“fuel oil” là gì? Nghĩa của từ fuel oil trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

"fuel oil" là gì? Nghĩa của từ fuel oil trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt "fuel oil" là gì? Nghĩa của từ fuel oil trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt "fuel oil" là gì? Nghĩa của từ fuel oil trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

Tìm

[external_link_head]

fuel oil"fuel oil" là gì? Nghĩa của từ fuel oil trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

Lĩnh vực: cơ khí & công trình
"fuel oil" là gì? Nghĩa của từ fuel oil trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt dầu F.O


"fuel oil" là gì? Nghĩa của từ fuel oil trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt dầu cặn
 • fuel oil tank: bình chứa dầu cặn
 • "fuel oil" là gì? Nghĩa của từ fuel oil trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt dầu mazut
 • fuel oil bunkering port: cảng cấp dầu mazut
 • residual fuel oil: dầu mazut cặn
 • "fuel oil" là gì? Nghĩa của từ fuel oil trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt nhiên liệu lỏng
 • heavy fuel oil: nhiên liệu lỏng nặng
 • light fuel oil: nhiên liệu lỏng nhẹ
 • Lĩnh vực: xây dựng
  "fuel oil" là gì? Nghĩa của từ fuel oil trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt dầu ma-zut
  Lĩnh vực: điện lạnh
  "fuel oil" là gì? Nghĩa của từ fuel oil trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt dấu nhiên liệu
  Lĩnh vực: hóa học & vật liệu
  "fuel oil" là gì? Nghĩa của từ fuel oil trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt nhiên liệu lỏng nặng

  diesel fuel oil

  "fuel oil" là gì? Nghĩa của từ fuel oil trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt dầu điezen

  distillate fuel oil

  "fuel oil" là gì? Nghĩa của từ fuel oil trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt mazut chưng cất

  domestic fuel oil

  "fuel oil" là gì? Nghĩa của từ fuel oil trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt dầu đốt gia dụng

  domestic fuel oil

  [external_link offset=1]
  "fuel oil" là gì? Nghĩa của từ fuel oil trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt mazut dân dụng

  domestic fuel oil

  "fuel oil" là gì? Nghĩa của từ fuel oil trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt mazut nội địa

  fuel oil tank

  "fuel oil" là gì? Nghĩa của từ fuel oil trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt thùng nhiên liệu

  fuel oil thermal value test

  "fuel oil" là gì? Nghĩa của từ fuel oil trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt phép xác định nhiệt trị dầu nhiên liệu

  furnace fuel oil

  "fuel oil" là gì? Nghĩa của từ fuel oil trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt mazut đốt lò

  marine fuel oil

  "fuel oil" là gì? Nghĩa của từ fuel oil trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt nhiên liệu tàu thủy

  residual fuel oil

  "fuel oil" là gì? Nghĩa của từ fuel oil trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt dầu nhiên liệu gốc (sản phẩm chưng cất)

  thermal value of fuel oil

  "fuel oil" là gì? Nghĩa của từ fuel oil trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt nhiệt trị của nhiên liệu


  o   nhiên liệu lỏng nặng, mazut


  Xem thêm: heating oil

  [external_link offset=2]

  "fuel oil" là gì? Nghĩa của từ fuel oil trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

  "fuel oil" là gì? Nghĩa của từ fuel oil trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

  "fuel oil" là gì? Nghĩa của từ fuel oil trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

  Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

  fuel oil

  Từ điển WordNet

   n.

  • a petroleum product used for fuel; heating oil  Xem thêm  Có nên dùng thiết bị kích sóng wifi không? Thiết bị nào tốt nhất?

  [external_footer]

  Rate this post

  Bài viết liên quan

  Để lại ý kiến của bạn:

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *