hệ chính quy tiếng anh là gì? Đại học chính quy tiếng Anh là gì?


Đại học chính quy tiếng Anh là gì?, 1709, Ngọc Diệp,

, 09/10/2020 15:05:04

Đại học chính quy tiếng Anh là gì? Các từ vựng tiếng anh liên quan đến đại học chính quy.

[external_link_head]

Hệ đại học chính quy hay đại học chính quy (chính qui) tiếng Anh là formal University hoặc là Regular University.

Đại học chính quy là hệ đào tạo dành cho các thí sinh đã đạt kết quả tốt ở kỳ thi tuyển sinh chính thức của các trường đại học và các thí sinh này đã đậu vào các trường đại học đó. Đại học chính quy học theo hình thức tập trung trên lớp theo thời khóa biểu sáng hoặc chiều với các chương trình học được nhà trường quy định.

Đại học chính quy tiếng Anh là gì?

[external_link offset=1]

Các từ vựng tiếng anh liên quan đến đại học chính quy

  • Bachelor: cử nhân
  • Education: giáo dục
  • University: trường đại học
  • University students: sinh viên đại học
  • Full- time Program: Chương trình toàn thời gian
  • Formal university ranking: xếp hạng đại học chính quy
  • Formal university student: sinh viên đại học chính quy
  • Regular higher education program: chương trình giáo dục đại học chính quy

Xem thêm:

Ký túc xá tiếng Anh là gì?

Đại học sư phạm tiếng Anh là gì

Đại học bách khoa tiếng Anh là gì?

Thi đại học tiếng Anh là gì?

[external_link offset=2]

Xem thêm  Cách Bỏ Đánh Dấu Trang Đầu Tiên Trong Word 2010, 2013, 2016 Đơn Giản

Bằng đại học tiếng Anh là gì?

Đại học chính quy tiếng Anh là gì?

Đại học chính quy tiếng Anh là gì? Từ vựng tiếng anh

Đăng bởi Ngọc Diệp

Tags: từ vựng tiếng Anh, từ vựng tiếng anh đại học chính quy, Đại học chính quy tiếng Anh là gì?

Các bài viết liên quan đến Đại học chính quy tiếng Anh là gì?, Từ vựng tiếng anh

[external_footer]

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *