“drive shaft” là gì? Nghĩa của từ drive shaft trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

"drive shaft" là gì? Nghĩa của từ drive shaft trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt "drive shaft" là gì? Nghĩa của từ drive shaft trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt "drive shaft" là gì? Nghĩa của từ drive shaft trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

Tìm

[external_link_head]

drive shaft"drive shaft" là gì? Nghĩa của từ drive shaft trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

"drive shaft" là gì? Nghĩa của từ drive shaft trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt trục điều khiển
"drive shaft" là gì? Nghĩa của từ drive shaft trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt trục động cơ
Lĩnh vực: cơ khí & công trình
"drive shaft" là gì? Nghĩa của từ drive shaft trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt trục phát động

auxiliary drive shaft

"drive shaft" là gì? Nghĩa của từ drive shaft trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt bán trục phụ

bevel drive shaft

"drive shaft" là gì? Nghĩa của từ drive shaft trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt trục dẫn động bánh răng nón

gearbox drive shaft

"drive shaft" là gì? Nghĩa của từ drive shaft trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt trụ sở cấp

gearbox drive shaft

[external_link offset=1]
"drive shaft" là gì? Nghĩa của từ drive shaft trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt trục dẫn động hộp số

gearbox drive shaft

"drive shaft" là gì? Nghĩa của từ drive shaft trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt trục truyền động bánh răng

inclined drive shaft

"drive shaft" là gì? Nghĩa của từ drive shaft trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt trục truyền động nghiêng (trực thăng)

main drive shaft

"drive shaft" là gì? Nghĩa của từ drive shaft trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt trục dẫn động chính

main drive shaft

"drive shaft" là gì? Nghĩa của từ drive shaft trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt trục gốc

tubular drive shaft

"drive shaft" là gì? Nghĩa của từ drive shaft trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt trục truyền động dạng ống

two-piece drive shaft

"drive shaft" là gì? Nghĩa của từ drive shaft trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt trục truyền động hai chi tiết


[drive ∫ɑ:ft]

o   trục dẫn động

[external_link offset=2]

Một cần dẫn động truyền năng lượng quay.

"drive shaft" là gì? Nghĩa của từ drive shaft trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

"drive shaft" là gì? Nghĩa của từ drive shaft trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

"drive shaft" là gì? Nghĩa của từ drive shaft trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh


[external_footer]

Rate this post
Xem thêm  App chụp hình có 3 con gấu trên mặt là app gì?

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *