Trailer

Hệ thống quân hàm

Hệ thống quân hàm - 1

 BEM BEM GO - GAME BẮN SÚNG TỌA ĐỘ DÀNH CHO GIỚI TRẺ 2017

 

Hệ thống quân hàm - 2

- Trong game, người chơi có thể tích lũy điểm vinh dự Hệ thống quân hàm - 3, nâng cấp quân hàm để mở các đặc quyền tương ứng và nhận huy hiệu thuộc tính.

- Người chơi nhận được điểm vinh dự thông qua luyện tập thi đấu trong đấu trường. Ngoài ra có thể nhanh chóng nhận nhiều điểm vinh dự thông qua cách nạp kim cương

- Khi đạt đủ điều kiện có thể tiến hành thăng chức quân hàm. Quân hàm càng cao càng nhận được nhiều đặc quyền.

- Chi tiết các đặc quyền khi thăng cấp quân hàm, các bạn có thể tham khảo dưới đây 

 

Cấp mặc định

Hệ thống quân hàm - 4

 

Cấp Hạ Sĩ

Hệ thống quân hàm - 5

 

Cấp Trung Sĩ

Hệ thống quân hàm - 6

 

Cấp Thượng Sĩ

Hệ thống quân hàm - 7

 

Cấp Quân Sĩ Trưởng

Hệ thống quân hàm - 8

 

Cấp Thiếu Úy

Hệ thống quân hàm - 9

 

Cấp Trung Úy

Hệ thống quân hàm - 10

 

Cấp Thượng Úy

Hệ thống quân hàm - 11

 

Cấp Thiếu Tá

Hệ thống quân hàm - 12

 

Cấp Trung Tá

Hệ thống quân hàm - 13

 

Cấp Thượng Tá

Hệ thống quân hàm - 14

 

Cấp Thiếu Tướng

Hệ thống quân hàm - 15

 

Cấp Trung Tướng

Hệ thống quân hàm - 16

 

Cấp Thượng Tướng

Hệ thống quân hàm - 17

 

Cấp Nguyên Soái

Hệ thống quân hàm - 18

 

Cấp Đại Nguyên Soái

Hệ thống quân hàm - 19

Tin Liên Quan

Đang cập nhật ...

Game SG140