Câu 1. Di chuyển phần văn bản có tác dụng: A. Tạo thêm phần văn bản giống phần văn bản đó B. Sao chép phần văn bản đó ở vị trí khác trong văn bản và xoá phần v

Câu 1. Di chuyển phần văn bản có tác dụng:

A. Tạo thêm phần văn bản giống phần văn bản đó

B. Sao chép phần văn bản đó ở vị trí khác trong văn bản và xoá phần văn bản đó ở vị trí gốc

C. Nối các phần văn bản lại với nhau

D. Tất cả đều sai .

Câu 2. Sao chép phần văn bản có tác dụng:

A. Giữ nguyên phần văn bản đó ở vị trí gốc, làm xuất hiện phần văn bản đó ở vị trí khác

B. Di chuyển phần văn bản gốc đến vị trí khác
C. Cả A và B đúng
D. Cả A và B sai .

Câu 3. Sử dụng phím Backspace để xóa từ ĐẸP, em cần đặt con trỏ soạn thảo ở đâu?

A. Ngay trước chữ Đ
B. Ngay sau chữ E
C. Ngay trước chữ P

D. Đặt ở cuối từ ĐẸP

Câu 4. Muốn chọn phần văn bản, em có thể thực hiện

A. Đặt con trỏ soạn thảo vào vị trí đầu phần văn bản cần chọn, nhấn giữ phím Shift và nháy chuột tại vị trí cuối phần văn bản cần chọn
B. Kéo thả chuột từ vị trí cuối đến vị trí khởi đầu phần văn bản cần chọn
C. Đặt con trỏ soạn thảo vào vị trí đầu phần văn bản cần chọn, nhấn giữ phím Shift và sử dụng những phím mũi tên đến vị trí cuối phần văn bản cần chọn

Xem thêm  Runtimebroker.exe hay Runtime Broker là gì và tại sao nó lại chạy trên máy tính?

D. Tất cả đều đúng 3

Câu 5. Để xóa một phần nội dung của văn bản, em thực hiện thao tác nào dưới đây?

A. Đặt con trỏ soạn thảo trước phần văn bản cần xóa và nhấn phím Backspa
B. Đặt con trỏ soạn thảo sau phần văn bản cần xóa và nhấn phím Delete
C. Chọn phần văn bản cần xóa và nhấn phím Ctrl

D. Chọn phần văn bản cần xóa và nhấn phím Delete hoặc Backspace

Câu 6. Để xóa các ký tự bên trái con trỏ soạn thảo thì nhấn phím?

A. Backspace

B. End
C. trang chủ
D. Delete

Câu 7. Để xóa các ký tự bên trái con trỏ soạn thảo thì nhấn phím?

A. Backspace

B. End
C. trang chủ
D. Delete

Câu 8. Để thực hiện di chuyển em sử dụng phím tắt nào?

A. Shift + X

B. Ctrl+X

C. Alt + X
D. Ctrl + A

Câu 9 :Em sử dụng nút lệnh nào dưới đây để sao chép và dán văn bản?

A.,

B. ,
C. ,
D. ,

Câu 10. Khi nháy đúp chuột lên 1 từ thì:

A.Nguyên dòng có chứa từ đó sẽ bị chọn

B.Nguyên đoạn có chứa từ đó sẽ bị chọn

C.Từ đó sẽ bị chọn

D. Tất cả đều đúng

Source: https://bem2.vn
Category: TỔNG HỢP

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *