Hàm Kiểm Tra Chuỗi Có Phải Là Số Hay Không ? Hàm Kiểm Tra Chuỗi Có Phải Là Số Hay Không

Hàm Kiểm Tra Chuỗi Có Phải Là Số Hay Không ? Hàm Kiểm Tra Chuỗi Có Phải Là Số Hay Không

Hướng dẫn kiểm tra chuỗi có phải là số hay không trong python. Bạn sẽ học được cách kiểm tra chuỗi có phải là số hay không trong python bằng các phương thức có sẵn như isdecimal, isdigit, isnumeric trong bài viết này.

Đang xem : Hàm kiểm tra chuỗi có phải là số hay không
Python đã tích hợp sẵn một số ít phương pháp giúp bạn kiểm tra chuỗi có phải là số hay không như sau :

Mục lục bài viết

Kiểm tra xem tất cả ký tự trong chuỗi là số thập phân hay không (phương thức isdecimal )

Chúng ta sử dụng phương thức isdecimal để kiểm tra xem tất cả ký tự trong chuỗi là số thập phân hay không với cú pháp sau đây:

str.isdecimal ( )

nếu như tổng thể ký tự trong chuỗi là số thập phân, thì hiệu quả True sẽ được trả về .
Cách sử dụng thực tiễn giống như ví dụ sau :
Copy

print ( “ 75120 ”. isdecimal ( ) ) # >> Trueprint ( “ 75F2 ”. isdecimal ( ) ) # >> False

Bạn cũng có thể sử dụng phương thức isdecimal với cả các ký tự 2 byte như tiếng Nhật zenkaku:

Copy

print ( “ 0982 ”. isdecimal ( ) ) # >> Trueprint ( “ 75 a0 ”. isdecimal ( ) ) # >> False

nếu trong chuỗi ký tự có chứa dấu phẩy, , dấu chấm. hay dấu gạch ngang -, hiệu quả trả về sẽ là False .
Copy

print ( “ – 8052 ”. isdecimal ( ) ) # >> Falseprint ( “ 3.14 ”. isdecimal ( ) ) # >> Falseprint ( “ 7,524 ”. isdecimal ( ) ) # >> False

nếu chuỗi ký tự là một ký tự trống, hiệu quả False cũng sẽ được trả về :
Copy

print ( “ ”. isdecimal ( ) ) # >> False

Kiểm tra xem tất cả ký tự trong chuỗi là chữ số hay không (phương thức isdigit)

Chúng ta sử dụng phương thức isdigit để kiểm tra xem tất cả ký tự trong chuỗi là chữ số hay không với cú pháp sau đây:

Xem thêm  33 trò chơi nhiều người chơi hay nhất dành cho Android (Miễn phí và trả phí)

str.isdigit ( )

nếu như tổng thể ký tự trong chuỗi là chữ số, thì hiệu quả True sẽ được trả về. nếu như dù chỉ có một ký tự không phải là chữ số, thì False sẽ được trả về .
Cách sử dụng thực tiễn giống như ví dụ sau :
Copy

print ( “ 85120 ”. isdigit ( ) ) # >> Trueprint ( “ 75F2 ”. isdigit ( ) ) # >> False

nếu trong chuỗi ký tự có chứa dấu phẩy, , dấu chấm. hay dấu gạch ngang -, tác dụng trả về sẽ là False .
Copy

print ( “ – 8052 ”. isdigit ( ) ) # >> Falseprint ( “ 3.14 ”. isdigit ( ) ) # >> Falseprint ( “ 7,524 ”. isdigit ( ) ) # >> False

Bạn cũng có thể sử dụng phương thức isdigit với cả các ký tự chữ số 2 byte như tiếng Nhật zenkaku:

Copy

print ( “ 0982 ”. isdigit ( ) ) # >> Trueprint ( “ 75 a0 ”. isdigit ( ) ) # >> False

nếu chuỗi ký tự là một ký tự trống, hiệu quả False sẽ được trả về :

Copy

print ( “ ”. isdigit ( ) ) # >> False

Lưu ý, theo như website chính thức của python thì chữ số được định nghĩa là ký tự ở dạng Numeric_Type=Digit hoặc Numeric_Type=Decimal, do đó cần chú ý là ký tự được coi là chữ số trong phương thức isdigit sẽ rộng hơn và bao gồm cả số trong phương thức isdecimal.

Do đó, bạn cũng có thể sử dụng phương thức isdigit với các ký tự chữ số trong nhóm Numeric_Type=Digit như là ①,②,③, trong khi phương thức isdecimal không làm được điều này.

Copy

print ( “ ⑤⑥⑦ ”. isdecimal ( ) ) # >> Falseprint ( “ ⑤⑥⑦ ”. isdigit ( ) ) # >> True

Kiểm tra xem tất cả ký tự trong chuỗi là số hay không (phương thức isnumeric )

Chúng ta sử dụng phương thức isnumeric để kiểm tra xem tất cả ký tự trong chuỗi là số hay không với cú pháp sau đây:

Xem thêm  Nên mua Smart tivi hay Android tivi cho gia đình?

str.isnumeric ( )

nếu như toàn bộ ký tự trong chuỗi là số, thì hiệu quả True sẽ được trả về .
Xem thêm : Cách Sử Dụng Offset Và Data Validation Có Điều Kiện !, Nhập Dữ Liệu Có Điều Kiện Trong Ô
Cách sử dụng thực tiễn giống như ví dụ sau :
Copy

print ( “ 9852 ”. isnumeric ( ) ) # >> Trueprint ( “ 87E2 ”. isnumeric ( ) ) # >> False

nếu trong chuỗi ký tự có chứa dấu phẩy ,, dấu chấm. hay dấu gạch ngang -, cũng giống như hai phương thức ở trên thì phương thức isnumeric cũng trả kết quả là False.

Copy

print ( “ – 8052 ”. isnumeric ( ) ) # >> Falseprint ( “ 3.14 ”. isnumeric ( ) ) # >> Falseprint ( “ 7,524 ”. isnumeric ( ) ) # >> False

Bạn cũng có thể sử dụng phương thức isnumeric với cả các ký tự 2 byte như tiếng Nhật zenkaku:

Copy

print ( “ 0982 ”. isnumeric ( ) ) # >> Trueprint ( “ 75 a0 ”. isnumeric ( ) ) # >> False

nếu chuỗi ký tự là một ký tự trống, tác dụng False cũng sẽ được trả về :
Copy

print ( “ ”. isnumeric ( ) ) # >> False

Lưu ý, theo như website chính thức của python thì số được định nghĩa là ký tự ở dạng Numeric_Type=Digit hoặc Numeric_Type=Decimal hoặc Numeric_Type=Numeric, do đó cần chú ý là ký tự được coi là chữ số trong phương thức isnumeric sẽ rộng hơn và bao gồm cả số thập phân lẫn chữ số trong phương thức isdigit lẫn phương thức isdecimal.

Có nghĩa là, phương thức isnumeric cũng có thể sử dụng với các ký tự chữ số trong nhóm Numeric_Type=Digit như là ①,②,③ tương tự như phương thức isdigit.

Copy

print ( “ ⑤⑥⑦ ”. isnumeric ( ) ) # >> Trueprint ( “ ⑤⑥⑦ ”. isdigit ( ) ) # >> True

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng phương thức isnumeric với các ký tự chữ số trong nhóm Numeric_Type=Numeric như là số được biểu diễn bởi hán tự trong tiếng Nhật hoặc tiếng Trung, trong khi phương thức isdigit không làm được điều này.

Xem thêm  TOP 5 + Ngân hàng thương mại cổ phần có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam năm 2022

Copy

# số viết bởi hán tự tiếng Nhậtprint ( “ 七五三 ”. isdigit ( ) ) # >> Falseprint ( “ 七五三 ”. isnumeric ( ) ) # >> True # số viết bởi hán tự tiếng Trungprint ( “ 拾伍 ”. isdigit ( ) ) # >> Falseprint ( “ 拾伍 ”. isnumeric ( ) ) # >> True

Sự khác biệt giữa str.isdigit, isnumeric và isdecimal trong python

Qua những nghiên cứu và phân tích ở trên, bạn đã thấy được sự độc lạ giữa ba phương pháp này chưa nào ? Hãy cùng tổng hợp lại chúng ở dưới đây nhé. Trước hết về quan hệ năng lực giải quyết và xử lý dạng tài liệu giữa ba phương pháp này sẽ như sau :
*
Chúng ta hoàn toàn có thể thấy về năng lực giải quyết và xử lý dạng tài liệu thì isnumeric > isdigit > isdecimal .
Tiếp theo hãy so sánh độc lạ giữa str.isdecimal, isdigit và isnumeric bằng bảng dưới đây :

Tổng kết và thực hành

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách kiểm tra chuỗi có phải là số hay không trong python với các phương thức isdecimal, isdigit, isnumeric rồi.nếu bạn muốn kiểm tra chuỗi có phải là chữ hay không trong python, hãy tham khảo bài viết hướng dẫn kiểm tra chuỗi có phải là chữ hay không trong python nhé.

Để nắm rõ nội dung bài học kinh nghiệm hơn, bạn hãy thực hành thực tế viết lại những ví dụ của ngày thời điểm ngày hôm nay nhé .
Xem thêm : Bai Tam Khoa Than : Tin Tức, video, Video Hình Ảnh, Tin Mới Nhất Về Bai Tam Khoa Than
Và hãy cùng khám phá những kỹ năng và kiến thức sâu hơn về python trong những bài học kinh nghiệm tiếp theo .

Source: https://bem2.vn
Category: TỔNG HỢP

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *