Giả định là gì?

Giả định (assumption) là coi một thực tế, một phán đoán hay nhận định nào đó là đúng. Khi nghiên cứu một hiện tượng kinh tế, các nhà kinh tế thường giả định các hiện tượng hay các yếu tố khác không thay đổi (giả định ceteris paribus, all other things being equal). Giả định này cho phép họ tập trung vào phân tích một hiện tượng mà không phải quan tâm tới tác động cuả các hiện tượng, yếu tố khác đối với hiện tượng nghiên cứu. Trong quá trình xây dựng mô hình, lý thuyết kinh tế, phương pháp giả định cho phép chúng ta loại bỏ những yếu tố không được nghiên cứu trong mô hình. Ví dụ, mô hình xác định sản lượng cân bằng giả định giá cả không đổi, sản lượng bằng thu nhập và tổng cầu quyết định sản lượng. Những giả định này được “nói rõ” với hàm ý mô hình chỉ đúng khi những giả định nêu ra đúng.

Các hiện tượng khác như lãi suất, tiền lương, tỷ giá hối đoái cũng tác động vào mô hình xác định sản lượng cân bằng, nhưng chúng không được “nói rõ “, mà chỉ được giả định ngầm rằng mô hình xác định sản lượng cân bằng chưa tính tới ảnh hưởng của các thị trường khác. Giả định loại này không được nêu rõ vì chúng chỉ có tính chất tạm thời và sẽ được nới lỏng khi nghiên cứu tác động qua lại giữa các thị trường trong các mô hình phức tạp hơn.

Xem thêm  Livescore Bóng Đá - Tỷ số trực tuyến bóng đá hôm nay
[external_link_head] [external_link offset=1]

Khi muốn đánh giá xem một mô hình lý thuyết có đúng hay không, thì việc kiểm tra tính đúng đắn của các giả định có ý nghĩa quyết định, vì đây là “khâu yếu nhất” của mô hình. Giả định đúng là tiền đề quan trọng nhất để mô hình, lý thuyết đúng; và ngược lại chúng ta cũng có thể nói rằng mô hình,lý thuyết chỉ đúng trong phạm vi các giả định của chúng.

[external_link offset=2]

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân) [external_footer]

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *