mô trường, lớp, học viên được học Tin học tăng qua những năm ( cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở ).

5.2. Tồn tại, hạn chế:

– Điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng CNTT chưa phân phối được nhu yếu tin học hóa nhà trường, chưa cung ứng được nhu yếu ứng dụng CNTT trong quản trị, giảng dạy, giáo dục : + Thiếu phòng học tin học : cấp mần nin thiếu nhi 139 trường, cấp tiểu học 60 trường, cấp trung học cơ sở 14 trường ; nhiều máy tính đã cũ, hỏng, chưa được tăng cấp, thay thế sửa chữa ; thiếu phương tiện đi lại truyền thông online văn minh : máy quay kỹ thuật số, camera … ; 1 số ít ứng dụng chưa thuận tiện, năng lực ứng dụng còn hạn chế : ứng dụng quản trị nhà trường VEMIS ; mạng lưới hệ thống đường truyền mạng không không thay đổi, khó khăn vất vả trong tổ chức triển khai hoạt động giải trí trực tuyến trong ngành. + 87 trường hiện đang sử dụng USB 3G ( 18 của VNPT ; 69 của Viettel ) ; 06 trường chưa liên kết internet ( do đặt tại những thôn, bản xa, không có hạ tầng Internet, chưa có cột thu, phát sóng ; chưa có đường dây cáp quang ; chưa có điện ). + Kinh phí góp vốn đầu tư để tăng trưởng hạ tầng CNTT còn hạn chế, chưa cung ứng được nhu yếu tăng trưởng giáo dục. + Tần suất học viên thực hành thực tế trên máy tính chưa được nhiều ; công tác làm việc quản trị, chỉ huy việc khai thác sử dụng phòng máy tính của 1 số ít cán bộ quản trị, giáo viên chưa hiệu suất cao ; số học viên được học tin trong những trường Tiểu học, trường trung học cơ sở còn thấp. – Đội ngũ giáo viên, kỹ thuật viên tin học thiếu về số lượng, một bộ phận hạn chế về năng lượng : + Thiếu giáo viên Tin học ở cấp tiểu học ( 66 giáo viên ), cấp trung học cơ sở ( 31 giáo viên ). + Thiếu kỹ thuật viên CNTT ở những phòng GD&ĐT ( 07 phòng GD&ĐT ). + Một bộ phận giáo viên hạn chế về năng lượng ứng dụng CNTT ( nhất là cấp mần nin thiếu nhi, tiểu học ). – Triển khai những ứng dụng trong quản trị : Chưa đồng nhất, liên thông giữa những cấp học ; cùng nội dung quản trị, nhưng tiến hành trên nhiều ứng dụng khác nhau ( quản trị nhân sự, quản trị điểm học viên ) ; 1 số ít ứng dụng chưa phân phối được công tác làm việc quản trị, thống kê ( Phần mềm phổ cập giáo dục chống mù chữ, ứng dụng quản trị học viên VEMIS ) – Kỹ năng thao tác, sử dụng máy tính, mạng internet : Một bộ phận giáo viên và học viên còn hạn chế ảnh hưởng tác động đến công tác làm việc thay đổi giải pháp, hình thức tổ chức triển khai dạy học, thay đổi kiểm tra nhìn nhận, nâng cao chất lượng giáo dục.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CNTT TRONG NGÀNH GD&ĐT LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2018-2025

1. Căn cứ pháp lý:

1.1. Văn bản của Trung ương:

– Quyết định số 698 / QĐ-TTg ngày 01/6/2009 của Thủ tướng nhà nước phê duyệt Kế hoạch tổng thể và toàn diện tăng trưởng nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm năm ngoái và xu thế đến năm 2020. – Nghị quyết số 36 a / NQ-CP ngày 14/10/2015 của Thủ tướng nhà nước phát hành nghị quyết nhà nước điện tử. – Quyết định số 117 / QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng nhà nước phê duyệt Đề án “ Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị và tương hỗ những hoạt động giải trí dạy – học, điều tra và nghiên cứu khoa học góp thêm phần nâng cao chất lượng giáo dục và giảng dạy quá trình năm nay – 2020, khuynh hướng đến năm 2025 ”. – Chỉ thị số 16 / CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng nhà nước về tăng cường năng lượng tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. – Thông tư số 03/2014 / BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về lao lý chuẩn kiến thức và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. – Thông tư số 53/2012 / TT-BGDĐT ngày 20/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức triển khai hoạt động giải trí, sử dụng thư điện tử và Cổng thông tin điện tử tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo và những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi, giáo dục phổ thông và giáo dục tiếp tục. – Quyết định số 6200 / QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tiến trình năm nay – 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.2. Văn bản của tỉnh:

– Chỉ thị số 24 – CT / TU ngày 02/8/2012 của Tỉnh ủy Tỉnh Lào Cai về tăng cường tăng trưởng và ứng dụng công nghệ thông tin trên địa phận tỉnh Tỉnh Lào Cai. – Chương trình hành vi số 153 – CTr / TU ngày 06/01/2014 của Tỉnh ủy Tỉnh Lào Cai thực thi Nghị quyết số 29 – NQ / TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về thay đổi cơ bản, tổng lực giáo dục và huấn luyện và đào tạo, cung ứng nhu yếu công nghiệp hóa, tân tiến hóa trong điều kiện kèm theo kinh tế thị trường khuynh hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. – Quyết định số 3777 / QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh về phê duyệt kế hoạch góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học và kế hoạch góp vốn đầu tư thiết bị dạy học quy trình tiến độ năm nay – 2020. – Đề án số 06 – ĐA / TU ngày 27/11/2015 của Tỉnh ủy Tỉnh Lào Cai về thay đổi cơ bản, tổng lực giáo dục và đào tạo và giảng dạy, tăng trưởng nguồn nhân lực trọng tâm là huấn luyện và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao quy trình tiến độ năm nay – 2020. – Chỉ thị số 07 – CT / Ủy Ban Nhân Dân ngày 12/6/2015 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động giải trí của những cơ quan nhà nước tỉnh Tỉnh Lào Cai. – Đề án số 20 – ĐA / TU ngày 20/12/2016 của Tỉnh ủy Tỉnh Lào Cai về tăng trưởng CNTT tỉnh Tỉnh Lào Cai tiến trình 2017 – 2020. – Kế hoạch số 391 / KH-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh về kế hoạch tiến hành thực thi Đề án Phát triển CNTT tỉnh Tỉnh Lào Cai, quá trình 2017 – 2020 và năm 2017 trong những cơ quan nhà nước. – Kế hoạch số 340 / KH-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh về tăng trưởng CNTT trong những cơ quan nhà nước tỉnh Tỉnh Lào Cai năm 2018. – Quyết định số 487 / QĐ-UBND ngày 07/2/2018 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh về phê duyệt Đề án thử nghiệm tăng trưởng đô thị mưu trí tỉnh Tỉnh Lào Cai tiến trình 2018 – 2025. – Kế hoạch số 83 / KH-UBND ngày 09/3/2018 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh về kế hoạch tiến hành triển khai Đề án thử nghiệm tăng trưởng đô thị mưu trí tỉnh Tỉnh Lào Cai, quá trình 2018 – 2025.

1.3. Căn cứ thực tiễn:

– Thực trạng ứng dụng CNTT trong ngành Giáo dục và Đào tạo : Điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng chưa cung ứng được nhu yếu tin học hóa nhà trường, chưa phân phối được nhu yếu ứng dụng CNTT trong quản trị, giảng dạy, giáo dục ; cơ sở tài liệu chưa liên thông được giữa những ứng dụng, những cấp học ; giáo viên nòng cốt để tiến hành ứng dụng CNTT trong những cơ sở giáo dục còn thiếu ( cấp mần nin thiếu nhi, cấp tiểu học ). – CNTT thôi thúc nền giáo dục mở, giúp mọi người tiếp cận nhiều thông tin, thông tin nhiều chiều, rút ngắn khoảng cách, thu hẹp khoảng trống, tiết kiệm ngân sách và chi phí về thời hạn, từ đó tiếp cận nhanh hơn về kiến thức và kỹ năng, tăng trưởng trí tuệ và tư duy. – Ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu suất cao công tác làm việc quản trị, chỉ huy góp thêm phần thay đổi giải pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục tổng lực. – Ứng dụng CNTT giúp học viên giải pháp tiếp cận, xử lý yếu tố, tổ chức triển khai những hoạt động giải trí học tập gắn với thực tiễn nhằm mục đích tăng trưởng năng lượng của học viên.

– Yêu cầu của tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

2. Mục tiêu:

2.1. Mục tiêu chung:

Triển khai giáo dục mưu trí trong quản trị, giáo dục, dạy học ; thiết kế xây dựng hạ tầng kỹ thuật CNTT bảo vệ đồng nhất, từng bước văn minh ; kiến thiết xây dựng đội ngũ cán bộ quản trị, giáo viên, kỹ thuật viên đủ, bảo vệ năng lượng ứng dụng CNTT trong quản trị, chỉ huy, quản lý và điều hành, giáo dục, dạy học và điều tra và nghiên cứu khoa học thôi thúc thay đổi giải pháp dạy học, kiểm tra nhìn nhận, nâng cao chất lượng giáo dục tổng lực ; tăng nhanh tiến hành, cung ứng dịch vụ công trực tuyến trong nghành giáo dục phân phối nhu yếu công nghiệp hóa, văn minh hóa trong điều kiện kèm theo kinh tế thị trường xu thế xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Xem thêm  Hướng dẫn cài ứng dụng quản trò Ma Sói cực hay,không bao giờ bị quản trò

2.2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020:

a ) Trong quản trị, quản lý : – Xây dựng cơ sở tài liệu ( CSDL ) quản trị toàn ngành theo hướng liên thông, đồng điệu với CSDL của Bộ GD&ĐT, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tỉnh Lào Cai. – Xây dựng Cổng thông tin điện tử ( TTĐT ) ngành Giáo dục và Đào tạo ( tăng trưởng từ trang TTĐT của Sở GD&ĐT do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh quản trị ). – Triển khai phòng họp trực tuyến ( tổ chức triển khai họp, tập huấn, tu dưỡng trực tuyến ). – 50 % hồ sơ thủ tục hành chính ( TTHC ) được giải quyết và xử lý trực tuyến tối thiểu mức độ 3, trong đó 30 % được giải quyết và xử lý trực tuyến ở mức độ 4 ; 100 % văn bản điện tử được ký số. – 90 % những cuộc họp của Sở GD&ĐT với những huyện, thành phố được tổ chức triển khai trực tuyến. – 80 % trường mần nin thiếu nhi, trường tiểu học ; 100 % trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông có website tổ chức triển khai tuyên truyền những hoạt động giải trí giáo dục. – 100 % những trường mần nin thiếu nhi, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông ứng dụng CNTT trong quản trị, quản lý và điều hành. b ) Trong dạy học và ứng dụng CNTT của CBQL, giáo viên : – 50 % trường mần nin thiếu nhi có trẻ nhỏ dược tiếp cận với Tin học ; 95 % trường tiểu học, 100 % trường trung học cơ sở, trung học phổ thông có phòng máy tính và tổ chức triển khai giảng dạy môn Tin học. – 100 % cán bộ quản trị giáo dục được tập huấn, tu dưỡng về ứng dụng CNTT và bảo đảm an toàn thông tin. – 100 % giáo viên những cấp học được tu dưỡng, tập huấn có đủ năng lượng ứng dụng CNTT trong công tác làm việc quản trị, giảng dạy. c ) Xây dựng lớp học mưu trí, thư viện điện tử, phòng truyền thống lịch sử điện tử, mạng lưới hệ thống học tập trực tuyến ( e-learning ), thi trực tuyến, ứng dụng kiểm định chất lượng giáo dục, thẻ học viên mưu trí, trường học điện tử, quy mô học tập thưởng thức phát minh sáng tạo STEM, TT nhìn nhận năng lượng ngoại ngữ. – Triển khai những giải pháp lớp học mưu trí, thư viện điện tử, phòng truyền thống lịch sử điện tử, mạng lưới hệ thống học tập trực tuyến, thi trực tuyến, ứng dụng kiểm định chất lượng giáo dục, thẻ học viên mưu trí ở những nơi có điều kiện kèm theo. – Thành lập TT nhìn nhận năng lượng ngoại ngữ ( TT khảo thí tiếng Anh JETSET ). – Thí điểm tiến hành “ Trường học điện tử ” : cấp trung học phổ thông, tại những trường trung học phổ thông : Chuyên, số 1 Tỉnh Lào Cai ; cấp Tiểu học, trung học cơ sở, những huyện / thành phố lựa chọn 01 trường / cấp học để tiến hành ; khuyến khích những trường có điều kiện kèm theo nghiên cứu và điều tra vận dụng. – Triển khai thử nghiệm quy mô học tập thưởng thức phát minh sáng tạo STEM tại trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, trung học cơ sở Lê Quý Đôn ( TP Tỉnh Lào Cai ), trường THPT Chuyên.

2.3. Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2021-2025:

a ) Trong quản trị, quản lý và điều hành : – 70 % hồ sơ TTHC được giải quyết và xử lý trực tuyến tối thiểu mức độ 3, trong đó 30 % được giải quyết và xử lý trực tuyến ở mức độ 4. – 95 % những cuộc họp của Sở GD&ĐT với những huyện, thành phố được tổ chức triển khai trực tuyến. – 100 % trường mần nin thiếu nhi, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường THP1 có website tổ chức triển khai tuyên truyền những hoạt động giải trí giáo dục. – 100 % những trường mần nin thiếu nhi, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông ứng dụng CNTT trong quản trị, quản lý và điều hành. b ) Trong dạy học và ứng dụng CNTT của CBQL, giáo viên : – 70 % trường mần nin thiếu nhi có trẻ nhỏ được tiếp cận với Tin học ; 100 % trường Tiểu học, trường trung học cơ sở, trung học phổ thông có phòng máy tính và tổ chức triển khai giảng dạy môn Tin học. – 100 % cán bộ quản trị giáo dục được tập huấn, tu dưỡng về ứng dụng CNTT và bảo đảm an toàn thông tin. – 100 % giáo viên những cấp học được tu dưỡng, tập huấn có đủ năng lượng ứng dụng CNTT trong công tác làm việc quản trị, giảng dạy. c ) Xây dựng lớp học mưu trí, thư viện điện tử, phòng truyền thống lịch sử điện tử, mạng lưới hệ thống học tập trực tuyến ( e-learning ), thi trực tuyến, ứng dụng kiểm định chất lượng giáo dục, thẻ học viên mưu trí, trường học điện tử, quy mô học tập thưởng thức phát minh sáng tạo STEM. – Triển khai những giải pháp lớp học mưu trí, thư viện điện tử, ứng dụng kiểm định chất lượng giáo dục, mạng lưới hệ thống học tập e-learning ( học viên tự học ), thi trực tuyến, thẻ học viên mưu trí, … – Triển khai “ Trường học điện tử ” ở những trường đạt chuẩn vương quốc. – Triển khai lan rộng ra quy mô học tập thưởng thức phát minh sáng tạo STEM tại những huyện / thành phố.

3. Nhiệm vụ:

3.1. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị:

– Tiếp tục góp vốn đầu tư 390 phòng học tin học ( trong đó : 164 phòng cho những trường chưa có phòng máy, những trường thiết kế xây dựng trường chuẩn vương quốc, trường chất lượng cao ; 226 phòng mới sửa chữa thay thế những phòng tin học đã cung ứng từ trước năm 2010 hết khấu hao, không sử dụng được ) ; 125 bảng tương tác mưu trí ( trường chất lượng cao, trường học đạt chuẩn vương quốc ) ; 305 máy chiếu ( hoặc ti vi ), máy in, thiết bị tổ chức triển khai họp trực tuyến trong ngành GD&ĐT, thiết bị tổ chức triển khai lớp học mưu trí, … cho những cơ sở giáo dục. – Tiếp tục tăng cấp đường truyền internet, trang thiết bị Giao hàng cho ứng dụng CNTT trong quản trị, trong dạy và học.

3.2. Đội ngũ giáo viên:

– Tăng cường tu dưỡng, tập huấn CBQL, giáo viên có đủ năng lượng ứng dụng CNTT trong quản trị, quản lý và điều hành và dạy học ; thiết kế xây dựng đội ngũ giáo viên nòng cốt tại những đơn vị chức năng tiến hành ứng dụng CNTT ; bổ trợ đủ số lượng và nâng cao chất lượng giáo viên dạy Tin học. – Tổ chức những cuộc thi về ứng dụng CNTT : Thiết kế bài giảng e-Learning, giáo viên phát minh sáng tạo trên nền tảng CNTT, tổ chức triển khai thi kỹ năng và kiến thức ứng dụng CNTT ( lựa chọn những mô đun tại Thông tư số 03/2014 / BTTTT : Sử dụng máy tính, sử dụng ứng dụng tin học văn phòng, sử dụng những ứng dụng dạy học, … ), …

3.3. Ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành:

– Đẩy mạnh thực thi ứng dụng CNTT trong quản trị, quản lý và điều hành theo hướng đồng điệu, từng bước tân tiến, hiệu suất cao cao trong triển khai cải cách hành chính ngành GD&ĐT. Tiếp tục tiến hành có hiệu suất cao mạng lưới hệ thống quản trị văn bản và quản lý ( iOffice ) ; chữ ký số ; phân phối dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4 ( VNPT-iGate ) ; Cổng thông tin điện tử ( http://sgddt.laocai.gov.vn/ ) ; thư điện tử tỉnh Tỉnh Lào Cai cấp ( … @ laocai. gov.vn ) trong công tác làm việc quản trị, chỉ huy, điều hành quản lý. – Xây dựng cơ sở tài liệu quản trị toàn ngành ( Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị dạy học ; quản trị học viên ; quản trị nhân sự ) ; kiến thiết xây dựng phòng họp trực tuyến, lớp học mưu trí, ứng dụng kiểm định chất lượng giáo dục, thư viện điện tử, phòng truyền thông điện tử, mạng lưới hệ thống học tập trực tuyến, thi trực tuyến, thẻ học viên mưu trí, trường học điện tử, quy mô học tập thưởng thức phát minh sáng tạo STEM. – 100 % văn bản không bảo mật thông tin được điện tử hóa, quản trị và giải quyết và xử lý trên môi trường tự nhiên mạng. – Thường xuyên update kho học liệu số dùng chung ( Bài giảng điện tử, ứng dụng mô phỏng và những học liệu khác ). – Triển khai có hiệu suất cao website và thư điện tử trong ngành Giáo dục và Đào tạo theo Thông tư số 53/2012 / TT-BGDĐT ngày 20/12/2012 của Bộ GDĐT. – Đảm bảo bảo đảm an toàn, bảo mật an ninh thông tin trong hoạt động giải trí ứng dụng CNTT.

3.4. Nâng cao chất lượng dạy học môn Tin học và các môn học khác:

– Mở rộng dạy học tự chọn môn Tin học trong những trường mần nin thiếu nhi, tiểu học để đạt tiềm năng trẻ nhỏ mần nin thiếu nhi, học viên tiểu học tiếp cận Tin học. – Cấp Tiểu học : Bước đầu hình thành cho học viên tư duy xử lý yếu tố với sự trợ giúp của máy tính ; học viên trong bước đầu quen với công nghệ số trải qua việc sử dụng máy tính để đi dạo, học tập, xem và tìm kiếm thông tin trên Internet ; rèn luyện cho học viên một số ít kĩ năng cơ bản trong sử dụng máy tính ; biết bảo vệ sức khoẻ khi sử dụng máy tính và Internet. – Học sinh trung học cơ sở : Học sinh tăng trưởng tư duy và năng lực xử lý yếu tố ; biết chọn tài liệu và thông tin tương thích, có ích ; học viên quen thuộc với công nghệ số, dịch vụ và ứng dụng thông dụng để Giao hàng đời sống, học và tự học, tiếp xúc và hợp tác được trong hội đồng ; có hiểu biết cơ bản về pháp lý, đạo đức và văn hóa truyền thống tương quan đến sử dụng tài nguyên thông tin và tiếp xúc trên mạng ; trong bước đầu phân biệt được 1 số ít ngành nghề chính thuộc nghành tin học. – Học sinh trung học phổ thông : Học sinh có những hiểu biết cơ bản về mạng lưới hệ thống máy tính, một số ít kĩ thuật phong cách thiết kế thuật toán, tổ chức triển khai tài liệu và lập trình ; củng cố và tăng trưởng hơn nữa cho học viên tư duy xử lý yếu tố, năng lực đưa ra ý tưởng sáng tạo và chuyển giao trách nhiệm cho máy tính thực thi ; học viên có năng lực ứng dụng tin học, tạo ra mẫu sản phẩm ship hàng hội đồng và nâng cao hiệu suất việc làm ; tìm kiếm và trao đổi thông tin theo cách tương thích, tuân thủ pháp lý, có đạo đức, ứng xử văn hóa truyền thống và có nghĩa vụ và trách nhiệm ; có hiểu biết thêm 1 số ít ngành nghề thuộc nghành tin học, dữ thế chủ động và tự tin trong việc khuynh hướng nghề nghiệp tương lai của bản thân. – Giáo viên sử dụng phương tiện kỹ thuật số, sử dụng ứng dụng máy tính tương hỗ dạy học thay đổi giải pháp dạy học, kiểm tra nhìn nhận nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục.

Xem thêm  2 cách để thoát ứng dụng ngầm trên iPhone X nhanh hơn – iThuThuat

4. Giải pháp.

4.1. Giải pháp về nguồn lực:

– Huy động những nguồn lực để góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng ; bổ trợ, sửa chữa thay thế trang thiết bị Giao hàng cho ứng dụng CNTT trong quản trị, trong dạy và học ( phòng máy tính, bảng tương tác mưu trí, máy chiếu, máy in, máy ảnh, … ) ; kiến thiết xây dựng giáo dục mưu trí ( trong quản trị giáo dục, trong tương hỗ hoạt động giải trí dạy và học cung ứng những nhu yếu về quản trị tập trung chuyên sâu, giám sát, liên thông giữa những cấp học, những nghành nghề dịch vụ khác ). – Tăng cường kêu gọi sự góp phần của những ngành, những cấp, những tổ chức triển khai, cá thể và mái ấm gia đình học viên.

4.2. Ứng dụng phần mềm quản lý; xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý ngành GD&ĐT:

– Xây dựng mạng lưới hệ thống thông tin quản trị giáo dục ( tập trung chuyên sâu, liên thông giữa những cấp học về quản trị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học ; quản trị học viên ; quản trị nhân sự ) và thống kê giáo dục thống nhất những cơ sở giáo dục đến những cấp quản trị giáo dục. – Thuê server riêng thiết lập những ứng dụng phổ cập giáo dục chống mù chữ, trường học liên kết, cơ sở tài liệu quản trị toàn ngành, VNPT-iOffice, VNPT-iGate, Cổng thông tin điện tử, … – Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cấp, hoàn thành xong một số ít ứng dụng quản trị tài liệu ( phổ cập giáo dục chống mù chữ, trường học liên kết, ứng dụng thống kê EMIS trực tuyến, ứng dụng quản trị thư viện ). – Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. – Cập nhật kho học liệu số dùng chung ( Bài giảng điện tử, ứng dụng mô phỏng và những học liệu khác ). – Các trường kiến thiết xây dựng được trang thông tin điện tử ( website ). – Xây dựng lớp học mưu trí, thư viện điện tử, phòng truyền thống lịch sử điện tử, mạng lưới hệ thống học tập trực tuyến ( e-learning ), thi trực tuyến, ứng dụng kiểm định chất lượng giáo dục, trường học điện tử ; quy mô học tập thưởng thức phát minh sáng tạo STEM ( Mô hình học thưởng thức phát minh sáng tạo STEM Vinaponics ; mô hình học thưởng thức phát minh sáng tạo STEM Robotics Coder Z ; quy mô lớp học 7 in 1 ; chương trình Gia sư trực tuyến ( học suôn sẻ ) ; giải pháp khảo thí nhìn nhận hiệu suất cao dạy và học ; ứng dụng học Ngoại ngữ ; … ), xây dựng TT nhìn nhận năng lượng ngoại ngữ.

4.3. Giải pháp về nâng cao chất lượng giáo dục:

– Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về CNTT ở những cấp quản trị giáo dục, đội ngũ giáo viên nòng cốt ở những cơ sở giáo dục, làm đầu mối để tiến hành ứng dụng CNTT trong dạy và học, tương hỗ thay đổi giải pháp dạy học một cách hiệu suất cao và phát minh sáng tạo ; trình làng những ứng dụng, tư liệu dạy học, sách điện tử để những đơn vị chức năng có cơ sở shopping, trang bị, … – Tổ chức những chuyên đề tu dưỡng để nâng cao hiệu suất cao dạy, học tin học và ứng dụng CNTT cung ứng chuẩn kỹ năng và kiến thức sử dụng CNTT ( pháp luật tại Thông tư số 03/2014 / BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông ). – Bố trí giáo viên dạy môn Tin học : Phân công giáo viên có trình độ về CNTT giảng dạy môn Tin học. Các trường Tiểu học, trường trung học cơ sở chưa có giáo viên Tin học ( nhưng có phòng máy tính ) hoàn toàn có thể sắp xếp giáo viên có trình độ CNTT hướng dẫn học viên làm quen với tin học hoặc sắp xếp giáo viên Tin học ở những trường khác với khoảng cách tương thích dạy cộng quản. – Mỗi trường trung học phổ thông kiến thiết xây dựng kho học liệu điện tử ( gồm bài giảng điện tử, ứng dụng giảng dạy ) ; mỗi phòng GD&ĐT tuyển chọn tư liệu để kiến thiết xây dựng kho học liệu điện tử, trên cơ sở đó thiết kế xây dựng kho học liệu dùng chung toàn ngành. – Chú trọng việc rèn kỹ năng và kiến thức cơ bản, thiết yếu nhằm mục đích ship hàng nhu yếu thực tiễn của học viên ( kiến thức và kỹ năng sử dụng máy vi tính, kiến thức và kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng và kiến thức khai thác tìm kiếm tài nguyên internet, … ) ; tổ chức triển khai những giờ thực hành thực tế hiệu suất cao. – Các đơn vị chức năng thường trực Sở GD&ĐT tổ chức triển khai thi học viên giỏi môn Tin học cấp trường, chọn cử học viên dự thi môn Tin học cấp tỉnh, học viên giỏi cấp vương quốc, … – Phòng GD&ĐT những huyện, thành phố điều tra và nghiên cứu, tổ chức triển khai thi chọn học viên giỏi môn Tin học ; tiến hành những cuộc thi có ứng dụng CNTT.

4.4. Giải pháp về xã hội hóa giáo dục:

Đề nghị VNPT Tỉnh Lào Cai, Viettel Tỉnh Lào Cai liên tục phân phối, tăng cấp hạ tầng công nghệ thông tin cho ngành giáo dục ( đường truyền Internet ; tương hỗ kiến thiết xây dựng giáo dục mưu trí ), kiến thiết xây dựng những ứng dụng CNTT trong ngành Giáo dục và Đào tạo, trang bị phòng thực hành thực tế tin học, tiến hành những ứng dụng Giao hàng cho quản trị, trong dạy và học.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Tổng kinh phí: 188.177 triệu đồng (có biểu diễn giải chi tiết kèm theo).

– Giai đoạn 2018 – 2020 : 68.208 triệu đồng. – Giai đoạn 2021 – 2025 : 119.969 triệu đồng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo:

– Chủ trì, phối hợp với những sở, ban, ngành, Ủy Ban Nhân Dân những huyện, thành phố tiến hành triển khai kế hoạch này. – Xây dựng kế hoạch góp vốn đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị hàng năm, lập dự trù gửi Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đánh giá và thẩm định, trình Ủy Ban Nhân Dân tỉnh phê duyệt. – Chỉ đạo, hướng dẫn những Phòng GD&ĐT thiết kế xây dựng kế hoạch tiến hành ; chỉ huy trình độ, nhiệm vụ ; tổ chức triển khai tập huấn, tu dưỡng cho cán bộ, giáo viên. – Tổng hợp hiệu quả triển khai của những đơn vị chức năng, hàng năm báo cáo giải trình Ủy Ban Nhân Dân tỉnh.

2. Các Sở, ngành liên quan:

– Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính cân đối, bố trí, lồng ghép các nguồn vốn các chương trình, dự án, chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm để thực hiện kế hoạch.

– Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan cân đối ngân sách nhà nước hàng năm để thực hiện kế hoạch. Kiểm tra việc sử dụng kinh phí, quyết toán kinh phí thực hiện kế hoạch theo quy định của Luật ngân sách và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

– Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Sở GD&ĐT tham mưu UBND tỉnh việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ chuyên trách Tin học; cơ chế tuyển chọn giáo viên, cán bộ chuyên trách Tin học.

– Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Sở GD&ĐT triển khai các nội dung ứng dụng CNTT trong ngành Giáo dục và Đào tạo theo kế hoạch.

3. UBND các huyện, thành phố:

– Tăng cường kêu gọi những nguồn lực để góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị CNTT một cách đồng điệu ; bổ trợ giáo viên, cán bộ chuyên trách Tin học cho những cơ sở giáo dục. – Chỉ đạo những cơ sở giáo dục quản trị, khai thác, sử dụng có hiệu suất cao mạng lưới hệ thống hạ tầng CNTT. – Ủy Ban Nhân Dân thành phố Tỉnh Lào Cai chỉ huy Phòng GD&ĐT thành phố tích cực nghiên cứu và điều tra tiến hành thử nghiệm những giải pháp giáo dục mưu trí : Trường học điện tử ; lớp học mưu trí ; quy mô học tập thưởng thức phát minh sáng tạo STEM ở cấp tiểu học, cấp THCS. .. Căn cứ nội dung kế hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo và những sở, ngành, địa phương và những đơn vị chức năng, tổ chức triển khai tương quan tiến hành thực thi.

 

Nơi nhận:
– Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
– Các sở, ban, ngành tỉnh;
– UBND các huyện, thành phố;
– Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh;
– VNPT Lào Cai, Viettel Lào Cai;
– Cổng TTĐT tỉnh;
– CVP, PCVP2;
– Lưu: VT, TH1, VX1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Xuân Thanh

Source: https://bem2.vn
Category: Ứng dụng hay

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.