Địa chỉ tuyệt đối và địa chỉ tương đối trong Excel

Địa chỉ tuyệt đối và địa chỉ tương đối trong Excel

Mục lục bài viết

Thế nào là địa chỉ tương đối và tuyệt đối và cách nhận biết

Địa chỉ tương đối là địa chỉ bị thay đổi khi sao chép công thức. Đây là địa chỉ mặc định khi ta lập công thức. Ví dụ A1, B2…

[external_link_head]

Địa chỉ tuyệt đối là địa chị không bị thay đổi khi sao chép công thức. Địa chỉ tuyệt đối được phân biệt với địa chỉ tuyệt đối bằng ký tự $. Ví dụ $A1$1, $B1$2….

Địa chỉ hỗn hợp là sự kết hợp giữa địa chỉ tương đối và tuyệt đối. Ví dụ $A1. B$2….

Ví dụ phân biệt địa chỉ tương đối và tuyệt đối:

[external_link offset=1]

Địa chỉ tuyệt đối và địa chỉ tương đối trong Excel

Với công thức của cột F3 =VLOOKUP(D3,$I$2:$J$5,2,FALSE).

Địa chỉ D3 là địa chỉ tương đối. Và $I$2:$J$5 là địa chỉ tuyệt đối. Khi bạn sao chép công thức cho ô D4, công thức ở ô D4 sẽ là =VLOOKUP(D4,$I$2:$J$5,2,FALSE).

Địa chỉ tuyệt đối và địa chỉ tương đối trong Excel

Khi sao chép công thức, Excel đã thay đổi vị trí D3 => D4 tương ứng với sự thay đổi tương quan với vị trí của ô F3 và F4. Còn vị trí vùng $I$2:$J$5 được giữ nguyên do bạn đã đặt nó là vị trí tuyệt đối.

Cách để chuyển đổi cách tham chiếu tương đối và tuyệt đối

Địa chỉ tương đối là địa chỉ mặc định khi bạn lập công thức. Để chuyển sang vị trí tương đối bạn nhấn nút F4 ngay sau khi nhập vị trí tương đối.

Xem thêm  Mã bưu chính là gì? Mã bưu điện của 63 tỉnh thành Việt Nam – Thegioididong.com

Ví dụ ở một ô tính bất kì bạn gõ: =B1 , bạn nhấn 1 lần phím F4 => địa chỉ chuyển thành =$B$1: tuyệt đối cho cả cột và dòng). Bạn nhấn tiếp 1 lần phím F4 => địa chỉ chuyển thành =B$1: tuyệt đối dòng và tương đối cột. Bạn nhấn tiếp phím F4 => địa chỉ chuyển thành =$B1: tương đối dòng và tuyệt đối cột. Bạn nhấn phím F4 để trở về địa chỉ tuyệt đối =B1.

Áp dụng địa chỉ tương đối và tuyệt đối trong Excel

Địa chỉ tuyệt đối tường được áp dụng trong các hàm tìm kiếm LOOKUP, INDEX, MATCH, hàm tham chiếu SUMIF,COUNTIF, RANK… mà cần trích xuất dữ liệu từ những bảng liên quan.

[external_link offset=2]

Ví dụ sử dụng hàm RANK để xếp hạng chuỗi số:

Địa chỉ tuyệt đối và địa chỉ tương đối trong Excel

Với cách sử dụng trên, bạn để giá trị Value là giá trị tương đối để khi sao chép công thức thay đổi theo vị trí của ô trả về kết quả. Còn mảng $G$3:$G$12 bạn để giá trị tuyệt đối để không thay đổi vị trí khi sao chép công thức.

Trên đây Thủ Thuật Phần Mềm đã giới thiệu cho bạn đọc địa chỉ tuyệt đối và tương đối. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn. Chúc các bạn thành công!!! [external_footer]

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *