Lập trình ứng dụng Android trong 6 tuần

Chào mừng bạn đến với khoá học “Lập trình ứng dụng Android trong 6 tuần“!

LINK DOWNLOAD : GOOGLE DRIVE – SIZE 206 MB ( 215.599.904 byte )

Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình Java cũng như lập trình Android giúp học viên có thể tạo ra một ứng dụng Android hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học. Bên canh đó, khóa học cũng sẽ cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng Android ngay trong quá trình học. Sau khi hoàn thành khóa học, có thể kiếm tiền từ Google Play nhờ các ứng dụng tự tạo. Khóa họ̣c sử dụng những công cụ, Framework mới nhất.

Mục lục bài viết

Giáo trình

 Bài 1 Giới thiệu khóa học
01 : 00

  Bài 2 Giới thiệu về Android
09 : 21
  Bài 3 Cài đặt môi trường tự nhiên
14 : 45

  Bài 4 Tổng quan về Java
21 : 07
  Bài 5 Các cấu trúc điều kiện kèm theo, cấu trúc lặp
29 : 48
  Bài 6 Làm việc với String ( Chuỗi ) và Array ( Mảng )
43 : 58
  Bài 7 Làm việc với Collection ( tập hợp )
27 : 52
  Bài 8 Các thư viện quan trọng thường dùng trong Java và Android
43 : 51
  Bài 9 Class ( Lớp ) và Các thành phần của Class
01:12:15
  Bài 10 Xây dựng những lớp thừa kế trong Java
57 : 59

LINK DOWNLOAD : GOOGLE DRIVE – SIZE 206 MB ( 215.599.904 byte )

  Bài 11 Lập trình Đa luồng ( Multi-thread )
22 : 11
  Bài 12 Bẫy lỗi ngoại lệ ( Exception )
21 : 36
  Bài 13 Làm việc với mạng lưới hệ thống File : tạo file, đọc / ghi file
46 : 56
  Bài 14 Project trong thực tiễn
46 : 26
Xem thêm  Công nghệ 10 Bài 13: Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 10

  Bài 15 Giới thiệu về những thành phần của Android Studio
32 : 40
  Bài 16 Tạo một project Android
09 : 41
  Bài 17 Cấu trúc của một project Android
14 : 28
  Bài 18 Chạy một project trên máy ảo và trên máy thật
04 : 32
  Bài 19 Ứng dụng tiên phong
09 : 08

  Bài 20 Các layout cơ bản trong Android : LinearLayout, TableLayout
27 : 17
  Bài 21 TextView, EditText, Button
14 : 11
  Bài 22 Các kỹ thuật xử lý sự kiện trên View
50 : 39
  Bài 23 CheckBox, RadioButton, ImageButton, ImageView
53 : 32
  Bài 24 ListView – Cơ bản
39 : 05
  Bài 25 ListView – Nâng cao
41 : 24
  Bài 26 Spinner
23 : 00
  Bài 27 AutoCompleteTextView
13 : 36
  Bài 28 GridView
17 : 28
  Bài 29 DatePicker, TimePicker
24 : 46
  Bài 30 Tab Selector
31 : 29
  Bài 31 Hiển thị đa ngôn ngữ trên View
13 : 27
  Bài 32 Project thực tiễn
51 : 26

  Bài 33 Activity và Vòng đời của một Activity
26 : 25
  Bài 34 Intent
06 : 41
  Bài 35 Truyền và nhận tài liệu giữa những Activity
41 : 22
  Bài 36 Truyền tài liệu và tự động hóa lắng nghe hiệu quả trả về giữa những Activity
35 : 42
  Bài 37 Hướng dẫn kiến thiết xây dựng Intent gọi đến những ứng dụng của hệ quản lý và điều hành
27 : 29
  Bài 38 Project thực tiễn
44 : 52

  Bài 39 Assets và Shared Preferences
42 : 58
  Bài 40 Tìm hiểu về SQLite
20 : 32
  Bài 41 Sao chép tài liệu SQLite vào mạng lưới hệ thống
37 : 13
  Bài 42 Tương tác Android với SQLite
42 : 55
  Bài 43 Sử dụng ContentProvider để đọc danh bạ trong mạng lưới hệ thống điện thoại cảm ứng
25 : 20
Xem thêm  PHIM MỚI HAY 2021 | CÀN LONG TRUYỀN KỲ - Tập 47 | Phim Bộ Trung Quốc Hay Nhất 2021
  Bài 44 Sử dụng ContentProvider để đọc tin nhắn trong điện thoại cảm ứng
13 : 18
  Bài 45 Project trong thực tiễn
24 : 29
  Bài 46 OptionMenu
14 : 36
  Bài 47 ContextMenu
20 : 41
  Bài 48 Menu điều khiển và tinh chỉnh tìm kiếm
24 : 06
  Bài 49 Chuyển hoạt Animation – phần 1
40 : 25
  Bài 50 Chuyển hoạt Animation – Phần 2
15 : 18
  Bài 51 Project trong thực tiễn
22 : 03

LINK DOWNLOAD : GOOGLE DRIVE – SIZE 206 MB ( 215.599.904 byte )

  Bài 52 Giới thiệu về Đa tiến trình
12 : 08
  Bài 53 Kỹ thuật lập trình đa tuyến với AsyncTask – phần 1
23 : 27
  Bài 54 Kỹ thuật lập trình đa tuyến với AsyncTask – phần 2
21 : 26
  Bài 55 Project thực tiễn
43 : 21

  Bài 56 Giới thiệu về BroadCast Receiver trong Android và Notification
30 : 47
  Bài 57 Cài đặt và sử dụng Receiver trong chương trình
16 : 16
  Bài 58 Định nghĩa Broadcast Receiver trong file Android Manifest
15 : 50
  Bài 59 Project thực tiễn
21 : 39

  Bài 60 Giới thiệu những dịch vụ Web thường gặp
44 : 04
  Bài 61 Tương tác dịch vụ SOAP
01:03:56
  Bài 62 Tương tác dịch vụ Web dạng JSON nguyên thủy
26 : 46
  Bài 63 Tương tác dịch vụ Web dạng JSON dạng GSON
30 : 30
  Bài 64 Project thực tiễn
40 : 39

  Bài 65 Google Maps – phần 1
16 : 13
  Bài 66 Google Maps – phần 2
34 : 42
  Bài 67 Google Maps – phần 3
29 : 30
  Bài 68 Google Cloud Message – Phần 1
19 : 19
  Bài 69 Google Cloud Message – Phần 2
23 : 04
Xem thêm  Top ứng dụng trợ lý ảo thông minh nhất trên Android hiện nay
  Bài 70 Google Cloud Message – Phần 3
23 : 23
  Bài 71 Project thực tiễn
24 : 05
  Bài 72 Cơ chế hoạt động giải trí của Firebase Cloud Message và cách thiết kế xây dựng Remote Server
39 : 59
  Bài 73 Tạo trang thông tin Push Message trên Remote Server
15 : 14
  Bài 74 Xây dựng Mobile Client App để nhận Token ID và Push Message
31 : 51
  Bài 75 Thử nghiệm Firebase Cloud Message trên FCM Cloud và Remote Server
23 : 44

  Bài 76 Giới thiệu Data Binding trong Android
03 : 31
  Bài 77 Thêm thư viện Data Binding trong Android Studio
03 : 47
  Bài 78 Tạo những Data Model ( POJO )
04 : 29
  Bài 79 Thiết lập Data Binding trong file layout
10 : 58
  Bài 80 Thực hiện Data Binding trong Activity
04 : 09
  Bài 81 Bài tập rèn luyện – Event trong Data Binding
27 : 56
  Bài 82 Bài tập rèn luyện-List Data Binding
47 : 08
  Bài 83 Các bài tập rèn luyện tự giải
02 : 55

  Bài 84 Giới thiệu Google Play
07 : 49
  Bài 85 Các phương pháp thanh toán giao dịch Google Play
14 : 38
  Bài 86 Cách build và xác nhận ứng dụng
04 : 56
  Bài 87 Cách đưa ứng dụng lên Google Play
11 : 20

  Bài 88 Tổng kết hàng loạt khóa học
01 : 40

LINK DOWNLOAD : GOOGLE DRIVE – SIZE 206 MB ( 215.599.904 byte )

Share this:

Thích bài này:

Thích

Đang tải …

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *