Cách sử dụng hiệu ứng trong PowerPoint

Bài viết dưới đây hướng dẫn cụ thể tới những bạn cách sử dụng hiệu ứng trong PowerPoint năm nay .
Trong Slide có rất nhiều đối tượng người dùng cần được sử dụng hiệu ứng. Tuy nhiên với mỗi đối tượng người dùng khác nhau, sử dụng những hiệu ứng khác nhau .

Ở bài viết này giới thiệu tới các bạn cách sử dụng các hiệu ứng với đối tượng văn bản.

Với đối tượng là văn bản sử dụng các hiệu ứng sau:

Nhóm hiệu ứng cho văn bản

– Nhóm hiệu ứng Open đối tượng người tiêu dùng chỉ hiển thị khi sử dụng lệnh .
– Nhóm hiệu ứng nhấn mạnh vấn đề : tạo điểm nhấn giúp người xem chú ý quan tâm nội dung cần nhấn mạnh vấn đề nên sử dụng nhóm hiệu ứng này .
– Nhóm hiệu ứng biến mất : Khi nội dung đã sống sót trên slide, sau khi người theo dõi đã xem rồi bạn không muốn nó sống sót trên slide nên sử dụng hiệu ứng này .
– Nhóm hiệu ứng hành vi : Thực hiện đối tượng người tiêu dùng hành vi theo đường dẫn .
– Để thiết lập hiệu ứng với đối tượng người dùng là văn bản triển khai theo bước sau :

Mục lục bài viết

Xem thêm  Trả góp 0% hoặc giảm ngay 1.5 triệu

1. Lựa chọn hiệu ứng cho đối tượng văn bản

Lựa chọn đối tượng muốn tạo hiệu ứng -> vào thẻ Animation -> Add Animations -> lựa chọn hiệu ứng trong nhóm hiệu ứng phù hợp với đối tượng của bạn, ví dụ ở đây lựa chọn hiệu ứng xuất hiện Float in:

Lựa chọn hiệu ứng cho đối tượng văn bản

2.  Sử dụng hiệu ứng cho cả đoạn văn bản

– Sau khi lựa chọn hiệu ứng, hàng loạt nội dung văn bản Open toàn bộ 1 lần khi trình chiếu, nếu bạn muốn đoạn văn bản Open theo từng Lever 1 thực thi thêm hiệu ứng so với đoạn văn bản :

+ Kích chọn Animation Pane:

Kích chọn Animation Pane

+ Cửa sổ Animation Pane xuất hiện -> Chuột phải vào hiệu ứng vừa tạo cho đối tượng chọn Timming:

Chuột phải vào hiệu ứng vừa tạo cho đối tượng chọn Timming

+ Lựa chọn thẻ Text Amination -> trong mục Group text lựa chọn 1 trong các hiệu ứng mà bạn muốn áp dụng cho đoạn văn bản:

Lựa chọn thẻ Text Amination

+ Nhóm hiệu ứng cho đoạn văn bản :

* As one Object: Toàn bộ textbox thực thi hiệu ứng 1 lần, tức hiển thị tất cả khi trình chiếu.

* All Paragraph: Tất cả các dòng trong đoạn văn bản thực thi hiệu ứng riêng lẻ nhưng xảy ra đồng thời.

* By 1St Level Paragrap: Thực thi hiệu ứng đoan văn bản thuộc cấp thứ 1 trong textbox, các dòng là cấp con của cấp thứ 1 không có hiệu ứng.

* By 2nd Level Paragrap: Thực thi hiệu ứng đoan văn bản thuộc cấp thứ 2 trong textbox, các dòng là cấp con của cấp thứ 2 không có hiệu ứng.

Xem thêm  ON S'EST FAIT DOUILLER… 😣 (UFO Catcher ft. Locklear) | Website Instructions advice

* By 3rd Level Paragrap: Thực thi hiệu ứng đoan văn bản thuộc cấp thứ 3 trong textbox, các dòng là cấp con của cấp thứ 3 không có hiệu ứng.

* By 4th Level Paragrap: Thực thi hiệu ứng đoan văn bản thuộc cấp thứ 4 trong textbox, các dòng là cấp con của cấp thứ 4 không có hiệu ứng.

* By 5th Level Paragrap: Thực thi hiệu ứng đoan văn bản thuộc cấp thứ 5 trong textbox, các dòng là cấp con của cấp thứ 5 không có hiệu ứng.

Ví dụ ở đây lựa chọn By 3 rd Level Paragrap -> văn bản Open lần lượt theo thứ tự :

Lựa chọn By 3rd Level Paragrap: Thực thi hiệu ứng đoan văn bản thuộc cấp thứ 3 trong textbox, các dòng là cấp con của cấp thứ 3 không có hiệu ứng

3. Sử dụng hiệu ứng dòng văn bản

– Bạn muốn tạo hiệu ứng cho những dòng, từ hay kí tự trong đoạn văn bản thực thi theo bước sau :

– Trong hộp thoại Fade kích chọn tab Effect lựa chọn 1 trong các tính năng sau:

+ All at once: Tất cả các dòng thực thi hiệu ứng 1 lần.

+ By Word: Thực thi hiệu ứng tới mỗi từ trong đoạn văn bản.

+ By Letter: Thực thi hiệu ứng từng ký tự trong dòng trong văn bản.

Trong hộp thoại Fade kích chọn tab Effect lựa chọn 1 trong các tính năng

– Ví dụ ở đây lựa chọn hiệu ứng tới từng từ trong đoạn văn bản :

Ở đây lựa chọn hiệu ứng tới từng từ trong đoạn văn bản

– Kết quả khi chạy hiệu ứng tới từng từ ở mỗi dòng trong văn bản :

Kết quả khi chạy hiệu ứng tới từng từ ở mỗi dòng trong văn bản

4. Sử dụng hiệu ứng hành động sau khi thực thi xong hiệu ứng trước đó

– Trong hộp thoại Fade kích chọn thẻ Effect -> After Amination lựa chọn các hiệu ứng sau:

Xem thêm  Frente cria a emenda Simplifica Já, defendendo avanços nas reformas | Website offers tips

+ More colors: Thay đổi màu sau khi thực thi hiệu ứng.

+ Don’t Drim: Không có hành động gì sau khi thực thi hiệu ứng.

+ Hide After Animation: Ẩn đối tượng sau khi thực thi hiệu ứng.

Trong hộp thoại Fade kích chọn thẻ Effect - After Amination

– Ví dụ ở đây lựa chọn hiệu ứng đổi màu sau khi triển khai xong hiệu ứng, chuyển từ màu đỏ sang màu nâu :

Lựa chọn chuyển từ màu đỏ sang màu nâu

– Kết quả đã tạo hiệu ứng, khi đối tượng người dùng Open -> đối tượng người dùng thứ 2 Open -> đối tượng người dùng thứ 1 bị đổi màu :

Kết quả đã tạo hiệu ứng

Như vậy với 4 phần trên bạn đã tạo xong hiệu ứng cho đối tượng người dùng văn bản. Bạn chỉ cần tùy chỉnh thêm thời hạn và phương pháp trình chiếu Slide trong mục Timming :

Tùy chỉnh thêm thời gian và cách thức trình chiếu Slide trong mục Timming

Trên đây là hướng dẫn cụ thể cách sử dụng những hiệu ứng cho đối tượng người tiêu dùng văn bản. Hy vọng giúp ích cho những bạn. Ở bài viết tiếp theo ThuThuatPhanMem. vn hướng dẫn những bạn cách sử dụng hiệu ứng

Source: https://bem2.vn
Category: TỔNG HỢP

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *