Intel® HD Graphics 4000 Product Specifications

Intel® Core™ i3-3245 Processor

Discontinued

Q2’13

2

3.40 GHz

3 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i3-3130M Processor

Discontinued

Q1’13

2

2.60 GHz

3 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i3-3227U Processor

Discontinued

Q1’13

2

1.90 GHz

3 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i5-3230M Processor

Discontinued

Q1’13

2

3.20 GHz

2.60 GHz

3 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i5-3230M Processor

Discontinued

Q1’13

2

3.20 GHz

2.60 GHz

3 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i5-3337U Processor

Discontinued

Q1’13

2

2.70 GHz

1.80 GHz

3 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i5-3340M Processor

Discontinued

Q1’13

2

3.40 GHz

2.70 GHz

3 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i5-3380M Processor

Discontinued

Q1’13

2

3.60 GHz

2.90 GHz

3 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i5-3437U Processor

Discontinued

Q1’13

2

2.90 GHz

1.90 GHz

3 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7-3537U Processor

Discontinued

Q1’13

2

3.10 GHz

2.00 GHz

4 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7-3540M Processor

Discontinued

Q1’13

2

3.70 GHz

3.00 GHz

4 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7-3687U Processor

Discontinued

Q1’13

2

3.30 GHz

2.10 GHz

4 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i3-3229Y Processor

Discontinued

Q1’13

2

1.40 GHz

3 MB

Intel® Core™ i5-3339Y Processor

Discontinued

Q1’13

2

2.00 GHz

1.50 GHz

3 MB

Intel® Core™ i5-3439Y Processor

Discontinued

Q1’13

2

2.30 GHz

1.50 GHz

3 MB

Intel® Core™ i7-3689Y Processor

Discontinued

Q1’13

2

2.60 GHz

1.50 GHz

4 MB

Intel® Core™ i3-3120M Processor

Discontinued

Q3’12

2

2.50 GHz

3 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7-3630QM Processor

Discontinued

Q3’12

4

3.40 GHz

2.40 GHz

6 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7-3632QM Processor

Discontinued

Q3’12

4

3.20 GHz

2.20 GHz

Xem thêm  4 clip tình yêu học trò hút gần triệu like

6 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7-3632QM Processor

Discontinued

Q3’12

4

3.20 GHz

2.20 GHz

6 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7-3635QM Processor

Discontinued

Q3’12

4

3.40 GHz

2.40 GHz

6 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7-3740QM Processor

Discontinued

Q3’12

4

3.70 GHz

2.70 GHz

6 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7-3840QM Processor

Discontinued

Q3’12

4

3.80 GHz

2.80 GHz

8 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7-3940XM Processor Extreme Edition

Discontinued

Q3’12

4

3.90 GHz

3.00 GHz

8 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i3-3225 Processor

Discontinued

Q3’12

2

3.30 GHz

3 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i3-3120ME Processor

Launched

Q3’12

2

2.40 GHz

3 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i3-3217UE Processor

Launched

Q3’12

2

1.60 GHz

3 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i3-3110M Processor

Discontinued

Q2’12

2

2.40 GHz

3 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i3-3217U Processor

Discontinued

Q2’12

2

1.80 GHz

3 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i5-3610ME Processor

Launched

Q2’12

2

3.30 GHz

2.70 GHz

3 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7-3517UE Processor

Launched

Q2’12

2

2.80 GHz

1.70 GHz

4 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7-3555LE Processor

Launched

Q2’12

2

3.20 GHz

2.50 GHz

4 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i5-3210M Processor

Discontinued

Q2’12

2

3.10 GHz

2.50 GHz

3 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i5-3210M Processor

Discontinued

Q2’12

2

3.10 GHz

2.50 GHz

3 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i5-3317U Processor

Discontinued

Q2’12

2

2.60 GHz

1.70 GHz

3 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i5-3320M Processor

Discontinued

Q2’12

2

3.30 GHz

Xem thêm  Tải Cờ vua trên PC với Memu

2.60 GHz

3 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i5-3360M Processor

Discontinued

Q2’12

2

3.50 GHz

2.80 GHz

3 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i5-3427U Processor

Discontinued

Q2’12

2

2.80 GHz

1.80 GHz

3 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i5-3475S Processor

Discontinued

Q2’12

4

3.60 GHz

2.90 GHz

6 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7-3517U Processor

Discontinued

Q2’12

2

3.00 GHz

1.90 GHz

4 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7-3520M Processor

Discontinued

Q2’12

2

3.60 GHz

2.90 GHz

4 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7-3667U Processor

Discontinued

Q2’12

2

3.20 GHz

2.00 GHz

4 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i5-3570K Processor

Discontinued

Q2’12

4

3.80 GHz

3.40 GHz

6 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7-3610QE Processor

Launched

Q2’12

4

3.30 GHz

2.30 GHz

6 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7-3610QM Processor

Discontinued

Q2’12

4

3.30 GHz

2.30 GHz

6 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7-3612QE Processor

Launched

Q2’12

4

3.10 GHz

2.10 GHz

6 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7-3612QM Processor

Discontinued

Q2’12

4

3.10 GHz

2.10 GHz

6 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7-3612QM Processor

Discontinued

Q2’12

4

3.10 GHz

2.10 GHz

6 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7-3615QE Processor

Launched

Q2’12

4

3.30 GHz

2.30 GHz

6 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7-3615QM Processor

Discontinued

Q2’12

4

3.30 GHz

2.30 GHz

6 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7-3720QM Processor

Discontinued

Q2’12

4

3.60 GHz

2.60 GHz

6 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7-3770 Processor

Discontinued

Q2’12

4

3.90 GHz

3.40 GHz

8 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7-3770K Processor

Discontinued

Q2’12

4

3.90 GHz

3.50 GHz

8 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7-3770S Processor

Discontinued

Q2’12

Xem thêm  Phim Yêu Gil Lê Chi Pu Full Hd, Phim Nhanh, Phim Yêu (Chipu

4

3.90 GHz

3.10 GHz

8 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7-3770T Processor

Discontinued

Q2’12

4

3.70 GHz

2.50 GHz

8 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7-3820QM Processor

Discontinued

Q2’12

4

3.70 GHz

2.70 GHz

8 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7-3920XM Processor Extreme Edition

Discontinued

Q2’12

4

3.80 GHz

2.90 GHz

8 MB Intel® Smart Cache

Source: https://bem2.vn
Category: TỔNG HỢP

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *