Đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

Năm 2018 và quý 01 năm 2019, những cơ quan trên địa phận tỉnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn vất vả, vướng mắc để tăng cấp hạ tầng ; tiến hành ứng dụng, cơ sở tài liệu, đưa ứng dụng công nghệ thông tin ( CNTT ) vào quản trị ; nâng cao chất lượng công tác làm việc chỉ huy, quản lý của những cấp, những ngành ; Cơ chế chủ trương ngày càng hoàn thành xong góp thêm phần tạo ra hành lang pháp lý thuận tiện để tăng cường tăng trưởng ứng dụng công nghệ thông tin. Cơ sở hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin tăng trưởng đồng nhất, thống nhất, xuyên suốt từ tỉnh xuống huyện cung ứng đúng những xu thế, chỉ huy từ Trung ương đến địa phương. Các hoạt động giải trí quản trị, chỉ huy, quản lý, tác nghiệp của cơ quan nhà nước những cấp và những cơ quan thuộc tỉnh cơ bản đã thực thi trên thiên nhiên và môi trường mạng. Đưa ứng dụng ký số vào tiến trình phát hành văn bản và những thanh toán giao dịch điện tử khác như kê khai bảo hiểm xã hội qua mạng, kê khai thuế điện tử … đã góp thêm phần tiết kiệm ngân sách và chi phí thời hạn, ngân sách văn phòng phẩm đồng thời bảo vệ bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin thông tin cho những thanh toán giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước. Các mạng lưới hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin được dùng chung trong toàn tỉnh tạo ra sự thống nhất, liên thông, hạn chế sự góp vốn đầu tư trùng lặp, tiêu tốn lãng phí nguồn ngân sách nhà nước. Một số cơ sở tài liệu ( CSDL ) dùng chung và chuyên ngành như CSDL từng bước được góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng. Trung tâm Tích hợp tài liệu của tỉnh được chú trọng góp vốn đầu tư, tăng cấp ; sử dụng những công nghệ mới, tiên tiến và phát triển ; đã được góp vốn đầu tư những thiết bị bảo mật thông tin tối thiểucơ bản cung ứng việc quản trị tập trung chuyên sâu, khai thác san sẻ những mạng lưới hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin, CSDL dùng chung của tỉnh đồng thời thuận tiện thực thi những giải pháp bảo đảm an toàn bảo mật thông tin tập trung chuyên sâu trong toàn tỉnh .Tuy nhiên, tác dụng ứng dụng CNTT của tỉnh đạt hiệu suất cao chưa cao. Một số cơ quan, đơn vị chức năng, địa phương chưa kinh khủng trong phát hành tiến trình và tiến hành thực thi dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo hạng mục đã được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh phát hành. Số lượng hồ sơ được xử lý ở mức độ 3, mức độ 4 đạt tỷ suất thấp. Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh chưa được sắp xếp kinh phí đầu tư để thuê nên còn đang sử dụng thử nghiệm. Đa số những ngành, địa phương chưa ứng dụng triệt để ký số văn bản điện tử. Việc bảo vệ bảo đảm an toàn, bảo mật an ninh thông tin chưa đồng điệu, thống nhất ; hầu hết những cơ quan nhà nước chưa góp vốn đầu tư ứng dụng diệt virus có bản quyền cho 100 % máy tính có liên kết mạng trong cơ quan. Trung tâm Tích hợp tài liệu của tỉnh còn thiếu sever, thiết bị tàng trữ ; thiếu những thiết bị bảo mật thông tin quan trọng để hoàn toàn có thể phát hiện sớm được những dạng tiến công như Dos, DDos, dò quét cổng, khai thác lỗ hổng vào Trung tâm. Tỉnh chưa có mạng lưới hệ thống nền tảng, tích hợp, san sẻ ( LGSP ) để tích hợp, san sẻ những mạng lưới hệ thống công nghệ thông tin dùng chung đã có của tỉnh và liên kết với mạng lưới hệ thống nền tảng, tích hợp, san sẻ vương quốc ( NGSP ) theo những pháp luật của Trung ương. Cơ sở tài liệu dùng chung mới trong bước đầu được góp vốn đầu tư, cơ sở tài liệu chuyên ngành chưa được thiết kế xây dựng dựa trên nền tảng một quy mô kiến trúc toàn diện và tổng thể chung nên rất khó khăn vất vả trongchia sẻ, trao đổi, tổng hợp, khai thác tài liệu liên ngành. Còn ít cơ quan xếp hạng ứng dụng CNTT đạt loại tốt, nhiều cơ quan xếp loại khá, còn cơ quan xếp loại yếu. Mới có 03 Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện được xếp hạng Chính quyền điện tử, còn lại không đủ điểm để đánh giá xếp hạng .Sau khi nghe cơ quan thường trực Ban chỉ huy ( Sở Thông tin và Truyền thông ) báo cáo giải trình, quan điểm luận bàn của những thành viên tham gia họp ; chiến sỹ Đặng Trọng Thăng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh – Trưởng Ban chỉ huy Tóm lại và chỉ huy như sau :

Xem thêm  Hướng dẫn từng bước tạo Macro trong Excel

Giao cho các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phốphải bám sát Kế hoạch hành động của tỉnh đã ban hành; phân tích các hạn chế đã nêu của báo cáo để khẩn trương khắc phục; chủ động rà soát theo các tiêu chí đánh giá xếp hạng Chính quyền điện tử của địa phương để xây dựng kế hoạch, giải pháp của ngành, cơ quan và địa phương đảm báo đạt yêu cầu theo các tiêu chí đánh giá; làm tốt công tác tuyên truyền để đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng Chính quyền điện tử đến các đơn vị, từng cán bộ công chức để tạo chuyển biến một cách thực chất nhằm tăng cường ứng dụng CNTT trong toàn tỉnh, toàn dân.

Chú trọng tổ chức triển khai giảng dạy, tập huấn cho những cán bộ, công chức, viên chức về Chính quyền điện tửđảm bảo thao tác chuyên nghiệp trên thiên nhiên và môi trường mạng ; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn để người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đồng thời nâng cao nhận thức, biến hóa thói quen, tạo sự đồng thuận của dân cư, doanh nghiệp trong thiết kế xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tỉnh Thái Bình .Triệt để tiến hành triển khai trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo đúng hạng mục đã được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh phát hành. Thống nhất giao cho Văn phòng của những cơ quan là đầu mối đảm nhiệm hồ sơ gửi trực tuyến của những cơ quan, đơn vị chức năng để tổng hợp, theo dõi và đôn đốc triển khai .Chuẩn bị tốt nguồn nhân lực CNTT để tham mưu kiến thiết xây dựng Chính quyền điện tử, bảo vệ mỗi cơ quan đều phải có cán bộ trình độ để đảm nhiệm CNTT.Các địa phương phải dữ thế chủ động sắp xếp kinh phí đầu tư để bảo vệ trang thiết bị tối thiểu về hạ tầng cho Chính quyền điện tử, nhất là so với những địa phương chưa đủ điểm để đánh giá xếp hạng Chính quyền điện tử .Thủ trưởng những sở, ngành, địa phương trang nghiêm chỉ huy thực thi ký số văn bản điện tử ; sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong những thanh toán giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước ; thống nhất mạng lưới hệ thống ứng dụng diệt virus tập trung chuyên sâu. Tỉnh thống nhất để những cơ quan, đơn vị chức năng chưa thực thi ký số văn bản điện tử, chưa cài ứng dụng diệt viruskhông tham gia khai thác sử dụng Mạng văn phòng điện tử liên thông để bảo vệ bảo đảm an toàn thông tin cho mạng lưới hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh .Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tham mưu thực thi những nội dungtrong Kế hoạch hành vi tiến hành thực thi Nghị quyết số 17 / NQ-CP ngày 17/3/2019 của nhà nước về một số ít trách nhiệm, giải pháp trọng tâm tăng trưởng Chính phủ điện tử quy trình tiến độ 2019 – 2020, khuynh hướng đến 2025 của tỉnh Thái Bìnhđã được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 838 / QĐ-UBND ngày 29/3/2019 .Thực hiện tiến hành thiết kế xây dựng mạng lưới hệ thống nền tảng tích hợp, san sẻ tài liệu ( LGSP ) .Thuê dịch vụ quản lý và vận hành, tiến hành Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Tỉnh Thái Bình .Xây dựng bổ trợ tính năng của Mạng văn phòng điện tử liên thông để phân phối những pháp luật trong Quyết định số 28/2018 / QĐ-TTg của Thủ tướng nhà nước .

Xem thêm  Top 20 ứng dụng dọn rác cho android tinhte mới nhất 2021

Mua thiết bị để quản lý diệt virus tập trung nhằm phát hiện sớm và ngăn chặn các cuộc tấn công từ các máy trạm vào các hệ thống dùng chung của tỉnh.

Thực hiện thuê thêm 100 mét vuông để kiến thiết xây dựng Trung tâm giám sát bảo đảm an toàn thông tin mạng của tỉnh Tỉnh Thái Bình .Thực hiện Kế hoạch quy đổi sang IPv6, Quy hoạch địa chỉ IPv6 tại Trung tâm tích hợp tài liệu của tỉnh và tại những cơ quan nhà nước thuộc tỉnh .Giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thôngrà soát, thống kê thực trạng nguồn nhân lực CNTT của từng cơ quan, kiến thiết xây dựng giải pháp đào tạo và giảng dạy, huấn luyện và đào tạo lại, tu dưỡng, tuyển dụng nguồn nhân lực CNTT ngay từ năm 2019 báo cáo giải trình Ủy Ban Nhân Dân tỉnh xem xét ; đồng thời tham mưu kiến thiết xây dựng chính sách khuyến khích, chủ trương tặng thêm cho cán bộ làm CNTT. Giao Sở Tài chính và Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp tham mưu nguồn kinh phí đầu tư triển khai nội dung này .Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham mưu để bổ trợ Dự án thuộc Chương trình tiềm năng công nghệ thông tin : Đầu tư kiến thiết xây dựng, hoàn thành xong nền tảng Chính quyền điện tử tỉnh Tỉnh Thái Bình vào Kế hoạch góp vốn đầu tư công trung hạn 2018 – 2020 của tỉnh làm địa thế căn cứ để Trung ương sắp xếp vốn về tỉnh Tỉnh Thái Bình nhằm mục đích kịp thời tiến hành dự án Bất Động Sản đúng tiến trình. Tham mưu nguồn vốn để thực thi thiết kế xây dựng mạng lưới hệ thống nền tảng tích hợp, san sẻ tài liệu ( LGSP ) và mua thiết bị để quản trị mạng lưới hệ thống diệt virus tập trung chuyên sâu toàn tỉnh .Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu chính sách kinh tế tài chính ; sử dụng nguồn kinh phí đầu tư dự trữ, nguồn kinh phí đầu tư dự trữ hoặc tăng thu hàng năm của tỉnh để tăng cường góp vốn đầu tư cho CNTT.Hướng dẫn những cơ quan, địa phương tổ chức triển khai triển khai những trách nhiệm ứng dụng CNTT từ nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp được phân chia hàng năm và những nguồn vốn kêu gọi khác theo đúng pháp luật hiện hành. Tham mưu sắp xếp kinh phí đầu tư hàng năm để thuê dịch vụ quản lý và vận hành, tiến hành Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Tỉnh Thái Bình. Tham mưu kinh phí đầu tư để thiết kế xây dựng bổ trợ tính năng của Mạng văn phòng điện tử liên thông để cung ứng những pháp luật trong Quyết định số 28/2018 / QĐ-TTg của Thủ tướng nhà nước .Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính tham mưuđể triển khai chủ trương giành tối thiểu 2 % ngân sách nhà nước cho ứng dụng công nghệ thông tin và bảo đảm an toàn thông tin mạng hàng năm của tỉnh .Người đứng đầu những ngành, những địa phương, những cơ quan, đơn vị chức năng chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Ban chỉ huy và trước Ủy Ban Nhân Dân tỉnh trong việc thực thi những Tóm lại nêu trên, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm chính trong việc tăng nhanh ứng dụng CNTT để cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của cơ quan nhằm mục đích đạt được những chỉ tiêu trong Kế hoạch hành vi đã được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 838 / QĐ-UBND, ngày 29/3/2019 .

Xem thêm  Hola VPN Đánh giá 2021 - Miễn phí, nhưng có tốt không?

                                                                                                                                                                Thanh Mai

 

Source: https://bem2.vn
Category: Ứng dụng hay

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.