DÃY GỒM CÁC KIM LOẠI ĐỀU PHẢN ỨNG VỚI NƯỚC Ở NHIỆT ĐỘ THƯỜNG TẠO RA DUNG DỊCH CÓ MÔI TRƯỜNG KIỀM LÀ

DÃY GỒM CÁC KIM LOẠI ĐỀU PHẢN ỨNG VỚI NƯỚC Ở NHIỆT ĐỘ THƯỜNG TẠO RA DUNG DỊCH CÓ MÔI TRƯỜNG KIỀM LÀ Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là

A.

Bạn đang xem: Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là

Na, Ba, K.

B.Be, Na, Ca.

C. Na, Fe, K.

D.Na, Cr, K.

*

Trong các phát biểu sau : ( 1 ) Theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, các kim loại kiềm có nửa đường kính giảm dần ( 2 ) Kim loại Na, K được dùng làm chất trao đổi nhiệt trong lò phản ứng hạt nhân ( 3 ) Kim loại Ba có năng lực công dụng với nước ở nhiệt độ thường ( 4 ) Các kim loại Na, Ba, Be đều công dụng với nước ở nhiệt độ thường ( 5 ) Kim loại Mg công dụng được với nước ở nhiệt độ cao ( 6 ) CrO3 vừa là một oxit axit, vừa có tính oxi hóa mạnh ( 7 ) Cr ( OH ) 3 là một hiđroxit lưỡng tính và có tính khử ( 8 ) Cr ( OH ) 3 tan trong dung dịch NaOH tạo thành Na2CrO4 ( 9 ) CrO3 công dụng với nước tạo thành hỗ hợp axit Số phát biểu đúng là A. 7 B. 8 C. 5 D. 6
Lớp 0 Hóa học
1
0
Lớp 0 Hóa họcCho các phát biểu sau : ( 1 ) Theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, các kim loại kiềm thổ ( từ Be đến Ba ) có nhiệt độ nóng chảy giảm dần. ( 2 ) Kim loại Cs được dùng để sản xuất tế bào quang điện do có nguồn năng lượng ion hóa lớn. ( 3 ) Kim loại Ba có kiểu mạng tinh thể đặc trưng cho kim loại kiềm thổ. ( 4 ) Các kim loại Na, Ba, Mg đều công dụng với nước ngay ở nhiệt độ thường. ( 5 ) Trong dãy Li, Na, K, Mg, Ca, Ba, chỉ có một kim loại tính năng với N2 ở nhiệt độ thường.

Xem thêm  Đồ án - Mã hóa thông tin và ứng dụng - Tài liệu text

Số phát hiểu đúng

A. 1.

B.2.

C. 3.

D.4.

Lớp 0 Hóa học
1
0
Lớp 0 Hóa họcMột số kim loại sau : K, Na, Ba, Fe, Cu, Be. Số kim loại ở điều kiện kèm theo thường phản ứng với nước tạo dung dịch bazơ là

A.

Xem thêm: Các Món Chiên Xù Dễ Làm Các Món Chiên Xù Nghe Tên Là Thèm, Mát Trời Ăn 7 Món Chiên Xù Này Là Chuẩn Ngon

6

B. 5

C. 3

D. 4

Lớp 0 Hóa học
1
1
Lớp 0 Hóa họcDãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là

A. Be, Na, Ca

B. Na, Ba, K

C. Na, Fe, K

D. Na, Cr, K

Lớp 0 Hóa học
1
0
Lớp 0 Hóa họcDãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là

A. Na, Ba, K

B. Na, Fe, K

C. Ba, Fe, K

D. Be, Na, Ca

Lớp 0 Hóa học
1
0
Lớp 0 Hóa họcDãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là

A. Na, Fe, K

B. Na, Cr, K

C. Na, Ba,K

D. Be, Na, Ca

Lớp 0 Hóa học
1
0
Lớp 0 Hóa họcDãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là :

A. Na, Fe, K.

B. Na, Ba, K.

Xem thêm  Top 12 ứng dụng đọc truyện tranh Manga / ngôn tình trên điện thoại

C. Na, Cr, K.

D. Be, Na, Ca

Lớp 0 Hóa học
1
0
Lớp 0 Hóa họcDãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là : A. Na, Cr, K B. Be, Na, Ca C. Na, Ba, K D. Na, Fe, K
Lớp 0 Hóa học
1
0
Lớp 0 Hóa họcDãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là

A. Na, Fe, K

B. Na, Cr, K

C.

Xem thêm: 76 Từ Vựng Tiếng Anh Trong Nhà Bếp Tiếng Anh Là Gì, Từ Vựng Tiếng Anh Về Nhà Bếp

Na, Ba, K

D. Be, Na, Ca

Lớp 0 Hóa học
1
0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading…

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Lớp 0 Hóa họcLoading …

Source: https://bem2.vn
Category: Ứng dụng hay

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.