Đăng Nhập Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Giáo Dục Thừa Thiên Huế, Chi Tiết Văn Bản Pháp Quy – https://bem2.vn

Đăng Nhập Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Giáo Dục Thừa Thiên Huế, Chi Tiết Văn Bản Pháp Quy

Địa chỉ: 10 Phan Bội Châu, TP Huế Điện thoại:0543.823046 Fax: 0543.848949Website: sgtvt.thuathienhue.gov.vn Email: sgtvt
thuathienhue.gov.v

*
Tổ chức thường trực

Giới thiệu chung

 

Sở Giao thông vận tải đường bộ Thừa Thiên Huế là cơ quan trình độ của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thừa Thiên Huế, giúp Ủy Ban Nhân Dân tỉnh triển khai công dụng quản trị Nhà nước về giao thông vận tải vận tải đường bộ ( gồm có đường đi bộ, đường thủy, vận tải đường bộ, bảo đảm an toàn giao thông vận tải ) trên địa phận tỉnh .
Đang xem : đăng nhập cổng thông tin điện tử sở giáo dục thừa thiên huế
Sở chịu sự chỉ huy, chỉ huy trực tiếp tổng lực của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ huy, hướng dẫn về trình độ nhiệm vụ của Bộ Giao thông vận tải đường bộ. ( Theo Quyết định số : 396 / QĐ-UBND ngày 25/02/2009 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Thừa Thiên Huế ) .

Vị trí – Chức năng

Sở Giao thông vận tải đường bộ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh thực thi tính năng quản trị nhà nước về giao thông vận tải vận tải đường bộ, gồm có : đường đi bộ, đường thủy trong nước, vận tải đường bộ và bảo đảm an toàn giao thông vận tải trên địa phận .
Sở Giao thông vận tải đường bộ có tư cách pháp nhân, có con dấu và thông tin tài khoản riêng ; chịu sự chỉ huy, quản trị về tổ chức triển khai, biên chế và công tác làm việc của Ủy ban Nhân dân tỉnh ; đồng thời, chịu sự chỉ huy, thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn về trình độ, nhiệm vụ của Bộ Giao thông Vận tải .

Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế

a ) Trình Ủy Ban Nhân Dân tỉnh :
– Dự thảo quyết định hành động, thông tư và những văn bản khác thuộc thẩm quyền phát hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh về giao thông vận tải vận tải đường bộ ;
– Dự thảo quy hoạch, kế hoạch 5 năm, thường niên, chương trình, dự án Bất Động Sản về giao thông vận tải vận tải đường bộ ; những giải pháp tổ chức triển khai thực thi cải cách hành chính về giao thông vận tải vận tải đường bộ thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị nhà nước của Sở ;
– Các dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư về giao thông vận tải vận tải đường bộ thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Uỷ ban Nhân dân tỉnh ;
– Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật pháp luật về tiêu chuẩn chức vụ so với Trưởng, Phó những đơn vị chức năng thuộc Sở Giao thông Vận tải ; tham gia với những cơ quan có tương quan thiết kế xây dựng dự thảo pháp luật về tiêu chuẩn chức vụ Trưởng, Phó phòng trình độ có công dụng quản trị nhà nước về giao thông vận tải vận tải đường bộ thuộc Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố Huế .
b ) Trình quản trị Ủy ban Nhân dân tỉnh :
– Dự thảo những văn bản thuộc thẩm quyền phát hành của quản trị Ủy ban Nhân dân tỉnh về giao thông vận tải vận tải đường bộ ;
– Dự thảo quyết định hành động xây dựng, sáp nhập, giải thể, tổ chức triển khai lại những đơn vị chức năng thuộc Sở Giao thông Vận tải theo lao lý của pháp lý ; phối hợp với Sở Nội vụ trình quản trị Ủy ban Nhân dân tỉnh dự thảo quyết định hành động xếp hạng những đơn vị chức năng sự nghiệp, dịch vụ công lập do Sở Giao thông Vận tải quản trị theo hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Nội vụ .
c ) Tổ chức triển khai những văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án Bất Động Sản, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và định mức kinh tế tài chính – kỹ thuật trong nghành giao thông vận tải vận tải đường bộ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hành hoặc phê duyệt ; thông tin, tuyên truyền, thông dụng, giáo dục pháp lý về giao thông vận tải vận tải đường bộ trên địa phận tỉnh .
d ) Về kiến trúc giao thông vận tải :
– Tổ chức triển khai trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan quyết định hành động góp vốn đầu tư, chủ góp vốn đầu tư so với những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng kiến trúc giao thông vận tải theo phân cấp của tỉnh ;
– Tổ chức quản trị, bảo dưỡng, bảo vệ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới khu công trình giao thông vận tải đường đi bộ, đường thủy trong nước địa phương đang khai thác thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm của tỉnh quản trị hoặc được ủy thác quản trị ;
– Thực hiện những giải pháp bảo vệ hiên chạy dọc bảo đảm an toàn giao thông vận tải và khu công trình giao thông vận tải trên địa phận theo lao lý của pháp lý, hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải đường bộ và những cơ quan quản trị nhà nước chuyên ngành ;
– Công bố theo thẩm quyền việc đóng, mở tuyến đường thủy trong nước địa phương và đóng, mở những cảng, bến thủy trong nước trên tuyến đường thủy trong nước địa phương, tuyến chuyên dùng nối với tuyến đường thủy trong nước địa phương theo pháp luật của pháp lý ; tổ chức triển khai cấp giấy phép hoạt động giải trí bến khách ngang sông ;
– Tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định hành động phân loại, kiểm soát và điều chỉnh mạng lưới hệ thống đường tỉnh, những đường khác theo pháp luật của pháp lý và phân cấp của Ủy ban Nhân dân tỉnh ;
– Thiết lập và quản trị mạng lưới hệ thống báo hiệu đường đi bộ, đường thủy trong nước địa phương trong khoanh vùng phạm vi quản trị ;
– Có quan điểm so với những dự án Bất Động Sản thiết kế xây dựng khu công trình trên đường thủy trong nước địa phương và tuyến chuyên dùng nối với tuyến đường thủy trong nước địa phương theo lao lý ; cấp phép kiến thiết trên những tuyến đường đi bộ đang khai thác do tỉnh quản trị hoặc Trung ương ủy thác quản trị ;
– Tổ chức thực thi những trách nhiệm, quyền hạn quản trị nhà nước tại bến xe xe hơi, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và cảng, bến thủy trong nước trên những tuyến đường đi bộ, đường thủy trong nước do tỉnh quản trị .
đ ) Về phương tiện đi lại và người điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại giao thông vận tải, phương tiện đi lại, thiết bị xếp dỡ, thiết kế chuyên dùng trong giao thông vận tải vận tải đường bộ ( trừ phương tiện đi lại ship hàng vào mục tiêu quốc phòng, bảo mật an ninh và tàu cá ) và trang bị, thiết bị kỹ thuật chuyên ngành giao thông vận tải vận tải đường bộ :
– Tổ chức triển khai việc ĐK phương tiện đi lại giao thông vận tải đường thủy trong nước ; ĐK cấp biển số cho xe máy chuyên dùng của tổ chức triển khai và cá thể ở địa phương theo lao lý của pháp lý và phân cấp của Bộ Giao thông Vận tải ;
– Tổ chức thực thi việc kiểm tra chất lượng bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ thiên nhiên và môi trường so với phương tiện đi lại giao thông vận tải đường đi bộ, đường thủy trong nước theo pháp luật của pháp lý và phân cấp của Bộ Giao thông Vận tải ;
– Thẩm định phong cách thiết kế kỹ thuật trong sửa chữa thay thế, hoán cải phương tiện đi lại giao thông vận tải, phương tiện đi lại, thiết bị xếp dỡ, xây đắp chuyên dùng trong giao thông vận tải vận tải đường bộ đường đi bộ, đường thủy trong nước theo pháp luật của pháp lý và phân cấp của Bộ Giao thông Vận tải ;
– Tổ chức việc huấn luyện và đào tạo, sát hạch, cấp, đổi, tịch thu giấy phép, bằng, chứng từ trình độ, giấy ghi nhận học tập pháp lý cho người tinh chỉnh và điều khiển phương tiện đi lại giao thông vận tải, người quản lý và vận hành phương tiện đi lại, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải vận tải đường bộ ; cấp giấy ghi nhận giáo viên dạy thực hành thực tế lái xe của những cơ sở huấn luyện và đào tạo lái xe trên địa phận ; cấp hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền cấp, tịch thu giấy phép và quản trị việc huấn luyện và đào tạo lái xe so với những cơ sở giảng dạy lái xe trên địa phận theo lao lý của pháp lý và phân cấp của Bộ Giao thông Vận tải ; cấp chứng từ hành nghề kinh doanh thương mại dịch vụ phong cách thiết kế phương tiện đi lại giao thông vận tải đường đi bộ và phương tiện đi lại thủy trong nước cho những cá thể tại địa phương .
e ) Về vận tải đường bộ :
– Chủ trì hoặc phối hợp với những cơ quan tương quan tiến hành triển khai những chủ trương tăng trưởng vận tải đường bộ hành khách công cộng theo lao lý của Ủy ban Nhân dân tỉnh ;
– Tổ chức thực thi việc quản trị vận tải đường bộ hành khách bằng xe hơi theo tuyến cố định và thắt chặt, hợp đồng, vận tải đường bộ khách du lịch và vận tải đường bộ hành khách công cộng bằng xe buýt theo pháp luật của pháp lý ; cấp phép vận tải đường bộ quốc tế, cấp phép lưu hành đặc biệt quan trọng cho phương tiện đi lại giao thông vận tải cơ giới đường đi bộ theo pháp luật của pháp lý và phân cấp của Bộ Giao thông Vận tải ;
– Hướng dẫn, kiểm tra kiến thiết xây dựng bến xe trên địa phận theo quy hoạch được phê duyệt ; quản trị những tuyến vận tải đường bộ hành khách ; việc tổ chức triển khai quản lý dịch vụ vận tải đường bộ hành khách trên địa phận ;

Xem thêm  Hướng dẫn chuyển pdf sang word không lỗi font trực tuyến

– Công bố hoạt động, theo dõi giám sát hoạt động thử nghiệm tàu khách nhanh và công bố, đăng ký tuyến vận tải hành khách hoạt động trên đường thủy nội địa địa phương.

g ) Về bảo đảm an toàn giao thông vận tải :
– Chủ trì hoặc phối hợp với những cơ quan tương quan tiến hành triển khai công tác làm việc tìm kiếm cứu nạn đường đi bộ, đường tàu, đường thủy trong nước, hàng hải và hàng không xảy ra trên địa phận theo lao lý của pháp lý và phân công của Uỷ ban Nhân dân tỉnh ; phối hợp giải quyết và xử lý tai nạn đáng tiếc giao thông vận tải trên địa phận khi có nhu yếu ;
– Tổ chức thực thi những giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn thương tâm giao thông vận tải, ngăn ngừa và giải quyết và xử lý những hành vi xâm phạm khu công trình giao thông vận tải, lấn chiếm hiên chạy bảo đảm an toàn giao thông vận tải ;
– Là cơ quan thường trực của Ban An toàn giao thông vận tải tỉnh ;
– Thẩm định bảo đảm an toàn giao thông vận tải trên những tuyến đường tỉnh ; những vị trí đấu nối giữa đường huyện, đường xã với đường tỉnh ; những điểm đấu nối của những cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại dịch vụ dọc hai bên đường tỉnh .
h ) Tổ chức triển khai những lao lý của pháp lý về bảo vệ môi trường tự nhiên trong giao thông vận tải vận tải đường bộ thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị nhà nước của Sở theo lao lý của pháp lý .
i ) Giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh quản trị nhà nước so với những doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính tập thể, kinh tế tài chính tư nhân ; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động giải trí so với những hội và tổ chức triển khai phi chính phủ trong nghành nghề dịch vụ giao thông vận tải vận tải đường bộ ở tỉnh theo lao lý của pháp lý .
k ) Hướng dẫn trình độ, nhiệm vụ về giao thông vận tải vận tải đường bộ so với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố Huế .
Xem thêm : 5 Trang Web Chuyển File Srt Sang Mp4 — Convertio, Convert Srt To Text
l ) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực thi chính sách tự chủ, tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập thuộc quyền quản trị của Sở theo phân cấp của Uỷ ban Nhân dân tỉnh và lao lý của pháp lý .
m ) Thực hiện hợp tác quốc tế trong nghành nghề dịch vụ giao thông vận tải vận tải đường bộ theo lao lý của pháp lý và phân công hoặc chuyển nhượng ủy quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh ; chủ trì hoặc tham gia thẩm định và đánh giá, nhìn nhận và tổ chức triển khai thực thi những đề tài điều tra và nghiên cứu, đề án, dự án Bất Động Sản ứng dụng văn minh công nghệ tiên tiến có tương quan đến giao thông vận tải vận tải đường bộ trên địa phận .
n ) Thanh tra, kiểm tra và giải quyết và xử lý những hành vi vi phạm pháp lý về giao thông vận tải vận tải đường bộ đường đi bộ, đường thủy trong nước và bảo vệ khu công trình giao thông vận tải, bảo vệ trật tự bảo đảm an toàn giao thông vận tải trên địa phận tỉnh ; xử lý khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo pháp luật của pháp lý hoặc phân công của Ủy ban Nhân dân tỉnh .
o ) Quy định tính năng, trách nhiệm, quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra, những phòng trình độ, nhiệm vụ và những đơn vị chức năng sự nghiệp thuộc Sở ; quản trị biên chế, thực thi chính sách tiền lương và những chủ trương, chính sách đãi ngộ, giảng dạy, tu dưỡng, khen thưởng, kỷ luật so với cán bộ, công chức, viên chức thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị nhà nước của Sở theo phân cấp của Ủy ban Nhân dân tỉnh và lao lý của pháp lý .
p ) Quản lý tài chính, gia tài được giao theo phân cấp của Ủy ban Nhân dân tỉnh và lao lý của pháp lý .
q ) Thực hiện công tác làm việc thông tin, báo cáo giải trình định kỳ và đột xuất về tình hình thực thi trách nhiệm được giao theo lao lý của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban An toàn giao thông vận tải Quốc gia .
r ) Thực hiện 1 số ít trách nhiệm khác do Ủy ban Nhân dân tỉnh giao hoặc theo pháp luật của pháp lý .

Xem thêm  Tuyển Dụng Lao Động Phổ Thông Quận Bình Tân Mới Nhất 2021

Cơ cấu tổ chức

a ) Lãnh đạo Sở :
– Sở Giao thông Vận tải có Giám đốc và 3 Phó Giám đốc .
– Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Uỷ ban Nhân dân tỉnh, quản trị Uỷ ban Nhân dân tỉnh và trước pháp lý về hàng loạt hoạt động giải trí của Sở .
– Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp lý về những trách nhiệm được phân công ; khi Giám đốc Sở vắng mặt, một phó giám đốc Sở được Giám đốc uỷ nhiệm quản lý và điều hành những hoạt động giải trí của Sở .
– Việc chỉ định Giám đốc và Phó Giám đốc Sở do quản trị Uỷ ban Nhân dân tỉnh quyết định hành động theo tiêu chuẩn trình độ, nhiệm vụ do Bộ Giao thông Vận tải phát hành và theo pháp luật của pháp lý. Việc không bổ nhiệm, không bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và những chính sách chủ trương khác so với Giám đốc và Phó Giám đốc Sở triển khai theo pháp luật của pháp lý .
b ) Cơ cấu tổ chức triển khai :
– Các tổ chức triển khai, trình độ nhiệm vụ thuộc Sở :
+ Văn phòng ;
+ Thanh tra Sở ;
+ Phòng Kế hoạch – Tài chính ;
+ Phòng Quản lý giao thông vận tải ;
+ Phòng Quản lý Vận tải và phương tiện đi lại ;
+ Phòng Quản lý Đào tạo, sát hạch và người lái .
Xem thêm : Friday The 13T h : The Game Thứ 6 Ngày 13 crack Pc, Tải Game Friday The 13T h : The trò chơi
– Các đơn vị chức năng sự nghiệp thuộc Sở :
+ Ban Đầu tư và kiến thiết xây dựng giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế ;
+ Trường Trung học Giao thông vận tải đường bộ Huế ;

Xem thêm  5 phần mềm ghép ảnh thành video tốt, chuyên nghiệp, miễn phí 2020

              + Đoạn Quản lý đường sông tỉnh Thừa Thiên Huế;

+ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế .

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đăng nhập

Điều hướng bài viết

Source: https://bem2.vn
Category: TỔNG HỢP

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *