“Down the line” nghĩa là gì? | Learn Lingo

"Down the line" nghĩa là gì? | Learn Lingo
“Down the line” nghĩa là gì?

“Down the line” là một thành ngữ với nghĩa “tại một số thời điểm trong một hoạt động hoặc một quá trình”, hiểu đơn giản là “trong tương lai”.

Ví dụ:

"Down the line" nghĩa là gì? | Learn Lingo The $1.95 billion contract Pfizer signed with the U.S. in July guarantees Americans 100 million doses of the firm’s shot, with the option to buy more doses down the line.

⇢ Hợp đồng trị giá 1.95 tỉ đô mà Pfizer kí với Mỹ vào tháng 7 đã đảm bảo cho người Mỹ 100 triệu liều vaccine của hãng, còn kèm theo lựa chọn mua thêm nhiều nữa trong tương lai.

[external_link_head] [external_link offset=1]

"Down the line" nghĩa là gì? | Learn Lingo Drinking one small glass of beer a day could lead to heart problems down the line.

⇢ Uống bia mỗi ngày một cốc có thể dẫn đến các vấn đề về tim mạch trong tương lai.

[external_link offset=2]

"Down the line" nghĩa là gì? | Learn Lingo If we start the project now, this vision could become a reality 15 or 20 years down the line, helping to improve quality of life for our future generations.

⇢ Nếu chúng ta bắt đầu dự án này ngay bây giờ, những điều chúng ta vạch ra sẽ trở thành hiện thực trong 15 – 20 năm nữa, giúp cải thiện chất lượng sống của thế hệ tương lai.

[external_footer]
Rate this post
Xem thêm  11 cách giúp máy tính chạy nhanh hơn

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *