every single day nghĩa là gì?

Ý nghĩa của từ every single day là gì:

every single day nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ every single day. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa every single day mình

[external_link_head]


2 every single day nghĩa là gì?   1 every single day nghĩa là gì?

[external_link offset=1]

– Ngày sang ngày

Hoặc

– Ngày này sang ngày khác

Hoặc

– liên tục mỗi ngày/ mỗi ngày liên tục

Hoặc

– Không sót ngày nào

Josseph Khương – Ngày 31 tháng 10 năm 2020


every single day nghĩa là gì?   every single day nghĩa là gì?

Trong tiếng Anh, cụm từ “every single day” được dùng để diễn tả hành động được lặp đi lặp lại hằng này

Ví dụ: Every single day, I am used to riding a bike around the lake near my house. (Hằng ngày, tôi đã quen với việc chạy xe đạp xung quanh hồ gần nhà tôi)

[external_link offset=2]

every single day nghĩa là gì?nghĩa là gì – Ngày 07 tháng 8 năm 2019


Thêm ý nghĩa của every single day

Số từ:

Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)


<< in the end ve sầu thoát xác >>

[external_footer]

Rate this post
Xem thêm  Chỉ số PSA bao nhiêu cảnh báo nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến?

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *