Giá trị hợp đồng tiếng Anh là gì

Hợp đồng là một khái niệm không còn quá xa lạ đối với tất cả chúng ta. Vậy, hợp đồng là gì? Giá trị của hợp đồng như thế nào? Nội dung của hợp đồng bao gồm những gì? Trong bài viết lần này, chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung liên quan tới vấn đề Giá trị hợp đồng tiếng Anh là gì?

Mục lục bài viết

Khái niệm hợp đồng

Căn cứ quy định tại Điều 385 – Bộ luật Dân sự năm 2015:

[external_link_head]

“Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Như vậy, hợp đồng dân sự mang các dấu hiệu, cụ thể:

– Được hình thành từ hành vi của nhiều bên chủ thể. Hợp đồng là sự đồng thuận hợp tác giữa các bên nên hợp đồng chỉ được xác lập thông quá hành vi có ý chí của các bên chủ thể.

– Các bên tham gia hợp đồng cùng hướng tới một mục đích, hậu quả pháp lý nhưng mỗi bên nhằm đạt được lợi ích khác nhau.

– Là sự thống nhất ý chí của các chủ thể về những vấn đề nhất định.

– Nội dung của hợp đồng là sự thể hiện ý chí của các bên tham gia hợp đồng đó nhằm xác định quyền và nghĩa vụ dân sự của các bên đối với nhau.

Đề nghị giao kết hợp đồng

Căn cứ tại Điều 386 – Bộ luật Dân sự, như sau:

“1. Đề nghị giao kết hợp đồng là việc thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng và chịu sự ràng buộc về đề nghị này của bên đề nghị đối với bên đã được xác định hoặc tới công chúng (sau đây gọi chung là bên được đề nghị).

2.Trường hợp đề nghị giao kết hợp đồng có nêu rõ thời hạn trả lời, nếu bên đề nghị lại giao kết hợp đồng với người thứ ba trong thời hạn chờ bên được đề nghị trả lời thì phải bồi thường thiệt hại cho bên được đề nghị mà không được giao kết hợp đồng nếu có thiệt hại phát sinh.”

Xem thêm  Tuyển dụng, tìm việc làm Việc Làm Giờ Hành Chính tại Đà

Đề nghị kết giao hợp đồng có thể được thực hiện qua hai phương thức sau:

[external_link offset=1]

– Đề nghị trực tiếp:

Các bên trực tiếp “mặt đối mặt, lời đối lời” để đề nghị và nghe đề nghị. Bên đề nghị có thể trả lời ngay  về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đề nghị của bên đề nghị, nếu sẽ trả lời trong một thời gian nhất định thì các bên ấn định thời hạn chờ trả lời.

– Đề nghị gián tiếp:

Bên đề nghị gửi đề nghị giao kết hợp đồng đến bên được đề nghị. Thời hạn chờ trả lời đề nghị xác định theo phương thức này do bên đề nghị ấn định.

Nội dung của hợp đồng

Theo quy định tại Điều 398 – Bộ luật Dân sự, quy định về nội dung của hợp đồng như sau:

“1.Các bên trong hợp đồng có quyền thỏa thuận về nội dung trong hợp đồng.

Hợp đồng có thể có các nội dung sau đây:

a) Đối tượng của hợp đồng;

b) Số lượng, chất lượng;

c) Giá, phương thức thanh toán;

d) Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;

đ) Quyền, nghĩa vụ của các bên;

e) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

g) Phương thức giải quyết tranh chấp.”

Trên đây là một số thông tin về hợp đồng. Vậy giá trị hợp đồng là gì? Giá trị hợp đồng tiếng Anh là gì?

Giá trị hợp đồng tiếng Anh là gì?

Giá trị hợp đồng tiếng Anh

Thứ nhất: Giá trị của hợp đồng

Căn cứ Điều 401 – Bộ luật Dân sự, hiệu lực của hợp đồng được quy định như sau:

Xem thêm  Tỉ Lệ Ra Tướng DTCL: Tỉ Lệ Roll Tướng DTCL Mùa 5.5

“1. Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy định khác.

2.Từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực, các bên phải thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo cam kết. Hợp đồng chỉ có thể bị sửa đổi hoặc hủy bỏ theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của pháp luật.”

Do đó, khi các bên chấp nhận đề nghị giao kết và trả lời đề nghị hoặc không trả lời đề nghị khi hết hạn trả lời nhưng có thỏa thuận im lặng là sự trả lời chấp nhận giao kết, thì các bên ký kết hợp đồng dân sự vào thời điểm đó.

Khi các bên giao kết hợp đồng bằng văn bản thò thời điểm giao kết hợp đồng bằng văn bản là thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản. Khi đó, hợp đồng sẽ phát sinh hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

[external_link offset=2]

Các bên phải tuân thủ mọi vấn đề được quy định trong nội dung hợp đồng. Bên nào vi phạm phải chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm khi không thực hiện đúng hợp đồng.

Thứ hai: Giá trị hợp đồng tiếng Anh là gì?

Giá trị hợp đồng tiếng Anh là contract value.

Hợp đồng được định nghĩa bằng tiếng Anh như sau:

Xem thêm  What about, How about là gì? Phân biệt What about, How about

Civil contract means an agreement between parties on the establishment, change or termination of civil rights and obligations.

The parties must comply with all matters specified in the contract. The violating party must be responsible for the violation when not performing the contract propperly.

Một số từ tiếng Anh liên quan tới giá trị hợp đồng

Other operative clauses: Các điều khoản thực thi khác.

Warranties: Điều khoản bảo hành.

Limitation and exclusion clauses: Điều khoản hạn chế vè miễn trách nhiệm.

Applicable law: Luật áp dụng.

Definitions: Các điều khoản định nghĩa.

Operative provisions: Các điều khoản thực thi.

Purchase contract/agreement: hợp đồng mua hàng.

Sale contract/agreement: Hợp đồng bán hàng.

Như vậy, Giá trị hợp đồng tiếng Anh là gì? Đã được chúng tôi phân tích khá rõ ràng trong bài viết phía trên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng gửi tới Quý bạn đọc những nội dung liên quan tới đề nghị kết giao hợp đồng, nội dung hợp đồng… [external_footer]

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *